• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/semskiasireti
  • https://www.twitter.com/semski_asireti

SONSUZA KADAR BARIŞ, BİRLİK VE KARDEŞLİK İÇİN EL ELE

Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam646
Toplam Ziyaret16073705
ŞEMS KİMDİR
ŞEMSKANLILARIN TARİHİ
BÜYÜKLERİMİZ
DRAMATİK HAYATLAR
SİTEMİZİ BEĞENİN
Saat
Title of the document

1

ANA SAYFA

  • 1
  •  
 
 
Çalışmamız Çıkar sağlamak ticari kazanç elde etmek, herhangi bir dernek, parti veya herhangi bir örgütsel yapılanmaya hizmet vermek değildir. Tamamen yasalar çerçevesinde Türkiye ve dünyadaki aşiretlerin tarihi oluşumları hakkında bilgilendirme hizmeti sunma amaçlıdır
M.Emin Zeki Beg,Şerefname, Roger Lescot, Helmut Moltke,Alexandr Jaba, V.Minorski, Basil Nikitin,Mark Sykes ve Mehrdad R.Izady gibi değerli araştırmacı ve tarihçilerden derlenen Kürt aşiretleri listelerine , çeşitli kaynaklardan elde edilen yeni bilgiler ilave edilerek güncellenmiştir
03.03.2011
29.12.2010
Türk kavim, Boy ve aşiretlerinin detaylarını bu sayfada okuyun
Molla Dervis Bitlisin Tatvan ilcesıne bağlı Tokaçlı köyünde(eski ismi kûrtıkan) yaşayan genç bir delıkanlıdır ve ilme çok önem vermektedir. Üstad Said Nursi Hazretlerinin talebesi olmak........DEVAMINI OKUYUN..
06.02.2015
29.12.2010
NOT:YENİ İLAVELER YAPILMIŞTIR. Tarih boyunca kalıcı bir devlet kurma şansı bulamayan veya bu şansı engellenen kürtler, gerek osmanlıdan önce ve gerekse Osmanlı döneminde çok önemli görevlerde bulunmuşlardır, Kürdistan toprakları çok önemli Kürt Paşa, diplomat ve valiler yetiştirmiştir.
Tarihe Mal olmuş, Önemli sanatçıları, önemli şahsiyetleri ve Nesilden Nesile Anlatılan Ölümsüz Destanları Burada Bulabilirsiniz
24.02.2012
30.09.2011
Bütün alayları yedi livaya ayıran Şakir Paşa ve Zeki Paşa liva merkezlerini, livaların hangi alaylardan meydana geldiğini ve aşiretlerin isimleriyle kaçar alay olduklarını göstermişlerdir. Söz konusu durum şöyle formüle edilmiştir.
Hasankeyfli Muhammed Bin Yusuf inb Osman’ın onun eserinin bazı bölümlerinden yaptığı kopya ile günümüze ulaştı. Topkapı sarayında bir kopyası bulunan bu kitabın dünyada toplam 16 kopyası bulunmaktadır.
18.03.2013
07.12.2012
Şerefname’de adları verilen Çemişgezek beyleri şunlardır: Şeyh Bin Emir Yalıman (Belan), Şeyh Hasan I, Sohrab Bey, Hacı Rüstem Bey (ölm. 1514), (Kesinti: Nur Ali Halife’nin yönetim dönemi, ölm. 1512/1514?), Şeyh Hasan II (Pir Hüseyin/Pir Hasan, 1514-1543/1544).
Kilis Sancağına ait mufassal tahrir defterlerinde Konar-göçerlerin kendilerine mahsus hayat tarzlarını, nüfusları, yayıldıkları yerler ve sahip oldukları maddi varlıklarını, Osmanlıdaki sosyal ve ekonomik yapısı ile Kilis Aşiretlerinin tarihini okuyun
30.06.2014
03.03.2014
Şerefhan’ın kendi kitabının “Giriş” bölümünde kullandığı dört şubeli “Kürt ulusu” tabiri de daha çok dinsel içeriklidir. Bu tarifin belli bir çağın ve sınıfın damgasını taşıdığı yeterince açıktır.
