• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/semskiasireti
  • https://www.twitter.com/semski_asireti

SONSUZA KADAR BARIŞ, BİRLİK VE KARDEŞLİK İÇİN EL ELE

Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi13
Bugün Toplam170
Toplam Ziyaret15290373
ŞEMS KİMDİR
ŞEMSKANLILARIN TARİHİ
BÜYÜKLERİMİZ
DRAMATİK HAYATLAR
SİTEMİZİ BEĞENİN
Saat
Title of the document

1

HALİDİ AŞİRETİ HALİDİLER

Kürt Aşiretleri  arasında Hz. Halid Bin Velid soyundan geldikleri belirtilen birçok aile ve kabile bulunmaktadır. Bunlardan en önemli aşiret tarihte Aziziye beyleri olarak bilinen Bedirhanilerdir. İkincisi ise Cizre beyleri, üçüncüsü Gurguli aşireti ve beyleridir. Bunun haricinde dağınık şekilde tüm Anadolu’ya dağılmış Halit Bin Velid soyundan olduklarını söyleyen onlarca aile mevcuttur.

bu topluluklar ile Hazreti Halit Bin velitin bağlantısını Ünlü Fransız Siyasal 
Bilimci ve Doğu Dilleri Uzmanı Mr Roger lescot "textes Kurdes" isimli eserinde 
Şöyle anlatıyor;

Hicri 5 ve 6 yüz yıllara damgasını vuran Emeviler Kuzey Iraktaki kürt 
aşiretleri arasında bir çok yandaş toplamışlardır, Bu toplumlarla ilk Halife 
hanedanı arasında akrabalık yakın ilişkiler olduğu 
düşünülmektedir,(Kaynak;Mervan halifesi Kürt Kölesinin oğluydu"Bkz, 
El,Mak,Kurdes") Bu hanedan yıkıldıktan sonra temsilcilerin büyük bir kısmı 
Kürdistan dağlarına sığınarak yerleştiler, Ceziret bin ömer, Erdelan,Gurgil ve 
finek emirlerinin atası(Not Bu noktaya dikkat edelim; Şemskanlılar bu günkü 
yaşadıkları bölgelere gelmeden önce ömeriye ceziresi, fınek yani fınık 
bölgesinde yaşıyorlardı hatta oralarda şu anda Şems dedemizin oğlu nemet'in 
torunlarından yaşayanlar var)  o dönemde fınık kalesinin komutanı Abbas Han 
idi(1389-1426) Abbas Xan'ın şemskanlımı yoksa Aynı kökten olan Şıkakilimi olduğu 
hususunda net bir bilgi yoktur, Roger Lescot'a göre bu beyliklerde yaşayanlar 
Hazreti Muhammedin halifelerinden Halit Bin velit'in torunlarıdır, Emevilerin 
bir kısmı 1018 ve 1162 yılları arasında ihtiraslarına yenilerek savaş ve 
cengaverliği unutup, kendilerini Şeyh adinin tasavvufi ilimlerine adayarak 
yezidiliği benimsemeye başlamış ve yaymaya ön ayak olmuşlardır, Arap olduğu 
düşünülen Halife Halit bin velit aslında Cebel-sincar ile Hakkaride de yaşamış 
olan Cezire (Cizira Botan) Emirlerinden olup Kürt kökenlidir ve bu halkların 
Halit bin velitin soyundan oldukları  bütün tarih kaynaklarında mevcuttur. 
Ancak bazı kaynaklarda da çelişkiler bilgiler kafa karıştırmaktaır. Örneğin 1945 
yılında Kahirede basılan Kürt hanedanlıkları ve beylikleri isimli kitabın 364. 
sayfasında  Halit bin velitin kürt veya arap olduğundan bahsetmez fakat 
Hz.Halitin Suriyenin Humus kentinde vefat ettiğini  Süleyman Bin Halid'in de 
Sıffin Savaşında öldürüldüğü kaydetmektedir. Başka bir yorumda da Eset Ül 
Gabe'nin yazarı şöyle diyor ; Halid'in Soyundan kimse kalmamıştır. Hepsi Vebadan 
ölmüştür. Bu yüzden Halid'in Medinedeki mülklerinin mirası Eyüb Bin Seleme'ye 
kaldmıştır diye  yazmaktadır.

Nihayet ül İrb'in yazarı Halid'in soyundan geldiğini kim iddia ederse Yalan 
söylemiş olduğunu yazmaktadır. Yazar sonra diyor ki "bazı Cezire aşiretleri eski 
Xaldi veya Haldi (Urartu'ların soyundan olanlar) halkından gelen kürtler Halid 
Bin Velid gibi kahramanları yücelttikleri ve örnek aldıkları ayrıca islamiyete 
şiddetle sadık oldukları için Cezire beylerinin Halid Bin Velid soyundandan 
geldiklerine inanmışlardır. Esasında onların Halid Bin Velid'in soyundan 
olmadıkları bir çok güvenilir kaynakta belirtilmiştir gibi ifadeler 
kullanmaktadır

Bu bilginin doğruluğu oldukça  tartışmalıdır, çünkü o dönem gelen veba 
hastalığı sadece halit bin Velitin soyunamı garezi vardı, neden başka kimseyi 
tarihten silmedi, Hatta Botan mirlerinden bir çoğunun hz Halitin oğlu süleyman 
Bın Halitin  soyundan olduğu şerefname kitabında mevcuttur. Bunun gibi  bir çok 
azizan  aşiret kolları hala yaşamlarını sürdürmektedirler.

