• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/semskiasireti
  • https://www.twitter.com/semski_asireti

SONSUZA KADAR BARIŞ, BİRLİK VE KARDEŞLİK İÇİN EL ELE

Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi19
Bugün Toplam2064
Toplam Ziyaret15800394
ŞEMS KİMDİR
ŞEMSKANLILARIN TARİHİ
BÜYÜKLERİMİZ
DRAMATİK HAYATLAR
SİTEMİZİ BEĞENİN
Saat
Title of the document

1

SİPKİ, SİPKANLI AŞİRETİ

Türkiyede,Kars,Digor(Digora Jorın, Digora Jéerin, Newala Sineké) , , Erzurum, Dıyadin, Patnos, Muş Malazgirt,Tutak(Özellikle Paltokan  Köyü),Tekman Ilıgoze köyü( Zogni) gibi Kürt nüfusun ağırlıklı olarak bulunduğu yörelerde yaşamaktadırlar.Kürdolog  Major Saone, Sipkalıları irak İran sınırları ile Türkiye  İran sınırında yaşaya Kürt aşiretleri olarak yazar.
Yavuz sultan selim tarafından 1514 yılında bu aşiret yaşadığı bölgeden çıkarılarak  Osmanlı  Devletinin  Rusya ve  İrana yakın olan sınırlarına yerleştirildi, Osmanlı Sipkalılarla beraber hesenanlı, Cıbranlı, zilanlıi Horasanlı ve Ademanlı aşiretlerini  kendi sınır güvenliği içi buraya konuşlandırmıştır.
Son derece mücadeleci ve karakterli bir aşiret olarak tanımlanan Sipkalılar  Osmanlını sınırdaki güvencesi olmuştur. Bu aşiretin kökeninin yezidi inacından Müslümanlığa geçtiği ve yezidi olanların  Musul cıvarıdan özellikle Kars Digora 1800’lü yıllarda göç ettirildiği anlatılır ve açıklamaları  şöyle devam  eder;
Her ne kadar aşiretin Soran ile Mahabat arasındaki  bir bölgeden  geldiği bazı kişilerce ifade edilsede, Aşiretin kökeninin  Irak Musuldan  18. Yüz yılda meşhur xezali olayları (Büyük yezidi katliamında ) nedeni ile buradan kaçarak yukarıda isimlerini zikrettiğimiz  bölgelere yerleşmişlerdir.
Hamidiye Alaylarında da Sipkanlıların rolü çok etkin olmuştur.Hosuna  bölgesinde 400 suvari 175 piyade olmak üzere 575 kişi ve Cemalverdi bölgesinde is 400 suvari ve 225  piyade olmak üzere 625 kişi ile destek vermişlerdir.

Sipkanlıların ,beli, Çili , İsedizi, Kaşaxa, karéyi, Mixayla, Pivazi, recevi(Recefi), Rojki, Sahaniya,Sturki, Şanezera, Şemsika(şemsikanlıların Yezidi olan guruplarından  Digor ve Zoqori Yezidileri) ,  gibi aşiretleri  konfederasyonunda bulunduran büyük bir aşirettir. Bu ismini saydığımız aşiretlerin tamamı eveliyatları yezidi inancının Şemsani gurubundandır. Ancak Günümüzde Sipkanlılar dahil bu aşiretlerin  büyük bir kısmı Müslüman olmuşlardır.
Karsa göç edenlerin Xerabé Dioré denilen yerde yaşarları  Lideri  Emer ağa isimli bir zattır. Newala Sineké denilen yerde yaşayanların Liderleri ise, Polat beg, Eli Axa ve Egit ağadır.(Bu bölgede Rızayé Kaké isimli birinden de lider olarak bahsedilir,Rızayé Kake göç döneminde Ermenistana göç eden Yezidi sipkanlılarında lideri olarak bilinir)
1639 yılında Türkler ile İranlılar arasında yapılan Kasrı Şirin antlaşması ile Sipkanlılar tamamen Osmanlı   yönetimine bırakılmışlardır. Ancak burada Sipkanlılar hederanlılar ile birlikte bölgede kargaşa çıkararak İran topraklarına saldırıp, buraları yağmaladıkları ve bazı köyleri talan ettikleri anlatılır. Bu olaylar üzerine İran Şahı fettah Ali ile Osmanlı Sultanı II.Sultan Mahmut  anlaşmayı yeniden gözden geçirerek tedbir amaçlı yeni maddeler eklediler. Bu maddelere göre bu aşiretlerin bu  hareketleri tekerrür etmeleri halinde çok ağır müeyyideler uygulanacağını ve sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılacaklarını hüküm altına aldırlar. Buna rağmen bu aşiretler 1829, 1854 ve 1877 yılları arasında  Türkler ile Ruslar arasında patlak veren savaşlara iştirak ettiler ve  o dönemlerde Ruslardan yana tavır koyarak  yine boşatılan  köy ve kasabalara saldırdılar. Birinci dünya savaşı sonrasında bu bölgede yaşayan ancak hala Yezidi inancına tabi olanlar ise Erivan, Gürcistan ve talin bölgelerine  göç ettiler. Halk arasında destanlaşmış  olan Abdulmecit beg’é Sipki bu aşirettendir. Keza 1889-1977 yılları arasında yaşamış olan ve 27 Mayıs  Juntası tarafından yassıadada yargılanan oğlu xalıs Beg’” Sipki de önemli bir şahsiyettir.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           ABDULMECİT BEG'Ê SİPKİ
ABDULMECİT BEYİN OĞLU  HALİS BEY(ÖZTÜRK)
 
