• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/semskiasireti
  • https://www.twitter.com/semski_asireti

SONSUZA KADAR BARIŞ, BİRLİK VE KARDEŞLİK İÇİN EL ELE

Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi7
Bugün Toplam2399
Toplam Ziyaret15290178
ŞEMS KİMDİR
ŞEMSKANLILARIN TARİHİ
BÜYÜKLERİMİZ
DRAMATİK HAYATLAR
SİTEMİZİ BEĞENİN
Saat
Title of the document

1

BARAZİ VEYA BERAZİ AŞİRETİ

..

Ünlü kürdolog Roger Lescot Berazilerin  içinde bulunduğu aşiretleri şöyle tanımlıyor;Suriyeden gelen bir Emevi Silivan(Meyafarqin) 'in yakınlarına yerleşmiş ve Qalb (Kulp) Kalesi ile bölgenin  başka önemli yerlerini de ele geçirdi.  Suriye kökenli olan bu adamın soyundan gelenler daha sonra kendi aralarında  sekiz aşirete bölünmüşlerdir.Bu aşiretler ;Banuki veya Banevki, Huveydi,Delxiran(Dılxeran) ,Buciyan ,Zilan,Besiyan,Zekziyan ve Berazan 'dır.Bu aşiretlerin bazıları Yezidi idi ancak hangilerinin yezidi ve hangilerinin Müslüman olduğu açıklanamamıştır. Bu açıklamalardan  Berazilerin Emevi soyundan oldupğu anlaşılıyor. Aslında bu tarihin başlangıcı 985 olarak  belirtilse de  eveliyatı daha eskilere dayanmaktadır. Emevilerin  750 yılında Abbasiler tarafından dağıtılmasından sonra bu aşiretler Suriye özellikle Şam’ın Dağlık kesimlerine sığındılar. Burada kısmen yezidi inancını benimsediler. Bunların Süleyman  bin  Abdulmelik isminde bir zatın torunları  olduğu iddia edilmektedir.  Zaten 985 yılında Emevilerin  temel ayaklarını oluşturan bu sekiz aşiret daha sonra  Diyarbakır yakınlarındaki Meyafarqin (Silivan) da bir araya gelerek yeniden yapılanıp Süleymaniye  veya Silivaniye aşiretleri  gurubunu oluşturmuşlardır. Bu durumda  her ne kadar  merwan’ın oğlu Ubeydullahın soyundan oldukları iddia edillse de  Süleyman  Bin Abdullahın soyundan oldukları daha  kuvvetle muhtemeldir.

Baraz veya Berazi aşireti tarihte Erdelan Kürdistanının en önemli aşiretlerinden biridir, Maraş ve halep kökenli iki ile  üç bin ailesi  Kahya Saleh yönetiminde, muhtemelen  1400 ile 1403 yılları arasında Timurlenk ',n Suriye ve Anadolu seferleri sırasında Erdelan Kürdistanına getirilmişti, Bu ailelerden bazıları merivan'a , bazılarıda Hubatu ve Kara Towara yerleşti, Daha sonra bir gurup doğduğu topraklara geri döndü, Bu aşiretin cesaretleri ile tanınan erkekleri, düşmanlarının üzerine "Birer yaban domuzu" çevikliğinde atıldıkları ve onları yok ettikleri sebebiyle Kürtçe de Yaban domuzu anlamına gelen BARAZ kelimesi ile adlandırdıklarından kendilerine BARAZİ denildiği rivayet edilmektedir,(kaynak bilgi;Erdelan Kürtleri-Şheerin erdelan)

Şerefnameye göre;Beraziler  yaşadıkları Silivan (Meyafarqin) civarında   yarı  göçebe veya tam göçebe olarak  yaşarlarken   yaylak ve otlaklardan  yararlanmak için  yörenin bey ve hükümdarlarına yüklü vergiler ödemekteydiler.  Bu durum yaşam şartlarını olumsuz etkilediğinden .  Özellikle  Besiyanlı(Veya Beski) Şahsuvar isimli bir Bey yönetiminde beraber yaşadıkları diğer aşiretler ile beraber arayış içine girdiler. O dönemde  vuk’u bulan çaldıran savaşı sonunda  Acem şahı  Şah İsmail’in yavuz Sultan Selime Çaldıran ovasında 1514 yılında yenilmesi ile  Kuzey anadoludaki  şii- Aleviler  bütün  yöreleri boşaltarak iran içlerine ve diğer ülke topraklarına kaçmak zorundsa kaldılar. Buna Yavuz Sultan Selim’in başlattığı şii katliamı etkili olmuştur.