Diğer kürt aşiretleri gibi Şemaskanlılar da Hamidiye alaylarında aktif görev almış, hatta önemli mevkilere gelerek doğu anadolunun savunmasına katkı sağlamışlardır. Şemskanlılar Hamidiye alaylarının merkezi Başkaledeki 5.livada
27.12.2013
29.12.2010
Eskiden beri hep tartışılan konulardan biri, Kürtlerin Kurtuluş savaşında , Çanakkale savaşında veya diğer savaşlarda ülke savunmasına katkıları olmuşmudur yada olmamışmıdır tartışmasıdır.
Tarihin ilk sürgünü Kürdistan'dan kereste ihtiyacını karşılamak için "Dağlar Ülkesine" sefer düzenleyen Sümerler tarafından esir alınan bir kısım Kürtlerin Güney Mezopotamya'ya sürgünleri ile başlamış ve esir alınan bu Kürtler, Sümerlerin varoşlarında yaşam mücadelesi vermek zorunda kalmışlardır.
18.06.2012
30.10.2011
Çok beğeneceğiniz Kürtçe Kız ve Erkek çocuk isimlerini ve bu isimlerin anlamlarını bu sayfada bulabilirsiniz
Yezidi Kürtlerinin tarih boyunca maruz kaldıkları zulümleri tek tek anlatmakla sayfalar yetmez, ancak, tarihte derin yaralar açan büyük katliamların bazılarını anlatmakla yetineceğiz
11.04.2013
04.02.2013
Bu çalışmada, arşiv kayıtları doğrultusunda Bayezid Sancağı’ndaki aşiretlerinin yerleşimleri ve idari yapıları üzerinde durulmuştur. Aşiretlerin iskânı meselesi Osmanlı Devleti tarafından, sınır ihlalleri, ticaret faaliyetleri ve bölge güvenliği doğrultusunda önemle ele alınmıştır.
BU YAZIDA ŞEMSKİLERİN YAŞADIĞI İL-İLÇE VE KÖYLERİN TANITIMI İLE BURADA YAŞAYAN ŞEMSKANLILARIN BİLGİLERİNİ OKUYUN
17.03.2013
29.12.2010
Tarih kaynakları Sasanilerin devamı olan Bermekilerin önemli kollarından Şemskilerin tarih başlangıcını şöyle anlatır;
Özellikle Digorun Naxşıvan Merweng , Qaso ve qazmin köylerindeki dilxeranlılar ile Şemsikanlıların çok yakın ilişki ve dostluklar içinde olmaları dikkat çekicidir.
22.11.2014
16.10.2012
Selahaddin-i Eyyubi'nin 1187 yılında çizilmiş olan bu portresi İtalya'nın Flaransa kentindeki UFFİZİ sanat Galerisinde sergilenmekte olup, Orijinaldir.
Şemskanlılar ile Brukanlıların Tarihi serüvenlerindeki çok ilginç ortak benzerlikler
01.04.2013
27.03.2012
21 Eylül 1892 tarihinde açılan okulda öğrenciler iki yönlü eğitime tabi tutuluyorlardı.
Ünlü Fransız Siyasal Bilimci ve Doğu Dilleri Uzmanı Mr Roger lescot "textes Kurdes" isimli eserinde bu konuyu bakın nasıl anlatıyor;
09.04.2013
07.09.2011
Bu kültür içinde günümüzde hala anlatılan Çoban Ağa hikayesi Mala Kok Axa ve Zerife Xatun meselesi oldukça ilginç olaylar içermekteydi.
Bu olay benim mekan değiştirmeme, benim için yeni bir dönemin başlamasına vesile olduğu gibi yaşamımda kapanmayacak yaralar ve derin izler bırakmıştı.