ERİVAN (APARAN YÖRESİNE GÖÇ EDEN YEZİDİ SİPKANLILARIN TÜRKİYEDEKİ ESKİ MEKANLARI;
Yezidi inancının Pirani ve Miridxane ocağından olan  sipkanlıların Bazid, Digor, sürmeli  ve Van yöresindeki yerleşkeleri şöyleydi;
Akrak, Ermençayır,Alem Emenkoy, Enguk, Enikéy, E’slaniye,(Bu köy sürmeli kazasına bağlı olup, Yezidi Lider Usıb begi babası Hasan Axanın köyü idi) Eyla Sınco, Esmer(D.Bazid’e bağlı),Baceli, bazarcux,Benda Murad, badilli, Digora Ezidiya, Diyadin,Dérık, Dimsiz, Düzgeçi (Sürmeliye bağlı), Dutax(D.bazid) Gogermes, Gündé Kelo, Gündé Mexso, Gundé Şéxa, Hoce Qişlax, H’esencano, Kundo, Küçe(Sürmeliye bağlı) Kose Sogıtli,Qrelıx, Qazi koplan,(Sürmeli), Qızıldiz, Qızılqul (DiBazıd),Qiznefer(Sürmeliye bağlı) Qereqoz,Qereqela jor(Qereqela baro diyorlar), Qereqela Jér, Qerekend, Qulp(Sürmelide), Qubıki Qizilce,tendurek, Tawşan, taşnıka Ezidiya(Taşnıka Çoxreşa) Taşnıka Kurda, taşkorpi, Xuxan,(Bazid’de) mala şemdin(DiBazid’de) Remenquli(Diyadin)Sariblax, siçan, Sorikli, Sinek,Şatıroxli, ve Şirinku, köyleridir

Karsa göç edenler ise  Bızırxane, Babxan,(Diyadin)Osman beg,Tutek, Sogitli, Ulikend, saribeglü, zerif xane bölgelerinden gitmişlerdir,
Erivan cıvarına göç eden  Sipkalılar ise burada, Aparan(Büyük ihtimalle tezekend’in yeni ismidir), Çobanmaz, Camuşvan,(Camuşvana  pıçuk), Elegez(Camuşvana mezın), gozeldere,Poşt, pamp, Çerceris(Şimdiki ismi Derik), korbılax, mireka jorin(Burada Yezidiliğin Pirani ocağından Mehemdilerde yaşar),Mireka Jérin,Senger, Quruboğax, Qundesaz, korpeli, Kurekend, Bagramiyan, Nırakend,  bölgelerine yerleşmişlerdir, Talin Bölgesine  yerleşenler ise, Arténi,baysiz, siçeli, ve Qidixtepeyé bölgesinde yaşamaktadırlar,
Bu göç eden sipkanlıların bir kısmı 1920 yılında Ermenistan ve  Gürcistan  özel bir anlaşma ile Gürcistanın’ı Batum, Rustavi, kutais, Télavi, Gardabani ve kobuléti bölgelerine yerleşmişlerdir.