 Bilindiği üzere Halid Bin Velid Allah’ın Resulu Muhammed Ahmet Mustafa (S:A:V) döneminde bir sahabi ve askeri kumandan idi. Allah’ın Resulu döneminde Müslüman olduktan sonra bütün savaşlara bilfiil katıldı. Arapların Cezire diye isimlendirdiği Mezopotamya, Doğu Anadolu ve Azerbaycan ile İran’ın fetihlerinde ya bizzat kumandan veya asker olarak her zaman Velidoğlu Halid var idi. Yıllarca savaş ve cihad işi ile uğraşan Halid’in evlenip çocuk sahibi olması gayet güçtü. Bu nedenle Halid’in çocuklarının kimler olduğu hakkında çok karmaşık bir malumat bulmaktayız. Ancak memleketimizde,  yüzlerce aile ve aşiret kendilerinin bu zatın soyundan olduğunu kabul etmektedirler. bütün bu ailelerin bir yalan veya yanlış bilgi üzerinde birleştiklerini kabul etmek haksızlık olur sanırım. Amma tarihçiler Halid (R.A) üzerinde iki kısma ayrılırlar. Birinci kısmı Halit Bin Velid’in çocukları yoktu. Zira kendisi sağ iken hepsi vefat etmişti. Onlardanda herhangi bir torunu olmadı. İddiasında bulunurlar. Buların başını çeken tarihçi ise El İsabe isimli eserin sahibi İbni Hacer El Askalani’dir. Bu zat kitabında Halit Bin Velid’i anlatırken şöyle demektedir. ‘’Halit Şam toprağında Humus’ta vefat etti… Zübeyrin oğlu Ebubekir dedi ki: Halid’in ölümüyle beraber nesli de kesildi. Kendisinden sonra malına mirasçı olarak hiç kimse kalmadı. Medine’de Seleme’nin oğlu Eyyüb kendisine mirasçı olarak kabul edildi. Cezerinin bu bilgilerine dayanarak birçok kişi Halid bin velid’in ölümünden sonra neslinin sona erdiğini kabul ederek, Halid’in neslindeniz diyen kişi ve aşiretlere başka babalar bulmaya çalışsınlar demektedirler. Hatta bu işi daha da ilerleterek tarihte Doğu Anadolu’da “Haldi” diye bir kavmin yaşadığını ve Halidililerin bu kavimden olduklarını, fakat Müslüman olunca kendilerine bir nesep bulduklarını, isim benzerliğinden yola çıkarak kendilerini Halit Bin Velid’in soyundan olduklarını söylemişlerdir, diye iddia ederler. Fakat İbni Asakir kitabında Halid Bin Velid’in Abdurrahman isminde bir oğlunun bulunduğunu ve Halid’ in neslinin bu zattan türediğini söylemektedir.  İbni Asakir şöyle demektedir.’’ Halid Bin Velid’in oğlu Abdurrahman peygamberimizi gördü. Ve yermuk savaşına babası Halid’le beraber katıldı. Annesi Esma Binti Esed Bin mudrik idi. Yermuk savaşından sonra babası Halid’le Humus şehrinde kaldı. Aynen babası gibi kahraman ve korkusuz biri idi. Siffin Savaşı’nda Hz Muaviye’nin (R.A) bayrağını o taşıyordu. Muaviye onu Anadolu içlerine sefere gönderir, bazen kendisi de beraber giderdi. İbni Veheb Übeyd bin Yu’la’nın dilinden o da babası Eyyüp’ten aktararak, Eyüp dedi ki: Halid’in oğlu Abdurrahman ile Anadolu içlerine bir gazveye çıkmıştık. Dört Bizans esir yakaladık. Abdurrahman mızrak saplamak sureti ile dördünü de öldürmek istedi. O sırada kendisine dönerek dedim ki Allahın resulü bizi bir tavuk olsa bile bu şekil de mızrak saplamak suretiyle öldürmekten men etti. Bunu duyan Abdurrahman bunların boyunlarını vurdu. Yine yukarıda bahsi geçen tarihçi Cizreli tarihçi İbni Esir der ki : ‘’ Halife. Ebu Übeyid, Yakup Bin Süfyan ve daha birçoğu rivayet ettiler, Halidin oğlu Abdurrahman Hicri 64 yılında Humus’ta Nasranî İbni Asal tarafından zehir içirilerek öldürüldü. Abdurrahmanı Şam milleti sever ve sayardı. Onların yanında çok kıymetli idi. Tıpkı babası kadar kadr’u kıymete sahip olmuştu. Muaviye bu durumdan korkmaya başladı. Bunun üzerine Nasranî İbni Asal’a Abdurrahman’ı öldürmesi emri verdi. İbni Asal da Abdurrahman’a zehir içirerek öldürdü