23.07.2013
16.10.2012
Şems'in Torununun oğlu Ebu Abdullah Şihabüddin Muhammed Zilani'nin Hayatı(Kadı Şehabeddin)
Babam Şemskanlı Abdulhadiyé Mıhemedé Davud'un bana yıllarca yaşadıkları Erivan bölgesinden ayrılarak Türkiye topraklarına gelmelerine neden olan 1915 tehciri sırasında ki yolculuk serüvenini aynen şöyle anlatmıştı
02.10.2014
28.02.2011
aşiretler ve yaşadıkları yerler bakımından dağılımları şöyledir
İnsanlık hazinesine el uzatan hırsızlara .Dini,insani, ahlaki ve vicdani duygularınızı zayıflatan, insanlığın namusuna tecavüz etmeye yeltenen bedbaht insanlardan Kendinizi ve yakınlarınızı sakının.
11.06.2013
16.10.2012
Şanlıurfa yöresindeki Aşiretlerin ayrı ayrı açıklamaları
Hakkârili olup da çok iyi bir eğitimden geçmiş ve bu münasebetle bazı üst düzey görevler almış çok sayıda âlim ve devlet adamları mevcuttur. Bunlardan “emir” olarak komutanlık ve valilik yapanlar şunlardır:
04.01.2014
17.04.2013
Şemsi Tebrizî de Şems-i Hoyî gibi Şafii’dir. Tebrizî Şemseedin Ebu'l Abbas Ahmed'den çok fazla saygı ile bahsetmektedir. Şemsi Tebrizi Şemseddin'in derslerine katılmış ve ondan çok şey öğrenmiştir.
Dedelerimizin bitmez tükenmez sevdası, söndürülemeyen bir aşk ateşi, önlenemeyen tutkusudur Elegez Yaylası. Duru beyaz tenini, utangaç yüzünü yeşil duvağı ile örtmüş bir gelin kadar güzeldir Elegez,
15.10.2014
21.04.2011
Davut daha 12 yaşlarında iken annesi vefat eder ve Erivan Tezekend'de amcalarından birinin yanında kız kardeşi ile birlikte yaşamaya başlar.
Mela Mahmudé Bayezidi'nin Eserinden alınan Rabo Hanım Ve oğlu Kelho'nun hikayesi (Kürtçe-Türkçe)
02.03.2011
25.04.2013
Bakın size bu konuda şöyle bir hikaye anlatayım. Yolculukta beraber yürüyen iki arkadaşın yolculukları esnasında aralarında bir tartışma çıkar ve münakaşa ederler. Biri diğerine tokat atar.
Erzurum’da görevli olan Rus diplomat Alexandre Jaba tarafından Petesburg’ta kitap haline getirilmiştir. Türkçe,Rusça,Fransızca ve İngilizceye çevrisi yapılan Mela Mahmudé Bayezid- i'nin bu kitapta bulunan o dönem tespit edilebilinen aşiretleri bulundukları bölgeler.
16.10.2012
30.10.2011
Kainatta bir nizam ve düzen görülüyorsa bu ancak, yaratılmış alemin yaratılış espirisine hakim olan adalet hissinin bir eseridir. Kuvvetli ve kuvvetlilerde adaletli olmalıdırlar. Güçlü güçsüzü ezdiğinde adalet çınarı gövdesinden balta yarası alıyor demektir.
Tarihi geçmişi asırlarca önceye dayanan Diyarbakır şehri, her döneminde Anadolu'nun en önemli şehirleri arasında yer almıştır.