OSMANLI KAYITLARINDA SİPKİLERİN DURURMU:

Sipkanlıların ismi,  Osmanlı kayıtlarında Sebiki, Sepki, Sipki, Sebkili şeklinde geçer. Arşiv Belgelerine Göre Van ve Çevresindeki Sipkanlıların bulundukları Yerler şunlardır:Van, Erciş, Bayezid, Muş, Malazgirt, Adilcevaz, Hınıs, Tekman. 1836 yılında bölgeyi gezen J. Shiel, Van sınırında yaşayan Sipkilerin 1000 çadırdan müteşekkil olduğunu kayd eder.


Oldukça büyük ve  nüfuzlu olan Sipki aşiretini, hem İran hemde Osmanlı yönetimi elininin altında bulundurarak askeri gücünden yararlanmak istiyordu.  

Örneğin; 1816 yılında Van muhafızı ve kaymakamı olarak atanan Derviş Paşa bir takım karışıklıklara sebep olmuştur. İran‟dan Osmanlı tarafına geçen ve İran şahının tüm çağrılarına rağmen sahiplenerek Erciş Bölgesine yerleştirdiği Sıpki Aşireti yüzünden iki devlet krizin eşiğine gelmiş, Van bölgesinde sıcak çatışmalar yaşanmıştır. Sıpki Aşireti meselesi, İranlıların Erciş, Mahmudi gibi bölgelerde istila hareketine girişmelerine neden olmuş ve aynı zamanda Muş Mutasarrıfı Selim Paşa ile Derviş Paşa arasında da husumete yol açmıştır. Derviş Paşa Sipki Aşireti‟ni sahiplendikten sonra bu aşirete, Van eyaletlisinden bazılarını ve İran‟a tabi aşiretlerden birkaç tanesini de ekleyerek Muş Mutasarrıfı Selim Paşa‟nın idaresinde bulunan köyleri yağmalattırmıştı. Sipki Aşireti Van bölgesine geçtikten sonra Revan Hanı‟nın kardeşi Hasan Han aşiretin İran‟a ait olduğunu ifade ederek, Derviş Paşa‟dan bunların iade edilmesini istemişti. İran toprağından kaçıp geldiği Osmanlı yetkililerinin de itiraf ettiği bu aşiret, İran tarafından on iki bin kadar koyunu sürüp Van‟a getirmişlerdi. İran‟dan buraya elçiler gönderilmiş aşiret ve gasp ettiği mallar tekrar istenmişti. Derviş Paşa bu isteği reddedince İranlılar bu aşiretin düşmanı olan İran aşiretlerinden Zilan aşiretinden Hüseyin Bey‟i çok sayıda askerle Van toprağına sürmüştü. Çıkan çatışmalar ve çatışmaların yoğunlaşması sonucunda bu durumun soruşturulmasına karar verilmiş ve bu iş için Erzurum valisi görevlendirilmişti. Ayrıca eğer bu çatışmaların sebebi Sipki Aşireti ise anlaşmalar gereği İran‟ın bu aĢireti istemeye hakkı olduğundan, askerin geri çekilmesi ve gerekenin yapılacağına dair Revan Serdarı‟na mektup yazılması talimatı verilmişti.

Osmanlı Devletini uğraştıran iki büyük aşiret vardı. Bunlardan biri Haydaranlı diğeri ise Sipki(Sebki) aşiretidir.
1817 yılında Revan tarafında yaşayan Ekrad Sipki aşiretinden bazı kişiler Muş taraflarındaki yerleşik halka saldırmış ve hanelerine çeşitli zarar vermiştir. Bunun üzerine Muş mutasarrıfı ve Revan Serdarı Hüseyin Han Sipki taifesinin Revan taraflarına nakli ve iskânının gerektiğini bildirmiştir.( BOA, HAT, 452/22395, (17/Z/1232) 28 Eylül 1817. )
 