Yine İbni Esir’e göre Abdurrahman’ın oğlu Halid bir gün Urve ibni Zubeyr’in yanında oturmuştu. Urve, Halid’e dönerek; “Babanı öldüren İbni Asal’ı ne yaptın?” diye sordu. Halit Bunu duyunca canı sıkıldı. Doğruca Humus a geldi. İbni Asal’ı bularak öldürdü. Sonra cenazesini alarak Muvaviye’nin yanına gitti. Muaviye onu yakalayıp bir gün süre ile habsetti. Fakat daha sonra İbni Asal’ın mirasçılarına kan bedelini ödeyerek Halid’i serbest bıraktı. Halid tekrar Medine’ye döndü. Yine Urve’nin yanına gitti. Urve tekrar, “Ne yaptın İbni Asal’ı?” dedi. Halid, onu öldürdüğünü söyledi ve Urve’ye döndü. “Sen Cermuz‘u ne yaptın onu söyle?” Cermuz, Urve’nin babası Zübeyr’i öldürmüştü. Urve bu soru karşısında susarak sesini çıkaramadı. İbni Esir’in kalabalık bir topluluktan aktardığı bu ve benzeri bilgilerden Halid isminde Halid Bin Velid’in bir torununda olduğunu öğrenmekteyiz. Yani; Halid Bin Abdurrahman Bin Halid Bin Velid Bin Muğire Bin Abdullah Bin Amr Bin Mahzum’i Kureyşi. İşte Halid Bin Velid’in soyu bu zattan ve diğer kardeşleri Muhacir ile Velid’den devam etmiştir. 

Muhacir, Abdurrahman’ın ana baba bir kardeşidir. Sıffin Savaşı’nda Hz Ali (R.A)’yı desteklemiş ve aynı savaşta şehit olmuştur. (Bakınız. İbni Hazm, Camharatu Ansabi Arab)

Velid Hz. Halid’in üçüncü oğludur. Bu zatın henüz sağken evlatlarının kırkı geçtiği söylenir. Günümüzde İslam âleminin birçok yerinde bu zatların evlatlarına rastlamaktayız. Halidi ailesine mensup tarihten günümüze yüzlerce ulema, müderris, şeyh ve emirlik yapmış insan bilinmektedir. Üstelik Araplar gibi neseb ve soy kütüğüne önem veren, yüzlerce yıldır bu geleneği devam ettiren bir kavmin içinde yaşayan ve kendilerini Halid Bin Velid’in soyundan kabul eden bu kişilere herkes hürmet göstermiştir. Dolayısıyla Halid Bin Velid’in neslinin tükendiği ile ilgili El İsabe isimli eserde geçen rivayet sahih ve doğru değildir. Halid Bin Velid’in neslinden gelip İslam âleminde meşhur olmuş bazı zevat şunlardır.

1- Abdulvehhab Bin Humeydan Bin Turki. Hicri 13. asır âlim yazarlarından biridir. Soy kütüğü şöyledir. Abdulvehab, Muhammed, Humeyd, Turki, Hümeyd, Turki, Ali, Mani, Negamiş, Halidi Nuseba Anazi Beldesinde otururdu. Neslinden büyük bir kabile peyda oldu. Büyük bir âlimdi.

            2- Şeyh İclan Bin Mâni’i Bin Suleym El Haydari: Hicri 12. asır âlimlerindendir.

            3– Muhammed Bin Abdullah Bin Muhammed Bin Mânii Bin Halid Bin Abdurrahman bin Halid Bin Velid. Necd bölgesi emiri  (komutan vali)

          4 – Muhammed Bin Abdurrahman Bin Halid Bin Velid. Halidilerin nesli en çok olan zatıdır, Abdurrahman’ın oğludur.

            5-  Muhammed Bin Abdulmelik El Halidi, devrinin meşhur âlimlerindendir. Ömür boyunca müderrislik yapmış Akra’da vefat etmiştir.

            6- Musafir Bin İbrahim Bin Muhammed Bin İbrahim Bin Muhammed Bin Hasan Bin Muahammed Bin Ahmet Bin Abdullah Bin Muhammed Bin Munii Bin Halid Bin Abdurrahman Bin Halid Bin Velid Bin Muğire. Şafii meshebi ulemalarındandır. Buhari Müsned gibi kitapların tümünü ezbere bilirdi.

            7- Yasin Halidi, Kudüs meliklerindendir. Bu aile 1863’ten 1913’e kadar Kudüs’te meliklik yapmışlardır. Toplam beylik yapanların sayısı 13’tür.

            8- Mehmet Zahid Koktu İstanbul’da meşhur Nakşibendî Şeyhidir. Halid Bin Veldin soyundandır. (Allah sırrını kutlu etsin) Abbas Azavi Halidilerin Irak’ta çok geniş bir aile olduklarını söyler. Sebuki, Abdulgafur, Semani, Bukai, gibi Ortaçağ yazarların tümü Halid Bin Velid’in evlatlarından bahseder ve soyunun devam ettiğini kabul ederler.

 kaynak:ruhavi

 UYARI: Bu sitedeki bütün materyallerin her hakkı saklıdır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz ve kopyalamak suretiyle elektronik ortamda kullanılamaz ve kitaplaştırılamaz. Not:Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan www.semskiasireti.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz...

