• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/semskiasireti
  • https://www.twitter.com/semski_asireti

SONSUZA KADAR BARIŞ, BİRLİK VE KARDEŞLİK İÇİN EL ELE

Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi18
Bugün Toplam950
Toplam Ziyaret16087406
ŞEMS KİMDİR
ŞEMSKANLILARIN TARİHİ
BÜYÜKLERİMİZ
DRAMATİK HAYATLAR
SİTEMİZİ BEĞENİN
Saat
Title of the document

1

FAZL B. YAHYA EL-BERMEKÎ


Şemskilerin  ilk atalarından olan Bermeki ailesinden  Ebü'l-Abbâs el-Fazl b. Yahya b. Hâlid el-Bermekî (ö. Tarihi: Hicri193, Miadi:808) Abbasi Halifesi Harun Reşit  devrinin önemli devlet adamlarındandır.
23 Zilhicce 148 [763] tarihinde Medine'de doğdu. Bermekî ailesinden Vezir Yahya b. Hâlid'in büyük oğludur. Hârûn Reşîd'den bir hafta önce doğduğu ve birbirlerinin annelerince emzirilerek süt kardeşi oldukları rivayet edilir. Tahsilini Harun ile birlikte tamamlamıştır.
Harun Reşid  halife olunca {170/786) Yahya b. Hâlid'i vezir tayin etti, Fazlı da oğlu Emîn'in eğitim ve öğretimiyle görevlendirdi. Bu dönemde merkezî  idarede babasının en önemli yardımcısı olan Fazl, Emîn'in birinci sırada veliaht tayin edilmesinde de önemli rol oynamıştır. Fazl 175'te (791) isyan eden Yahya b. Abdullah ile mücadeleye memur edildi. Hz. Ali evlâdından olan Yahya. Horasan ve Mâverâünnehir'deki şehirlerde dört beş yıl saklandıktan sonra Deylem'e giderek Abbasî Halifeliğine karşı isyan etmişti. 50.000 kişilik bir ordu ile hareket eden Fazl Rey yakınında karargâh kurdu ve savaşa girmeden önce görüşmeler yoluyla Yahya'yı teslim olmaya ikna etti. Bu başarı ona Horasan valiliğini kazandırdı (176/792) Fazl b. Yahya vergileri düzenli bir şekilde toplatarak eyaletin gelirinin artmasını sağladı. Bu paralarla Belh'te su kanalları açtırdı; camiler, ribâtlar ve kervansaraylar inşa ettirdi. Onun yaptırdığı camilerin başında Buhara Cuma Camii gelmektedir.
Fazl b. Yahya, Horasan valiliği sırasında yalnız imar ve ziraat sahalarında değil askerî alanda da başarılı olmuştur. Meşhur tabip Buhtîşü' b. Curcîs'in torunu İbrahim b. Cibrâîl'in kumandasında Kabil üzerine bir ordu gönderdi. İbrahim Kabil yakınındaki Şahbahâr'ı zapt ederek bol miktarda esir ve ganimet ele geçirdi. Diğer bir ordu da Üsrûşene'ye karşı gönderilerek hükümdarı itaate mecbur edildi. Horasan'da İranlılar'dan kuvvetli bir ordu teşkil edildi. Taberî'ye göre bu ordunun sayısı 500.000 kişi idi. Bu rakamın mübalağalı olduğu açıktır. Bunların 20.000i Bağdat'a gönderildi. 179da (795) Bağdat'a dönen Fazl halife tarafından ilgiyle karşılandı. Babası Yahya Harun Reşid  ile beraber 181 (797) yılında hacca gidince ona vekâlet etti. Horasan valiliği sırasında Semerkant’daki kâğıt imalâthanesini örnek alarak Bağdat'ta 178 (794-95) yılında bir kâğıt imalâthanesinin kurulmasını sağladı. Fazl 183'te (799) bütün idarî görevlerinden azledilmiş [335], yalnız Emîn'in hocası olarak kalmıştır. Buna rağmen özellikle Emîn'in annesi  Zübeyde'nin desteği sayesinde merkezdeki itibarı devam ediyordu.
186 (802) yılında tekrar hacca giden Hârûnürreşîd oğullarını, vezirini ve oğul¬larının hocalarını da beraberinde götürmüştü. Bermekîler'in giderek artan nüfuzlarından rahatsız olan halife, hac dönüşünde Enbâr yakınındaki Umr'da konakladığı sırada Fazl’ın kardeşi ve  aynı zamanda Harun Reşid’in kız kardeşi Abbase Sultan’ın kocası Ca'fer b. Yahya'yı 29 Ocak 803’de idam ettirdi.. Babası Yahya ile kardeşi Fazl ise hapse atılarak bütün malları müsadere edildi. Fazl altı yıl kadar hapiste kaldı. Bu sırada felç oldu ve Hârûnürreşîd'in ölümünden kısa bir süre önce Muharrem 193'te [808] Rakka'da vefat etti.
Fazl b. Yahya Bermekî ailesinin en müsamahalı üyesiydi. Horasan valiliği sırasında yaptığı imar çalışmaları ve tarım alanındaki faaliyetleri sayesinde herkesin sevgisini kazanmıştı. "Hâtimü'1-İs-lâm ve hâtemü'l-kirâm" lakabıyla anılan Fazl âlim ve şairlerle ilgilenir, özellikle şairleri himaye ederdi. Ramazan ayı boyunca camilerde kandil yakma âdetini başlatan kişinin Fazl olduğu rivayet edilmektedir. Şemskiler Fazıl’ın kardeşi  Musa’nın soyundandır.3620 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
.

H.Abdurrahman KEDALİ
(Bilgi, Sayfası)
DÜŞÜNDÜREN MİZAH KÖŞESİ
ŞAİR VE YAZARLAR KÖŞESİ
Site Haritası
FIKRA KÖŞESİ