Dolayısı ile Şiiler’ce boşaltılan bu  verimli bölgeler Şahsuvarın dikkatinden kaçmadı ve 1524 veya 1525 yılında  Meyafaqın’den ayrılarak , Muş, Van,Erzurum  ve Doğubeyazıt yörelerine göç edererk buralara yerleştiler.

Kürt aşiret aristokrasisinin birer üyesi olarak erkekler Bey ünvanını taşıyorlardı, Oldukça  Cesur ve savaşta üstün zeka ve cesarete sahiptiler, Bu aşiretin birçok ferdi prensliğin naiplik ve vekillik görevlerini yerine getirdiler, İleri gelenleri Sine de muhteşem  evlerde oturuyor ve çok sayıda mülk sahibi oluyorlardı,(Kaynak bilgi;Erdelan Kurdleri-Sheerin Erdelan)

Şimdi bu kısa açıklamadan sonra  içinde hemBeraziler    hemde başta diğer aşiretler olmak üzere olmak üzere diğer sılemani aşiretlerinden mütevellit Kürtlerin tarih sayfalarının satır aralarında gizlenmiş  kahramanlıklarına bir göz atalım;

Şah İsmail yönetimindeki Safevi Devleti Diyarbakırı istila etmek ve yönetimine almak için Han Muhammed Ustalcuyu görevlendirince, Han Muhammed  Sılemani egemenliğini içten yıkma planları yaparak Emir Diyadine karşı  sinsi planlar yaptı. Emir Diyadinin kızı Békesi  hanımla evlenerek güvenini sağladı. Bir yandan da Maraş Hükümdarı Alaüdevle Zulkadiri ve kardeşinin oğlu Sarıkaplanı   Diyarbakırı istila etmeye ve egemenliklerine  son vermeye ikna ederek kanlı savaşın başlamasını sağladı.Bu savaşta sayıca az olan ancak kahramanlıklarının tarihte eşi benzeri olmayan Sılemani (Meyafarqin) Kürtlerinin kahramanlığını Bitlis Emiri Şerefxan şöyle anlatmaktadır. Bu savaşta Sılémani aşiretleri, Sılémani Devleri, Sılemani kahramanları öyle bir çarpışma öyle harika bir kahramanlık gösterdilerki, Zal oğlu Rüstemin “Heftxwané Mazendaran” destanındaki  kahramanlığının ve cesaretinin efsanesini  tarih sayfalarındansi3ere2  yırttı atı. ( Heftxwané Mezderan destanı Eserinin içeriği, Firdevsinin Şeyhnamesinde şöyle anlatılır; Rüstem ile başta Dîv-i Sepîd’in yani beyaz dev’in oğlu Şebreng olmak üzere diğer bütün Mâzenderân devlerin savaşlarında inanılmaz güç ve kahramanlığı ile devleri yenmiştir. Bu manzumenin yazılış tarihi, Moğollar öncesi döneme büyük bir ihtimalle VI./XII. yüzyıla rastlamaktadır)Ve Şerefxan şöyle devam ediyor; Bu kürd kahramanları Hacu-i Kirmani’nin ünlü Sam-ı Neriman hikayesini bile hayali bir masal haline getirdi. Çünkü Kürd Kahramanları Kahredici bileklerinin gücü  kesici ve zehirli kılıçlarının keskinliği  ile Sarı Kaplanı ve askerlerini öldürdüler. Başını kesip cesedini orada bıraktılar ve başını  torbaya koyarak  Han Muhammed ve Emir Diyadine götürdüler. Savaş meydanlarında öyle naralar atıyorlardı ki sanırsın  gök gürledi yıldırımlar çarptı, düşmanlarının sırtına vurdukları rım (Mızrak)  düşmanın gögsünden çıkıp atın eğerini delerek atı bile telef etti. Anlatanlar sanki bir  orduya karşı  bu kahramanların arkasında  kanatlı melekler vardı diyorlar. Zaiyat vermeden hepsini yerle bir ettiler. Meydandaki kan gölü atların  bileklerine kadar yükselmişti. Kıyamet bu kadar dehşetli olurdu.  Bu Destanı Zaloğlu Rüstem bile yazamazdı. Bu durum karşısında şüphesiz Han Muhammed’in  Emir Diyadin’e ve sılémani aşiretlerine karşı saygısı arttı. Bu kahraman aşiretlerin bir kısmı çaldıran  savaşından sonra  kısmen   Doğubeyazıta bir kısmi ise Mahmudiyan Beyliği ile Hakkari sancağı  göç ettiler. Bir kısmı ise Maraş,Malatya ve Adıyaman bölgelerine yerleştiler.