 


Yorumlar

erhan - 23/01/2013 - 22:35
S/A öncelikle şimdi üstadım ğalıt.bin.velid in tüekiyede soyu çoktur ama aile aile dağılmışlardır bitlis muş genelinde halidiler var olmakdadır anlamadığım bir şey halidiler neden bir araya gelmiyorlar neden bir birlerine uzaklar sadece kendi aielerinde tanınmaktalar bizde halidiyiz muşlu hacı nusa beyde halidiydi ve ailesi yiğenleri muş bitlis manisa ve ismini sayamadığım şehirlerdedirler dünyada halidileri toplasanız ki bizler halidiyiz diyenler 200 bini buluyor şimdi bu rakam müthiş ama bir soy okadar üreyebilirmi akıllara hemen bu geliyor erzurum ğınısdada halidiler var denmekte şimdi halidilerden kız alan ve üreyenlerde bizde halidiyiz diyorlar bence büyüklerden biri öncülük yapsınlar kidir halidi kimlerdir akrabalarını araştırsınlar oturdukları yerde halidiyim demeleri bence olmuyor şimdi bazı halidilerde secere bulunmamaktadır bunlarda kendilerine halidiyiz demektedirler ben siiirte de halid bin velid soyundan olanları duydum nekadar gerçektir bilemem belki yanlış konustum özür dilerim şimdiden ama dediklerimde yabana atılmıcak şeylerdendir tabiki halid.bin.velid in soyundan gelmek şereftir rabbim o şerefe nail eylesin saygılarımla
Esat Güleryüz - 13/10/2012 - 10:39
Çok istifade ettim. Teşekkürler.
muzafer halidi 16/04/2012 - 11:17
ben bitlis adilcevaz ilçesinde halidi ailesi olarak yaşıyoruz bizler hz halid bin velittin oğlu hz süleymanın soyun dan bize yakın akraba varsa tanışalım cep 05362557814
sefa - 11/03/2012 - 14:35
güzel bir çalışma hz. halid soyundan geldiğini söyleyen ailelerin bilgisi var mı sizde acaba


22433 kez okundu

Yorumlar

Bilgilendirme     25/10/2021 08:28

Bitlis hor şehler koyü turkce aşağı balcılar köyü koyun konumundan vikpediye bakabilirsiniz
Misafir - Adem karaman

Halid bin velid     25/07/2021 21:35

Sirnak uludere de Halid Bin welid soyundan gelen Fakhanlar olarak anılan ailelerimiz vardır. Facebook (fakhanlar) Instegram (fakhanlar) Sayfalarını inceleyebilirsiniz
Misafir - Resit

Asiret     16/04/2021 00:45

Bizde halid bin velitten gelmeyiz urfaliyiz humustan gelmeyiz xemis diyoruz kürdüz
Misafir - Mustafa

Soy idiası     30/03/2021 14:30

Belgemiz var diyen arkdaş Soy belgesi Resmi devlet belgesi olmalı.Kürtler nedense kendilerini H.Halit DIışındada farklı peygamber soyundan geldiklerini idia ederler ve inanırlar.Peygaber belgeleri sadece Suudi devlet arşivlerindedir.Bir umutla yaşamak insanlar için bir ilaçtır. Bilime dayalı olmayan hiç bir belge belge niteliği taşımaz boş döngüyü bırakın gerçekle yaşayın lütfen.
Misafir - Mam Nuri

H.Halit     30/03/2021 14:53

Hazreti Halidin soyundanım diyenlerin elindeki secere ,farklı, farklı secere ,hiç birinin birinine benzediği yok.Belge niteliği olmayan kendi kafalarında yada dedelerinden aldıkları yazılı birrer iddia.Arap yaramadasına gelen Vebadan öldüğü ve soyunun tükendiği bir çok Arap tarihçi yazmakta.Haldi veya Xalidi Urartu M.Ö. İiçinde ter alan bu adla anılan aşiret vardır bu gün ise dağınıktır.H.Halidin kahraman bir komutan oluşu dindar Kürtler bu soydan geldiklerini idia ederler ne yazıkki ellerinde hiç bir belge bulunmamakta.
Misafir - Mam Nuri

Halid bin velid     14/08/2020 21:04

Google ye fakhanlar yazın facebook sayfasına girin görsellerde halidbinvelid soyundan gelen secere var inceleyin lütfen
Misafir - Resit

Halid bin velid     14/08/2020 21:14

Halid bin velid in soyundan gelenlere ulaşmak isteyenlerBu bağlantıdan ulaşabilir https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3545776268786748&id=132026966828379
Misafir - Resit

akrabalarım bini halıt aşireti      01/05/2019 13:48

ianlıurfa derenek başkanı bana ulaşın 05416153331
Misafir - abdülkadir poyraz

h.halit hkk     26/03/2017 09:29

BEDIRHANİLER 1600 KADAR EZIDI.H.halıt soyu tükendügünü yazan arap tarıhcıler.Hatta hastalıktan dolayı hic kımsesı kalmamış mirası sahabe ebu selemenin oglu eyube bıralıkmış mekedeki mal varlıgı.halıdılaer m.ö cede van golü kuzeyınde yaşamış buyuk bir aşıret.kürtlerün hastalığıdır her aşıret kendını bir peygambere yamama peşinde.
Misafir - memed