16.10.2012
15.05.2013
Mevlana Halid-i Kurdi veya Mevlana Halid-i Bağdadi olarak ün yapan bu muhterem zat Nakşibendi tarikatını , İran,Irak,Anadolu ve diğer Arap ülkelerine getirip yayılmasını sağlamıştır. Caf Aşiretinin bir kolu olan Mikaili Aşiretinin çok değerli aliminin hayat hikayesi ve ilmini okuyun
Kirîvo w’ezê jin im ne bi destê xwe me Qurbana te, me talan neke Ji xwe netirse, w’ez sond dixwum Bi Şêx Adikê Melekê Tawis be Hege w’ez mirim ji axa sarre me Hege ez bimînim ji rih û can û cesedê
14.05.2013
21.02.2013
FATİH SULTAN MEHMET'İN HOCASI MELA ŞEMSEDDİN (ŞEHRESORLU ÜNLÜ KÜRT MOLA GORANİ) HAKKINDA
Mezopotamya'dan gelip Doğu Anadolu'ya yerleşmiş olan Şemskanlılar uzun ve köklü bir tarihe sahiptirler. Bu tarihi süreci Osmanlı ve Cum¬huriyet dönemi altında sosyo – ekonomik , kültürel ve politik yaşamları az da olsa farklılıklar göstermektedir.Bunun nedeni ise farklı zaman ve farklı bölgelerde ayrılmalar ve kopmalar olarak kabul edilir.
08.06.2012
17.06.2011
Osmanlı tapu tahrir kayıtlarında Şemskanlı aşireti hakkında Şemsibiki(Şemsiki) Haymenişin Ekrad Taifesinden (Haymenişin Arapça kökenli bir kelime olup, göçebe, çadırda yaşayan anlamına gelir)Hakkari Sancağında bağlı Mahmudiyan Beyliğinde yaşayan bir aşiret olarak gösterilmektedir
Türk yazarı olan Mithat Efendi Kırk Ambar adlı dergide Amazonlar adını verdiği bir çok ünlü kadının yanı sıra ünlü Meşahirü'l Ekrad isimli eserde de tarihe iz bırakmış olan kürt kadınlarından övgü ile bahsedilmektedir. İşte bunlardan bazıları.
18.07.2011
27.03.2012
7 ilçe (merkez ilçede dahil) merkezi, 243 köy ve 266 Mezrası ile Şirnak İlindeki Aşiretler
Merkez ilçe dahil 6 ilçesi, 254 köy yerleşimi olan Batman ilindeki Aşiretler
05.07.2013
05.07.2013
Şemskanlıların nereden geldiği Şems isminin kaynağının ne olduğu hususu ile Şemskanlılar hakkında gerçekleri yansıtmayan ve kamuoyunun zihinlerini karıştıran bilgi kirliliğinin ortadan kaldıracak açıklamalar
DEVLET KAYITLARINA GÖRE İÇ TOROSLARDAKİ KÜRT AŞİRETLERİ
25.03.2011
28.05.2012
Memê Alan'ın denizden yakaladığı ve olağanüstü bir hızı olan Bozê Rewan (Rahwan yürüyüşlü Kır at), en az Antik Yunan Mitolojisindeki 'Pegasus' kadar mitolojik bir masaldır.
Bu cadı'nın kötü ve korkunç meziyetleri anlatmakla bitmez. Buna mukabil kürt köylüsü kendine göre bir takım çarelerde üretmişti. Mesela ; ...
08.08.2013
06.05.2012
Nasturi Aşiretleri, Nüfusları , İdari, İktisadi ve Sosyal Durumları,Devlet ve Kürtlerle ilişkileri,Hakkında çok detaylı bir araştırma
ERİVANDAN GÖÇ EDEN ŞEMSKANLILAR İLE DİĞER AŞİRETLERİN 16, VE 20, YÜZYILLARDAKİ TOPRAK TALEPLERİ
20.10.2013
11.11.2012
Kürt aşiretleri İran-düzgün, Doğu Anadolu ve Kuzey Irak da dahil olmak üzere İran dünyada bulunan, ancak bunlardan çok azı kapsamlı listeleri yayınlanmıştır.
DÜNYADA EN UZUN YAŞAYAN KÜRT ZARO AĞA, Toprağa verilirken, torununun torunlarından biri şöyle bağırıyordu: 'Hoy hooy öldü babam! Dünyasına doyamadan gitti!' dediği rivayet edilir
28.05.2012
19.09.2012
Şemskanlılarda Aşiret sistemi yapı olarak feodal gelenekçi yapıdan bir adım daha ileride sayılır. Yani özellikle genç nesil sosyal yapıda olduğu gibi ekonomik yapıda da çağa uyum sağlamıştır veya çaba sarf etmektedir. Üretim ilişkileri ve tarzı da bunu göster­mektedir.