Başka bir araştırmaya göre;   Yaklaşık 9.000 aileden oluşan ve göçebe hayat süren Aslında Suruç cıvarındaki Berazi aşiretinin bir koludur. suriyeden göç ettikleri iddia edilmektedir. Kuzey kurmaci lehçesi ile konuşur ve sunnidirler. Beraziler Aşağıda listesi verilen aşiret ve oymaklarla antlaşmalıdırlar.

DİDAN OYMAĞI:300 Ailedir

KEYTİKAN:         700 Ailedir

ŞÊXAN AŞİRETİ: 600 Ailedir

OKYAN VEYA OXYAN:700 Ailedir

ŞEDADAN:700 Ailedir

MİLLİ DİNBİLLİ:700 Ailedir

MUAFAN : 700 Ailedir

ZEREFAN:500 Ailedir

PİJAN:700 Ailedir

KARAKÊÇAN :500 Ailedir

DİNAN:1000 Ailedir

MİR: 1000 Ailedir

Saydığımız bu topluluklar, kendi ifadelerine göre patlak veren kıtlık yüzünden Van gölü cıvarından bu beldelere göçetmişler ve bir kısımı Araplarla kaynaşarak araplaşmışlardır. Ve Arapçadan başka bir dil konuşamaz hale elmişlerdir. Bu topluluklar aynı zamanda iki kısma ayrılırlar: bir kısmı göçebedir, diğeri ise yerleşiktir. Kaynak:Muhammed Zeki Emin Beg-1931 Iraklı Eski Bakan)

Karayazı yöresinde çepi ve kanispi de oldukça kalabalık olarak yaşayanlarda mevcuttur. Bunlar mala mir ile diğer kollardan oluşmaktadır.

Maraş cıvarında alevi inancıyla yaşayan beraziler olduğuda iddia edilmektedir.

Gaziantep ve konya cıvarında da az sayıda berazili aileler yaşadığı ifade edilmektedir.

HAMİDİYE ALAYLARINDA BERAZİLER:

Hamidiye Alaylarında Beraziler

Sultan Abdulhamit'in Kurmuş olduğu  Hamidiye Alaylarında Beraziler 1.725 kişi ile Fiilen katkı vermişlerdir. Berazilerin bu alaylara vermiş olduğu asker sayısı ve bölgesel dağılımı aşağıda verildiği şekilde olmuştur.

AŞİRET

Berazı

BÖLGE

Urfa

 SÜVARİ

250

PİYADE

300

TOPLAM

550

Berazı

Urfa             

300

300

600

Berazı

Urfa

275

300

575

 

Berazi Konfederasyonu 
(Suruç’tan başlayarak Samsat, Antep, Maraş ve Halep’e kadar olan alanı kaplarlar. Kuzey Kurmancisi konuşurlar. Genel olarak Sünni olan aşiretin Maraş’ta bulunan uzantıları Alevidirler. Doğu Kürdistan’daki Berazîler ile bağlantılıdırlar. Erzurum ve Kuruçay dolaylarında yaşayan Berazî aşireti bu konfederasyondan kopmuş ve 1730′da Suruç dolaylarından göç etmiş aileler tarafından oluşturulmuştur. 1925 Şeyh Said İsyanı sonrası büyük ölçüde dağıtılan konfededarasyonun bazı üyeleri günümüzde Lübnan, Süleymaniye ve Hama’da yaşamaktadırlar.)

Suruç merkezli Berazî’lerin kadın ve erkek giyim kuşamları (1902).

 

 

İNGİLİZ BİNBAŞI EDWARD WİLLİAM CHARLES NOBEL'İN 1919 YILINDAKİ DOĞU VE GÜNEY DOĞU GEZİSİNDE BARAZİ AŞİRETİ İÇİN YAZDIĞI RAPORU EKSİKSİZ AKTARIYORUZ.