Haldi Kürtleri     28/10/2016 20:28

Kürtlerin kendileri Kürt görmelerini istemeyenler çeşitli masallarla Kürtlere aslında Kürt olmayıp, başka bir milletten oldukları düşüncesini aşılamaya çalışmaktadırlar. Ünlü Bedirxan ailesi de Haldi aşiretine mensuptur. Farz edelimki bu aşiretin aslı Arap, Kürtlüğü bırakıp geçmişine mi dönsünler? Haldi Kürt aşiretinin bir kısmı Ezidi dinine mensuptur. Ezidiler Kurmanc Kürt olup, bu dini benimseyen başka halk yoktur.
Misafir - Kurmanc Xaldi

Haldi Kürtleri     28/10/2016 20:57

Kürt Haldi aşiretinin Halid Bin Velid ile ilgisi ispatlanamamıştır. Bu tezi öne sürenler kaynaktan ziyade babamdan, falan filandan öyle duydum şeklinde açıklamalarda bulunurlar. Haldi ile Halidi arasında ses benzerliği vardır. Kürt araştırmacı İbrahim Halil Baranın d abu konuda çalışmaları vardır. "Sümer ve Akad kaynaklarında geçen Subaru / Sibaru krallığının günümüzde Zibari klanının yaşadığı topraklarda kurulmuş olması; Ksenophon’un Anabasis’te bahsettiği Gordyene halkının topraklarında bugün Gerdi adlı bir aşiretin varlığı; yine Khaldain / Keldani (Xeldain – Haldain) topraklarında bugün Xaldî adlı bir klanın bulunması ve Ahlat (Xelat), Çıldır (Xildir), Çaldıran (Xildiran) gibi adlarla yerleşkelerin bulunması tesadüf değildir." (alıntı).
Misafir - Kurmanc Xaldi

hz Halit      27/02/2016 22:36

Ulaşmak isteyen 05363218854 ağrı Hakkari den Doğubayazıt
Misafir - Ömer batur

hz halid     27/02/2016 21:53

Bende kumutan hz halid ten geliyoruz ağrı Doğubayazıt yaşıyoruz dedemin dedesi ismail ağa nın babası hakariden Doğubayazıt ilçesine gelmişler Doğubayazıt ta kaymakamlıkta ismail ağanın dosyaları var ama hep gizlediler onun evindeki bereket okadar çokmuşki binlerce insan kervanlar ipek yolundan gelen uzun yoldan medine ye giden orda dinlenmişler
Misafir - Ömer batur

pinyanişi aşireti     06/01/2016 21:51

Araştırdığım kadarıyla biz de halid bin velid in soyundan geliyoruz ama elimde secere bulunmamakta. Bana yardim edebilecek kimse var mi ? Bulabildiğim dedelerimin arasinda ahmedi xani hazretleri de var. Bursada yasiyoruz numaram 0542 628 32 96
Misafir - inan ELDEM

     16/12/2015 11:48

KÜRT KARDEŞLERİMİZİN HALİD BİN VELİDİN SOYUNDAN GELİYORUZ DEMELERİ GURUR VERİCİ AMA ARAPTIR.BİZLER ÜMMETİZ BUNU UNUTMAYALIM.BİZLER MUHAMMEDİYİZ,HALİDİYİZ,ÖMER BİN HATTABIZ,EBUBEKİRİZ,SELAHHADDİN EYYUBİYİZ,BİZ BİRİZ
Misafir - ismail

HALİD BİN VELİDİN SOYU     16/12/2015 11:40

1400 YILLIK SECERİYİ BİLİYORUZ.TÜRKİYEDE ÇOĞUNLUKLA HATAY-REYHANLI OLMAK ÜZERE DİĞER İLÇERİ..ŞANLIURFA GAZİANTEP MARDİN VE SİİRTE KADAR BİLİYORUZ.SURİYE DE ÇOK FAZLADIR HALİD BİN VELİDİN SOYU.MUCEDMELER KABİLESİ TÜRKİYE SURİYE IRAK FİLİSTİN KUVVEYT GENİŞ BİR COĞRAFYADADIR.SECEREYİ MERAK EDENLER HATAYDA URFADA MUCEDMELERİ BULSUN.ORİJİNAL SECERE VAR
Misafir - ismail

bilgiler yanlış     13/10/2015 20:37

1-HZ HALİD BİN VELİD İN SOYU DEVAM ETMİŞTİR ÇÜNKÜ LAKAPLARİNDAN BİRİ EBU SULEYMAN DIR YANİ SÜLEYMAN İN BABASI BU DEMEK OLUYOR Kİ SOYU DEVAM ETMİŞTİR.2-HZ HALİD BİN VELİD ARAP TIR ÇÜNKÜ HZ MUHAMMED İLE SOYU SEKİZİNCİ BABADA YANİ KA'B DA BİRLEŞİRLER VE HZ HALİD BİN VELİD MAHZUMOĞULLARİ AŞİRETİNDENDİ VE BU AŞİRET KESİNLİKLE ARAP ASİRETİDİR VE ARAP YARİM ADASİNDAKİ İRKTAN aŞRETTEN BAŞKA HİÇ BİR İRKLA ASİRETLE ALAKASI YOKTUR YANİ KESİNLİKLE ARAP TIR. 3-YAZIDA DÜNYA KADAR ÇELİŞKİ VARDIR MESELA DENİYOR Kİ EMEVİ DEVLETİYLE BİRLİKTE ARAPLARLA KÜRTLER KİZ ALMIŞ VERMİŞLER VE SONRA HZ HALİD BİN VELİD KÜRT AŞİRETİNDEN GELMEDİR DİYOR... BİLİNMELİDİRKİ EMEVİ DEVLETİ VE EĞER GERCEKSE ARAPLARLA KURTLERİN BİRBİRLERİNDEN Kız ALMALARI HZ HALİD BİN VELİD İN ÖLÜMÜNDEN ÇOK SONRA OLMUŞTUR. 4-HZ HALİD BİN VELİD İN SOYUNDA GELİYORUZ DİYEN KÜRTLER YA KÜRTLEŞMİŞ ARAPLARDİR YA DA BİLGİLERİ YANLIŞTIR :)
Misafir - ibrahim