 Sebki aşireti münazaalı aşiretler arasında yer almasından dolayı Osmanlı-İran devletleri arasında problemlere neden olmuştur. Bu aşiret Osmanlı tarafına ilk geldiğinde Bayezid‟e yerleştirilmiş, daha sonra dört beş sene Muş civarında ikamet ettirilmişti. Aşiret halkının kuvvetli ve askerliğe elverişli olduğu görüşü üzerine kendilerinden yararlanmak amacıyla Van muhafızı Derviş Paşa Erzurum valisine de danışarak aşiretin Van topraklarında ikamet etmesini sağlamıştır. Hem aşiretin Osmanlı tarafına geçmesi hem de başka sebeplerden dolayı Revan Serdarı Hasan Han komutasındaki on bin İran askeri aşiretin sığındığı Erciş kalesini muhasara etmiş ve İran askerleri hem aşiretin hem de Erciş ahalisinin yüz binden fazla hayvanına ve bir takım mallarına el koymuştur(BOA, HAT, 782/36609, (29/Z/1233) 30 Ekim 1818. )
 
 Ayrıca Muş mutasarrıfı Selim Paşa, Sebki aşiretinin Derviş Paşa tarafından bir takım uygunsuzluklarda bulunmak üzere kullandığını bildirmiştir. Selim Paşa‟nın verdiği malumatta Sebki Ekradı Muş‟un Bulanık nahiyesi köylerinin dokuzunu ve Taşçok ieyhleri Zaviye köyünün tamamını yağma etmiş ve binlerce hayvanlarını gasp etmiştir.( BOA, HAT, 1227/47921, ( 8/L/1233) 11 Ağustos 1818.)
 
 1819 yılına gelindiğinde Derviş Paşa‟nın Van ahalisine zulmünden dolayı azline Sebki aşiretinin ise Muş ve havalisine verdiği zararlardan dolayı tedibine karar verilmiştir. Kaynak:( BOA, HAT, 471/23078, (29/Z/1234) 19 Ekim 1819. )
1820 yılında İran‟a tabi Hoy‟da iehzade Abbas Mirzanın maiyetinde kışlayan ancak şehzadeye gücenen Haydaranlı aşireti reislerinden Mahmud Ağa beş yüz ve büyük kardeşi Kasım Ağa‟nın da bin hane aşiret halkı ile Muş ve Malazgirt sancaklarına gelmiştir. Aşiretin Osmanlı tarafına geçmesini onaylamayan Hoy Hanı ve Revan Serdarı buraya sefer düzenlemek için hazırlıklara girişmiş ve gelen haberlerde bütün Hoy askerinin Nazigül tarafına Revan serdarı ise Sebki ve Zilan aşiretlerinden topladığı yedi-sekiz yüz askerle Muş‟a saldırmak için bu tarafa gelmiştir. Bu amaçla olası bir saldırının önüne geçmek için Muş Mutasarrıfı Selim Paşa‟nın gerekli tedbirleri almıştır. (Kaynak: BOA, HAT, 1/18G, (12/Z/1235) 20 Eylül 1820.  )
 
1823 yılında Haydari-Haydaranlı ve Sebkilü aşiretleri Van‟a tabi Erciş dolaylarında kışlamıştır. (Kaynak: BOA, HAT, 801/37093A,( 13/Ra/1239) 17 Kasım 1823, BOA. HAT, 802/37108, (15 Ocak 1824).  )
 
 Bu sırada Van Muhafızı Mahmud Paşa‟nın kardeşi İsmail Paşa Erciş kalesine ikamet etmiştir. Bunun üzerine Haydari aşireti süvari birliklerini paşanın herhangi bir hareketine karşı hazır tutmuştur. (BOA, HAT, 801/37093D, (17/Ra/1239) 21 Kasım 1823. )
 
 25 Ağustos 1824.   Daha sonra İsmail Paşa‟nın burayı yağma etmek için geldiği öğrenilmiştir. Bunun haberini alan ve askeri birliklerini hazır tutan Haydari aşireti ve paşa arasında herhangi bir sorun çıkmaması için gereken tedbirler alınmıştır. (Kaynak: BOA, HAT, 801/37093C, (21/Ra/1239) 25 Kasım 1823) İsmail Paşa‟nın bu hareketleri aşireti tedirgin edip İran‟a savuşma tehlikesine karşın Van muhafızı gerekli tedbirleri almıştır.(Kaynak: BOA, HAT, 801/37093, (21/Ra/1239) 25 Kasım 1823. )
 Buna rağmen bir süre sonra Haydaranlı ve Sebkilü aşiretlerinin İran‟a iltica etme girişimleri olmuştur.(Kaynak: BOA, HAT, 801/37093H, (29/Z/1239)
 