Aşiret:Barazi

Yerleşim Alanı: Suruç(Urfa Sancağı)

 

DÜĞÜN ADETLERİ: Müstakbel damat gelin adayını seçmekte ve onunla flort etmekte serbesttir. Flort dönmi bittiğinde evlenmeye karar verilmişse, hemen törenlere başlanır.

Damadın akrabalarından iki kadın gelin evine görücüye giderler.Genelde bir veya iki gün süren ziyaretler sonunda gelinin münasip olduğuna karar verilirse, kızı babasından resmen isterler. Bu esnada baba cevap vermez ancak,bir kaç gün sonra  kız tarafının akrabaları ve aşiretin ileri gelenleri evliliğin münasip olup olmadığını sormak için davet edilir. Eğer olumlu cevap çıkarsa kızın fikri soulur. Öyle anlaşılıyorki genelde kızın itiraz etme şansı yoktur.

Damat evinden iki erkek, kendilerinin bu karara rıza gösterdiklerine dair sözlü bir mesaj almak üzere kız evine gönderilir. Kızın ailesi onlara başlık parasının (Qelen yada qalan)  ne kadar olduğunu bildirir. Bunun değeri genelde  bir kese (5 altın lira) üzerindedir. Biçilen paha 1000 ingiliz sterlinine eş değerdir. Damat miktarı tereddütsüz kabul etmek zorundadır. Geleneğe göre Her hangi bir pazarlık girişimi affedilmez bir hatadır.

Damat gelinin babasına Qelen'i şaşaalı  bir törenle gönderir.Erkek tarafı kalabalık bir gurup halinde toplayabildikleri bütün silahlarla havaya ateş ederek, davul zurna eşliğinde gelin evine gelirler.

Gelinin ailesi bütün aşiretin genel olarak davetli olduğu büyük bir ziyafet (Dawat) verir. Ancak bu yemeğe aşiretin ileri gelenleri katılmaz. Bu günden sonra kız ve erkek tarafı biri birileri ile görüşmez. Damadın ailesi düğün ile ilgili bazı hazırlıkların  yapılması için kız tarafına biraz para verir.

Verilen davetten aşağı yukarı iki ay sonra "Rayi wa Kirrin" yada rê vekırın (yani yol açma)  adıyla bilinen başka bir tören yapılır. Bu törenin külfetini damadın arkadaşları ve akrabalrı karşılar. Damadın evinde geçen törenden sonra  tören alayı gelinin evine giderek ona altın elbise  gibi hediyeler verir. Bu törenden sonra  damat gelinin evine ziyarete gidebilir. Ancak haremliğe girme hakkı yoktur.

Rê Vekirin töreninden bir kaç ay sonra  düğün yapılır.Erkek evinde uzatmalı bir ziyafet (Dawat) verilir. Bu ziyafetin süresi erkek tarafının zenginlik derecesine göre  bir ile 10 gün arasında değişir. Bu süre boyunca  kız evinde yas tutlur. Ziyafete damadın babası yada erkek kardeşlerinde biri tarafından son verilir ve  kız halaylı müzikli düğüne katılması için evinden alıp getirilir.

İslami kurallara göre nikah gelin damat evine getirildikten sonra kıyılır. Eğer erkek ikinci karısını alıyorsa ziyafet sırasında halaya , oyunblara ve eğlencelere katılmaz. aynı kuralikinci kez evlenen dullar içinde geçerlidir.

Bir kadın dul kaldıktan sonra bir yıl yas tutar, bu süre sonunda dul kadın akrabaları ve komşuları tarafından ziyaret edilir. Konuklar yas giysilerini çıkartarak  beraberlerinde getirdikleri günlük kıyafetleri kadına giydirirler.

Ortodokz müslümanlar tarafından yasaklanmış olması itibari ile  yas giysilerine bürünme Kürtlerin ilginç bir geleneğidir..

CENAZE TÖRENİ:

Ölüm vakti geldiğinde hastanın akrabaları, komşuları ve arkadaşları yatağın başına toplanırlar. Böyle durumlarda kadınlarında yer alması  Türklerde benzer bir durumun görülmemesi açısından ilginçtir. Hastanın ölümünün ardından kadınlar ağıt yakarlar. Cenaze İslami geleneklere göre yıkanır. Zengin bir adamın tabutu ile birlikte üzerinde bir halı ve başının altında bir yastıkla gömülür. Fakirler tabutla gömülmez, onlar geçici olarak bir tabuta konulur ve kefenleri ile gömülürler. Zenginler tarafından satın alınan tabutlar cenaze olmadığı zamanlarda camide kalır.