     13/10/2015 20:09

HZ HALİD BİN VELİD İN SOYU DEVAM ETMİŞTİR VE ARAPTİR
Misafir - ibrahim

     13/10/2015 20:05

HZ HALİD BİN VELİD İN SOYU DEVAM ETMİŞTİR VE ARAPTİR
Misafir - ibrahim

HZ HALİD BİN VELİD TARTİŞMASIZ ARAPTIR     05/10/2015 00:31

Bazı arkadaşlar HZ HALİD BİN VELİD in kürt olduğunu yazmış. O arkadaşlara sesleniyorum soy ağacım elimde HZ HALİD BİN VELİD in torunuyum ve HZ HALİD BİN VELİD ile HZ MUHAMMED SAV soyu yedinci baba da birleşirler ve kesinlikle HZ HALİD BİN VELİD araptır kürt olduğunu nerden uydurdunuz bilmiyorum ama kesinlikle araptır
Misafir - ibrahim

xalidiler     10/02/2015 14:33

arap tarihciler h.halit vebadan dolayi tum ailesi olmus ve medinnedeki varligi ebu selemenin oglu eyube kalmistirdimili xalidi semskiler ayni boydan ve hala senalde yasiyan xaldi asireti ayni boydandan gelmektedir baska asiretlerde vardir
Misafir - mam nuri

xalidiler     10/02/2015 14:51

tarihte xalidiler 6 yy van golu kuzeyinde yasamis hanedanliktir h.halit ile hiò alakasi yok,h.hailiten 1300 yil once varlar islami anlayistan dolayi oraya baglama hastaligi var bizde bende xalidiyim gimgimliyim
Misafir - mehmet xalit

bizde halidi yiz     06/02/2015 22:19

bizlerde yaklaşık 250 haneden oluşuyoruz bizlerde Şırnak Uludere ilşçesinde oturuyoruz buyrun secere si olan getirsin karşılaştıralım 05353994455
Misafir - FERİT

Halid bin Velit      04/02/2015 01:59

Bizde Bitlis hor köyündeniz orda Erzurum Karaçoban ordan da izmirde ikamet etmektez varsa elinde serace si elinde görüşelim yıllar sonra Turgutlu da akrabalarımızı bulduk ve buluşuyoruz tlf 0533 60257 96
Misafir - Selim

Halid bin Velit      04/02/2015 01:52

Bizde Bitlis hor köyündeniz orda Erzurum Karaçoban ordan da izmirde ikamet etmektez varsa elinde serace si elinde görüşelim yıllar sonra Turgutlu da akrabalarımızı bulduk ve buluşuyoruz tlf 0533 60257 96
Misafir - Selim

halidiler     26/01/2015 10:35

arkadaşal ben erzurum karaçoban ilçesinde doğdum dedelierim osmanlı döneminde bitlise bağlı hor köyünden gelmişler bizimde halidi soyundan geldiğimiz söylenir ama bu konuda yardımcı olup bilgi veren olursa sevinirim..hor an gelen dedemiizn ismi tahir
Misafir - mehmet toprak

     14/03/2014 11:08

Xaltiler urartu devletini kuranlardır.Urartu savaş tanrısının adı xalti dir .Savaş tanrısının adını kendilerine isim olarak almışlardır.Bu sebeple xalti aşiretinin halit bin velit ile ilgisi yoktur.Bu aşiret merkez olarak şengal/sincar dağı civarında bulunmaktadır.ve oradan göç edenler urfa ,batman cizre,bitlis başta olmak üzere kuzeye yerleşmişlerdir.aşiret köken olarak kürttür ve ezididir.Özellikle2.abdulhamit dönemindeki pan işam,ist politikalar nedeniyle müslüman olmuştur.Bir kısmı halen ezididir.ezidiler arsında en önenmli boydur bu nedenle xalti sancağı bu aşirete verilmiştir
Misafir - FIRAT

halidiler     20/02/2014 12:55

bu yazıyı hazırlayan kimse halidi ne demek hiç bilememiş, nasıl böyle hiç bir birinden alakasız işleri bulup sanki gerçekmiş gibi anlatıyorsunuzu bilemedim, valla helal olsun bu kadar bilgisizlikle bu tarz birmakaleyi nasıl yazdınız anlayamadım. Bir kere haldilik , Hz. Halid bin velid ile yakından uzaktan alakasız bir durumdur ve ayrıca kürt olmasıda imkansızdır. mantıklı işlerle uğraşın.
Misafir - murat erdem

halidiler     17/02/2014 01:33

Biz hakkari kaval aşireti mensubu cizre miri mir bedirhan beyin soyundan gelen halidileriz. Mir bedirhan bey de halididir. Halit bin velit kürt bir sahabe olmasına rağmen neden kürt olduğu söylenmez. Onunla gurur duyuyoruz tabi müslüman olduktan sonra. mehdi@e-mail.com.tr
Misafir - botan