Safevilerin Osmanlıya yenilmesinden sonra Şiilerin Ağrı, van, Erzurum Kars ve Muş gibi illerden çekilmesi ile boşalan tarım ve ticaret alanları cazip hale geldi. Ve 1520 li yıllarda Şehsuvar adlı bir Besiyanlı Beyinin çabaları ile Banuki, Hevédi,Dılxéran, Bociyan Zilan ,Besyan,Zıkziyan ve Brazan aşiretlerin bir kısmı göç ederek ağırlıklı olarak Doğubeyazıt olmak üzere göç ettiler.
18.06.2011
25.02.2011
Şemskanlıların Xaldiler ile bağlantısını da ."the yezidi kurds tribes and clans of south caucausus". International journal of kurdish studies isimli sitede Kereme Anqosi'nin anlatımı ile Şemskileri Xalti Klanına bağlı Qizili kürtleri olarak tanımlamaktadır.
14’üncü yüzyıl sonrasında “Kürt aşiretleri”ne ilişkin en ayrıntılı bilgileri 16’ıncı yüzyıl sonunda (1597) kaleme alınan Şerefname’de buluyoruz. Kitabını 1639 Antlaşması’ndan önce, yani Osmanlı-İran s
10.11.2011
28.05.2012
Güzel Şiirler, Yazılar, şairler ve yazarların Eserlerini Paylaştığı köşemiz Bu bölümde Şiir, araştırma,Hikaye ve Makalelerinizi yayınlatabilirsiniz, Şemskanlılar ile birlikte her kes katılabilir
Özalpın Karahisar köyünde 1850 yılında başlayıp, 1920 yılında Irakın Telafer şehrinde son bulan maceralı ve sıkıntılı hayatından bir kesit
30.09.2011
28.07.2011
Akkoyunlular döneminde Botan ve Hakkarinin hakimi olan Şemskiler o dönemde birçok yezidi aşireti ile beraber yaşamışlardır.Şimdi asıl soru Şemskikanlıların Yezidilik ile herhangi bir bağının olup olmadığı konusudur.
Genç adam iyi bir terziymiş. Bir dikiş makinesi ve küçücük bir dükkânı varmış. Sabahlara kadar uğraşıp didinir ama pek az para kazanırmış. vee...
08.01.2011
29.12.2010
Şemski Aşiretinin Tarihi Serüvenini, Detayları ile birlikte okuyun
 ŞEMSKANLILARIN AÇIKLAMALI SOY AĞACI YENİ GÜNCELLENDİ
14.08.2011
29.12.2010
Şair Khaxani Şems Ailesi için şu mısraları yazmış:Ben onları şu üç mısraya göre anlatabilirim Kabe'nin aslanları gibiydiler, kabenin kapısına assan, örtüsü gibi kıymetlidirler. İbn-ül kays 'ın emrinde Kabeye hizmet ettiler. Bizim onları dünyaya anlatmamız gerekir.
Anne ve babanın çabası ile yeterli olmayabilir. Bunda çevresinin , gördüğü eğitimin ve Allah tarafından kendisine ihsan edilen bir takım melekelerinin olması da gerekir.
29.12.2011
12.10.2011
624 Yıl süren Osmanlı Hanedanında Padişahlık Yapan Bütün Sultanların Belgeselini Video Halinde İzleyin.
Devleti katı bir İstibdat ile yönetmekle suçlanan Sultan 2.Abdulhamit ile ilgili gerçekleri video halinde izleyin
30.10.2013
30.10.2013
.

H.Abdurrahman KEDALİ
(Bilgi, Sayfası)
DÜŞÜNDÜREN MİZAH KÖŞESİ
ŞAİR VE YAZARLAR KÖŞESİ
Site Haritası
FIKRA KÖŞESİ