Cenaze vefatından bir gün sonra gömülür. Bundan sonra üç gün yas tutulur. Benzer yaşlarda bir merhumun en iyi elbiselerini giyer ve silahlarını kuşanır. 

Bu kişi ölenin  hayattaki temel olaylarını yeniden canlandırır.

 Tarihte Amid Voyvodasına bağlı berazi köyleri:

Berazi Kazası Kaynaklarda Birazi olarak da telaffuz edilen Berazi bir aşiretin adıdır34. Bu aşiret Amid, Siverek, Mardin ve Ruha sancaklarında göçebe ve yerleşik olarak yaşardı. 1518 tarihinde Berazi aşiretinin meskun olduğu köyler şunlardır:

Bahaeddin, Bedyan, Behisteni, Bekir, Cablu, Cellu, Çelebi, Ekinc, Gaybi Diraz, Gencan, Halilek, Hamza, Hastiyan, Haydar, İskan, Kake Til, Kalender, Köse, Maduzi, Mahlat ve Salat, Misafir, Nasır, Osmanlı, Salırkan, Süleyman, Sülükki,
Tutan ve Zeki 
.
Berazi Kazası’nda yer alan köylerin malikâne uygulamasından önce toplu olarak
satışının yapıldığı ve malikâne uygulamasından sonra ise köylerin ayrı ayrı kişilere deruhte edildiği görülmektedir (BOA, MAD-636: 2-3). Berazi Kazası içinde malikâne uygulamasının hemen öncesinde voyvodalık idaresinde olduğu kaydedilen 129 köy vardı (BOA, MAD-9856: 53-69). Malikâne uygulamasından sonra ise Berazi Kazası’ndan 51 köy uygulamaya dahil edilmiş 36 ve voyvodalık idaresinde yer almıştı. Dolayısıyla uygulamayla birlikte Berazi Kazası’ndan daha az sayıda köyün uygulamaya konu olduğu ve kazanın yaklaşık 1/3’lik bir
kısmının voyvodalık tarafından idare edildiği anlaşılmaktadır

Memedé Kazım
www.semskiasireti.com

İlaveler yapılacaktır.

Berazi Kazası Kaynaklarda Birazi olarak da telaffuz edilen Berazi bir aşiretin adıdır34. Bu aşiret Amid, Siverek, Mardin ve Ruha sancaklarında göçebe ve yerleşik olarak yaşardı. 1518 tarihinde Berazi aşiretinin meskun olduğu köyler şunlardır: Bahaeddin, Bedyan, Behisteni, Bekir, Cablu, Cellu, Çelebi, Ekinc, Gaybi Diraz, Gencan, Halilek, Hamza, Hastiyan, Haydar, İskan, Kake Til, Kalender, Köse, Maduzi, Mahlat ve Salat, Misafir, Nasır, Osmanlı, Salırkan, Süleyman, Sülükki, Tutan ve Zeki (İlhan, 2000)35 . Berazi Kazası’nda yer alan köylerin malikâne uygulamasından önce toplu olarak satışının yapıldığı ve malikâne uygulamasından sonra ise köylerin ayrı ayrı kişilere deruhte edildiği görülmektedir (BOA, MAD-636: 2-3). Berazi Kazası içinde malikâne uygulamasının hemen öncesinde voyvodalık idaresinde olduğu kaydedilen 129 köy vardı (BOA, MAD-9856: 53-69). Malikâne uygulamasından sonra ise Berazi Kazası’ndan 51 köy uygulamaya dahil edilmiş 36 ve voyvodalık idaresinde yer almıştı. Dolayısıyla uygulamayla birlikte Berazi Kazası’ndan daha az sayıda köyün uygulamaya konu olduğu ve kazanın yaklaşık 1/3’lik bir kısmının voyvodalık tarafından idare edildiği anlaşılmaktadır

71649 kez okundu

Yorumlar

     16/08/2022 03:16

Ben de bu aşirettenim instagram hesabı kuralım gelen ekler
Misafir - Erkan

Berazi     10/06/2022 18:05

Kars bende soyumuz berazilerden gelme cok dağinigiz yoksa sayımız milyon
Misafir - Muhamet