     28/12/2013 09:47

süpkanaşirat,jirganaşirat,s ütürganaşiratbunlarhalidillerdir,benimbildiyim kadarıylaseceresükanlıların,yanındadır
Misafir - necmettin

     14/11/2013 12:50

Ben azizan aşiretindeyim halid bin velide deyiniyor soyumuz gelin hep beraber ortaya çıkaralım benim numaram 05423173373 halib bin velid peygamber efendimize deyiniyor denizlide oturuyorum
Misafir - muhammed okan

besiri     27/08/2013 16:06

yuzde yuz arastirma yanlistir aslindan halti degildir gercek isim xalti , xalta dir hala besiri köylerinde yasiyan var hepside ezidi iinancindandir benim annem de xalti asiretendender asrisetin dogdugu yer serhat van dir son ra buyumus ta xerza ve bamert (siirt) kadar dagilmistir .bolgede yuzlerce köyleri vardi su aan malesef bir kac köyde yasiyorl.köy isimleri. simiz(oguz) sahsim.(onbasi) baziwan.(kungecit) dusha.(meydancik) cunku ezidi dininden sonrada ezidi olmaz ancak eziddi aana baba dan ezidi olunur .butun kurd asiretinden ezidiler vardir .nasil turk devleti butun kurdleri oguz boylarindan mis gibi gösterrdi malesev .sitenizdde sanki asiretlerin cogö arap mis gibi gösteriyorsunuz.yaziktir..selamlar...
Misafir - merwan

merhaba     20/08/2013 00:39

Merhaba akrabalarım ben şanlıurfanın akçakale ilçesindeyim burada 2000 kişiyiz arabız
Misafir - ismail

cesur     27/07/2013 02:52

bizde urfalıyız hamıs aşireti mensubuyuz halid bin velidden gelme kürt kökenli aşiretiz
Misafir - cesur

     20/02/2013 23:12

ve Rasülüllah’ın (S.A.V) bütün ashabından razı olsun. Biz, tevatürle ve doğru haber vererek 300 (1-2 “ yıl olsa gerek) den beri 1000 civarında bilinen beldedeki fetihlerini, Ashabı Kiramın fetih ve cihatlarını bildirdik. (Allah onların hepsinden razı olsun, feyzinin bereketini üzerimizde kılsın ve bizi Salihlerden eylesin). اعلموا يا ناظيرن قالنا 1 2 Biliniz ki idareciler 1.2 ‘yi bize söylediler. الصالحين صدق رسول الله Rasüllüllah “ ………..salihlere………) şeklinde buyurdu. (1. ) paragrafta bulunan hadis’in farklı bir versiyonunun son kısmı olsa gerek, yazının büyük kısmı yok.
nezir işim

     20/02/2013 23:45

O da Şeyh Şemsuddin’in oğlu, o da Şeyh Süleyman’ın oğlu, o da Şeyh Nasır’ın oğlu, o da Şeyh Muhammed’in oğlu, o da Şeyh Ömer’in oğlu, o da Şeyh Davud’un oğlu, o da Şeyh Seyyid’in oğlu, o da Şeyh Habib’in oğlu, o da Şeyh Temim’in oğlu, o da Şeyh Alauddin’in oğlu, o da Şeyh Ömer Zeynuddin’in oğlu, o da Şeyh Şehabuddin’in oğlu, o da Şeyh Şemsuddin’in oğlu, o da Şeyh Şerefuddin’in oğlu, o da Şeyh Muhammed ez-Zahid Edna’in oğlu, o da Diyarbakır kale camisine defnolunan şehit Şeyh Süleyman’ın oğlu, o da Allah’ın keskin kılıcı, her inatçı kafiri yok eden ve yenilgiye uğratan, nebiyi muhtarın eshabı, ülkeler ve mısırların fatihi, firavunların ve zalim hükümdarları helak eden, kisraların kayserlerin yıkıcısı, Şam, Diyarbakır ve Irak’ın fatihi ceddimiz Hz. Halid Bin Velid’in oğludur. (Allah ondan
nezir işim