Berazi     29/04/2022 05:30

Bizde suruçtan Karayazı ve hınıs a gelen berazileriz Bu işi ustelencek Bi gencimiz bir platform kursun o platform üzerinden daha çok bilgi alış verişliği yapabiliriz whats up grubu olabilir mesela hepimiz akrabayız net
Misafir - K.k

     08/02/2022 23:35

Slm berazi aşireti bizim aşiret çok dağınık gerçekten bizde Hatay Kırıkhan dayız slm hepinize
Gencay Berazioğlu

Düzeltme     20/11/2021 21:35

Öncelikle selamlar. Öncelikle kürtleri neden araptan gelme yaptınız anlamadım.bu topraklarda kürt kırımı araplar tarafından yapıldı hemde yüzlerce kez. Taciz tecavüz talan tüm acıları Araplar yaşattı başta Kürtlere.kürt bayanları sattılar kendilerine eş köle aldılar araplaştırdılar. Ketikan aşireti hiç bir zaman ezidi olmadı dınai aşireti ezidi kökenlidir.ketikan ile dınai dini inançları gereği düşmandır aynı aşiret değildir
Misafir - Mehmet Kılınç

     07/04/2021 20:12

Dedem beraze asiretinin liderlerindendir erzurumdayız ulaşmak icin xq_adnan_güngör_
Misafir - Erzurum beraze asireti

berazi     10/01/2021 05:00

yüzlerce belki binlerce yıllık kürt konfedarasyonunu da tuttunuz arap aşireti ettiniz ya neremle güleyim bilemedim. safkan kürdüz, irandan suruca göçmüşüz 8 babadan sonrası ezididir çoğu berazinin. ırak ve suriye de kalan kimi kesimleri araplaşmıştır. mervani kürt hanedanlığının kurucusu 4 konfederasyondan biri olur, şeddadi beyliğinin ana omurgalarından olmuşlardır. dönemin hiç bir kaynağında arap aşireti olarak geçmez.
Misafir - roj

     10/05/2020 00:27

Selamün aleyküm yukarıda okudum arşivi bende berazi aşiretinin elladdin kolundayız Şanlıurfa Suruçtan gelmeyiz şuan şanlıurfa merkezde oturuyoruz ama kimseyi tanımıyorum ...
OSMAN AŞIK

Aşiret bilgisi     23/04/2020 02:35

Bende barazi aşiretinde emerke alike kolundayız biz suruç parpara köyünden mardine göç ettik. Şu anda uske ailesi olarak anlıyoruz. İkametgâhınız istanbulda ulaşmak isteyen varsa burdan ulaşabilir insta:metingun47
Misafir - Metin

Beraziler     23/09/2019 00:42

Eji berazim eji surucum az kaldi birdaha tarih yazicaz kınce ekita liğakın dijmin bira cardi cong biriya bira tekevin erde
Misafir - Bozan kaya

Berazi aşireti     19/09/2019 22:13

Ben urfa birecikte yaşıyorum.. Berazi aşiretinin ketikan kolunun dabanlı aşiretindenim. Yukarıdaki 1902 çekimli fotorafta benim öz dedelerin Kerhoye ketiki Ahmede ketiki ve hanımları olur ulaşmak istiyen varsa instagram hesabım: @ichbinyilmaz
Misafir - Nazım Yılmaz Şahin

berazi     28/07/2019 13:02

Osmanlıca kitaplarda Miroğlu diye anılan ve berazilarin önde gelen ailelerinden Van Erciş Zortul köyünde Muratbeyin torunları denilen saygın bir aile vardır. Tarih boyunca berazi aşiretinin önderliğini yapmışlar.
Misafir - ilhami

berazi     28/07/2019 13:56

Tarih kitaplarında berazilar, abbasi soyundan gelmektedir. Peygamberin yeğenleri anlamında bırazi denilmiş,sonradan berazi olarak gelmiş.
Misafir - ilhami

......     23/05/2019 06:59

bu bezikiler baskilar göcebe bi aşiret olduğundan suriyeden başlar kolları fazla diyarbakır karakilse cankatran bildiklerim o çivarda yedi sekiz köy hamidiye alayları zamanın da ermenilerin yerlerini almışlar daha da buralardalar
Misafir - xalo amed

TANIŞMAK     09/02/2019 14:18

ÖNCELİKLE SELAMIN ALEYKÜM AMCA ÇOCUKLARI BİZ HATAYIN AMİK OVASI TARAFLARINDA YAKLAŞIK 1500 KİŞİ OLARAK HEPİMİZ BARRAZİ AŞİRETİNE MENSUBUZ TANIŞMAK İSTEYEN VEYA GELİP MİSAFİR OLMAK İSTEYEN NUMARAYA ULAŞSIN 0538 797 15 10
Misafir - Abdullah ÇĞTY

TANIŞMAK     09/02/2019 14:57

SELAM AMCAOĞULLARI BENDE HATAYDANIM BENİM BURDA AMCA ÇOCUKLARIM YAKLAŞIK 1500 KİŞİ OLARAK AŞİRETİMİZLE TANIŞMAK İSTERİZ TANIMŞMAK İSTEYEN OLURSA BU NUMARAYA ULAŞŞSIN 0533 931 5888 TEŞŞEKÜRLER
Misafir - AHMET ÇAĞATAY

     07/07/2018 13:02

Selam arkadaslar asiretimi ariyorum bende barazi asiretindenim aliağada oturuyorum
Misafir - Salih

BARAZİ     18/07/2017 11:08

BENDE BU AŞİRETE MENSUBUM AMA ÇOK DAĞILMIŞIZ HATAYDAYIM TANIŞMAK İSTERİM AKRABALARIMLA
Misafir - BEKİR ALTUĞ

yanlış bilgi     21/02/2016 18:44

malesef çok yanlış bilgi var.dınnay ve ketikan aşireti berazi değildir.hatta zamanında karşı aşiretlerdir bunlar.lütfen iyi araştırıp öyle bilgi verin insanlara
Misafir - mehmet gökkan

aşiret     06/02/2016 17:14

Bende barazi aşiretindenim KİLİS denim.Benim aklıma takılan 3 soru var 1.AŞİRETİMİZ NEDEN MÜSLÜMAN ORDUSUNA KARSI DİRENMİŞLER...2.BU AŞİRET NEDEN DAGILDI...3.BİZ KURMANCI KÖKENLİMİYİZ YOKSA ARABİ Mİ ANLAMIS DEİLİM AMA HAYLA ARASTIRIYORUM İRTİBAT İÇİN MAİL ATIN uqur_brz@outlook.com
Misafir - UĞUR BARAZİ

     04/01/2016 18:33

dınay aşireti suruç yani pirsus kazasında büyük bir nüfüs yoğuluğa sahip olup üç kola ayrılır bedirki reşek ve mendeqor kısımlarından oluşmaktadır ben şahsen bedırk koluna bağlı olduğumu bilmekteyim
Misafir - faik kızılkaya

aşiret     04/01/2016 18:43

bende barazi aşiretin dınay kolu olan bedirhan yani bedırki aşiretin bir mensubuyum
Misafir - faik kızılkaya

Urfa     23/12/2015 13:01

Ben urfalıyim barazi aşiretinden memet tum bu asireti
Misafir - Mehmet aslantaş

     07/08/2015 21:14

Ben siirt kurtalan, yeni köprü köyünden aslen beraziliyiz ne yazıkki biz birbirimizi tanımıyor isterim tanişalim
Misafir - Yuşa yakan

     20/06/2015 08:18

bende hataydanım barazi aşiretine mensubum büyük dedem şanlıurfa suruçtan göçetmiş
Misafir - yusuf

     23/04/2015 14:21

Suruç luyum olık köyünden breazi aşireti nin dınna aşiretindesnim slavu rez
Misafir - BARAN EMAN

     23/04/2015 14:53

BURAYA DUNNA AŞİRETİ KATILMAMŞTIR NEDEN DUNNA AŞİRETİDE BERAZİLERDENDİR BEN DE BERAZİLERDEN DINNA AŞİRETİNDENİM
Misafir - baran eman