     20/02/2013 23:20

Hz. Süleyman Kuddise Sirruhu’nun oğludur. 1 (onun soyunu saymaya olsa gerek) önce Şeyh İsmail’den başlıyoruz. (1) Şeyh’in torunu, Halife el-Ğavsu’s-Salih Kuddise Sirruhu’nun oğlu, o da Şeyh Bedreddin oğlu, o da Şeyh Ahmed’in oğlu, o da Şeyh Abdurrahman’ın oğlu, o da Şeyh Abdullah’ın oğlu, o da Şey Muhiddin’in oğlu, o da 1143 senesinde vefat eden Şeyh Alamuddin’in kardeşi, o da Şeyh Musa es-Sani’nin oğlu, o da Şeyh Hayz’in oğlu, o da Şeyh Muhammed’in oğlu, o da Şeyh Mahmud’un oğlu, o da Şeyh Ali’nin oğlu, o da ceddimiz Ğavsu’l Azam Şeyh Musa Kuddise Sirruhu’nun oğlu, o da Şeyh Alauddin’in oğlu, o da Şeyh Hamza olarak bilinen Ğavsül Azam’ın oğlu, o da Şeyh Muhiddin’in oğlu, o da Şeyh Bekir’in oğlu, o da Şeyh Ahmed’in oğlu , o da Şeyh Yusuf’un oğlu, o da Şeyh Said el-Mahzumi’nin oğlu,
nezir işim

     20/02/2013 23:56

Onların emirleri (liderleri) 1 cedleri Abdülkerim’e nispetle 1 bilinen meşhur bir soydan 1 (gelmektedir). Biliniz ki Şeyh Ali ve Şeyh Halid Şeyh Abdullah’ın o da Şeyh Muhammed’in oğludurlar. Ancak Şeyh Muhammed ez-Zahid kesin bir surette ve yapılan incelemede ve Şam beldesinde 864 yılındaki kayıtlardan aktarılarak 942 yılında yazılan eski soy kütüğüne göre
nezir işim

     20/02/2013 23:26

Teynes adı verilen bir yere gömülmüştü, bu yerin üzerinde civar insanları tarafından ziyaret edilen heybetli ve büyük bir kubbe vardı. Onun diğer oğlu ise babasının Amid’i yani Diyarbakır’ı fethi sırasında şehit olan Hz. Süleyman olup kale camisine defnedilmiştir. Onun da Bedreddin lakaplı Abdülaziz adında ve Muhammed ez-Zahid adında iki oğlu vardı. Şeyh Abdülaziz ise------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ burada tamamen silinmiş olduğu için okunamayan en az 1.5 satır yazı mevcuttur.
nezir işim

     20/02/2013 23:58

her inatçı kafirin hakkından gelen ve onu öldüren Allah’ın keskin kılıcı olan şerefli sülalesinin soy ağacını, 1 -memek için ve kendisinin onların soyuna mensup olup olmadığını bilmek için bir iyilik ve hayır vesilesi olarak bizden kendisine yazmamızı ve bildirmememizi istedi, biz de ona cevap verdik ve babası Şeyh Bedreddin’in “ceddi Halid Bin Velid (R.a)’ın fetihleri hakkındaki Bedru’l Ferid adlı kitabından aktarılan (ele geçen el yazması) nüshaya dayanarak ona şöyle yazdık: Önce onun çocuklarını açıklayarak başlayalım. Şunu biliniz ki onun (Halid bin Velid)’in iki çocuğu vardı. Velid ve Süleyman. Soyumuzun Velid’in soyundan geldiğini görmedik, O (Velid) babası (Halid Bin Velid)’in fethi sırasında Ahlat’ta şehit düşmüş ve
nezir işim

     20/02/2013 23:30

Kullarından bazılarını evliyalık makamına yükselterek şerefli ve üstün kılan Allah’a hamdolsun, onlara iyi davranmayı ve saygı göstermeyi bize “Soyumdan gelen günahkar kimseye (Talih’e) benim hatırım için iyi davranınız, iyi kimseye (Salih’e) ise Allah için iyi davranınız” sözü ile vasiyet eden Peygamber (S.A.V)’e salat ve selam olsun. Bundan sonra, Şeyh İsmail Edip 1-2-3 (Burada silik yazılı olduğu için okunamayan 3 kelime mevcuttur) Mürşid-i Kamil olan Şeyhi Salih’in, Kutb-ül Ekrem olan Şeyh Hamza Himmetullah’ın oğlu, o da Mürşid Ğavs’il Muazzam’ın oğlu 1-2 (2 kelime silinmiş), o da Sultan Memduh’un babası ( Allah onların sırlarını mukaddes etsin, onların Müslümanlar üzerindeki iyilik ve feyzini artırsın) soy kütüğünü öğrenmek istediği zaman bizden ona şerefli ceddi,
nezir işim

     20/02/2013 23:11

• 1-2-3 şeklindeki numaralar bulunduğu yerde kaç kelimenin eksik olduğunu göstermektedir. • Kırmızı ile renklendirilmiş kısımlar tercümanın kısmen veya tamamen silinmiş kelimelere yönelik tahmin ve hatırlatmalarını ifade etmektedir • Bilindiği üzere geçmişte el yazmaları müstensihler tarafından 5 kopya halinde düzenlenirdi. Bu elyazması bu 5 nüshadan 1’ini teşkil etmektedir. Dolayısıyla diğer nüshaların da (şayet günümüze ulaştıysa) araştırılarak birbirleri ile karşılaştırma yapılmasını tavsiye ederiz.
nezir işim

.

H.Abdurrahman KEDALİ
(Bilgi, Sayfası)
DÜŞÜNDÜREN MİZAH KÖŞESİ
ŞAİR VE YAZARLAR KÖŞESİ
Site Haritası
FIKRA KÖŞESİ