Berazi      12/02/2015 17:16

Bende Berazi aşiretine mensubum. Mardin/ merkezde bizimkiler oturmaktadır. Berazi aşireti mensupları olarak bir olmak ve birbirimizi tanımak vede ilişkilerimizi güçlenmesi çok isterim. Simdi baktığımızda Berazi aşiretine mensup bir sürü kardeşlerimiz var ama ne yazık ki birbirimiz tanıyamıyoruz.
Misafir - aziz

berazi     07/02/2015 16:33

Bende Muş Malazgirte oturuyorum bende bir beraziliyim ama biz atalarımız kadar cesur değiliz galiba bizlere olan hakaretlere göz yumuyoruz diyarbakirdan gelme karayazi gelyi berazadan gocmeyiz topraklarimiza konanlarida bilmiyoruz
Misafir - bayram

her yerde İngiliz parmağı (!)     04/02/2015 23:51

İngilizlerin hiç bir kaynağına inanmayın. dünyayı karıştıran hep ingiliz oyunlarıdır. babayı evlada evladı babaya bile kırdırır bunlar. yalan kaynaklar üreterek.
Misafir - Hasan Yılmaz

merhaba     15/11/2014 19:14

bende bir beraziyim musun malazgirt ilcesinden...
Misafir - cabir

h.z mehdi as      26/06/2014 01:41

Hz mehdinin askerleri bu asiretten olacak diye bir hadis var ALLAHım bu ne büyük bir şereftir onlar için bizlerede kıl bunu yarabbi
Misafir - halil

Bende BERAZİ aşiretindenim     20/04/2014 15:59

Doğu ve güney doğu Anadolu bölgelerine dağınık olara yaşıyan BERAZİ aşireti,Krayazının Geliyé Beraza vadisinde bir çok kölerie yerleşmişler. dedem(5. dedem) Bedir(BedoAğa 1750 yıllarında ayrılmış ,Agiri iline gelmiş.Daha sonra dedemi babası Mahmut taşlıçay ilçesinin GundéPiri köyünde yerleşmişler.Gundépiré de beraziler var.
Misafir - İsmet SARIKAYA

     01/03/2014 01:31

benim bildiğim bu sayıolan aşiretlerin içerisinde eliddin aşiretinnida olması gerekiyor. kurubeglerin olması gerekiyor.
Misafir - hasan

berazi aşireti     04/02/2014 19:35

berazi aşireti buyuk bir aşiret zamanla parcalanarak doğü ve guneydoğü bülgelerine dağılmış bir aşiretir ağrı patnos taki beraziler
Misafir - berazi

     29/01/2014 01:44

Batmanın Kozluk ilçesinin Cezné köyündenim. Bizde Berazi aşiretindeniz. Emeğinize sağlık.
Misafir - Zeki

BARAZ     10/01/2014 18:46

neden islam ordularına direnmişler...bende bi Baraz ım herşeyi merak ediyorum...emeğinize tesekkür ederimm
Misafir - Şehrazat Baraz

BERAZİ KÖYLERİ     21/12/2013 20:46

slm arkadaslar karsın kagızman ilçesınde 3 berazi köyü var bılgılerınıze.kuloglu,kozlu çayarası köyleri
Misafir - KAĞIZMANLI

ezidi diler     27/08/2013 15:59

berazi ismi nerden eldi.! islam ordularina karsi direndikleeri icin (cunku onlar ezidi inancindaydi) onlara berazi isni taktilar
Misafir - merwan

Karayazı'da Beraziler     22/05/2013 18:27

Karayazı da sadece Çepi ve Kanispi de değil, Karayazı'nın doğusundan 20-30 civarında köyü kapsayan Geliye Beraza diye bir bölge var. bu yörenin tamamına yakını Berazi aşiretindendir.
Misafir - Fuat Karayazılı

Mir/Miran     05/03/2013 01:58

Çok güzel bir paylaşım,mala mirler ,miranki,mirekler daha başka bir deyişle Miran aşiretinin kökeni nedir,hangi illerde ilçelerde köylerde yaşarlar,nereden gelmişler.doğu anadolu ve güneydoğunun hemen hemen bütün il ve ilçelerinde aşiret, kabile ve aileler şeklinde dağınık bir vaziyette bulunduklarını tahmin ediyorum..Bilgilendiren olursa memnun kalırım..teşekürler
Misafir - mala mir

     04/02/2013 15:11

bende bu aşirettenim
Misafir - umut

.

H.Abdurrahman KEDALİ
(Bilgi, Sayfası)
DÜŞÜNDÜREN MİZAH KÖŞESİ
ŞAİR VE YAZARLAR KÖŞESİ
Site Haritası
FIKRA KÖŞESİ