 Aynı zamanda kışlak yetmezliğinden dolayı da aşiretler İran‟a iltica etmek istemişlerdir. Haydaranlı ve Sebkilü aşiretlerine Erciş, Adilcevaz, Eleşkirt civarlarında uygun kışlak mahallerinin verilerek iskânlarının gerçekleştirilmesi durumunda İran‟a ilticalarının önünün alınacağı ifade edilmiştir. 1824 yılında da buradaki gailenin sonlandırılması amacıyla bir harekât düzenlenmiştir.(Kaynak: BOA, HAT, 801/37093E, (29/Z/1239) 25 Ağustos 1824.  )
1825 yılına gelindiğinde bu aşiretlerin iskân meselesinin hala çözülememiş olduğu görülmektedir. Haydaranlı ve Sebkilü aşiretlerinin iki bine yakın hanelerinin olduğu ve işe yarar Sebkilü aşiretinin Behlül Paşa hâkimiyetinde olan Bayezid, Diyadin ve Eleşkirt sancaklarına yerleştirilmesi emredilmiştir. Bu yerlerin belirlenmesinde Erciş ve Adilcevaz mıntıkalarının harap olmasının yanı sıra Sebkilü aşiretinin Behlül Paşa ile olan akrabalığının da etkisi olmuştur.
(Kaynak: (BOA, HAT, 808/37198L, (7/R/1241) 20 Ekim 1825  )
 
Daha sonra Sebkilü aşiretinin tabiiyeti konusunda tartışmalar çıkmış ve İran bu aşiret üzerinde hak iddia etmiştir. Osmanlı Devleti ısrarla bu aşiretin kendi tebaası olduğunu belirtmiş ve aşiretin İran‟a iadesinin yakın çevredeki aşiretler için kötü bir örnek teşkil edeceğinden bunun asla kabul edilemeyeceğini belirtmiştir. Aşiretin İran müdahalesinden kurtarılmasının en doğru yolu olarak Van veya Muş yakınlarında iskan edilmesi ve ahalisinden süvari askeri teşkil edilmesine karar verilmiştir. Aşiret ağası Süleyman Bey bu konuda Muş Mutasarrıfı Emin Paşa‟ya taahhüt vermiştir. Bu amaçla aşiretin iskânının Hınıs, Tekman ve Muş kazaları nahiyelerinde yapılmasına ve aşiret halkının çadırlarının toplanıp kendilerine çift ve çubuk tedarikiyle ziraata teşvik edilmeleri hususunda karar alınmıştır. Savaşa yatkın olan aşiret ahalisinin gerekli tedarikinin sağlanıp kendilerinden bir tabur asakir-i mansure teşkil edilmesi kararlaştırılmıştır. Hınıs ve Tekman civarında iskânın gerçekleşmemesi durumunda ise Van eyaleti dâhilindeki Erciş ve Adilcevaz‟ın kendilerine tahsis edileceği ve burada yarım tabur bir askeri birliğin teşkiliyle devletin hizmetinde olacaklarının taahhüdünün sağlandığı belirtilmiştir. Ayrıca bu dönemde Van gailesi bertaraf edilmiş ancak Emin Paşa ve Sebkilü aşireti arasında bir takım uygunsuzluklar olmuştur. Bunun üzerine yapılan görüşmelerle aşiret ağası Süleyman Bey, kardeşi, torunu ve birkaç aşiret ileri geleni paşa ile görüşüp kendisine bağlılıklarını bildirmişlerdir.(Kaynak: BOA, CAS, 484/20214, (29/ġ/1246) 12 ġubat 1831, BOA, HAT, 794/36840G, (27/M/1247) 29 Mayıs 1832  )
Sebkilü ve Haydaranlı aşiretlerinin iskânı Tanzimat döneminde de sürmüş ve Osmanlıyı epeyce uğraştırmıştır.
Kaynak:

T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TARİH (YAKINÇAĞ TARİHİ) ANABİLİM DALI
Yüksek Lisans Tezi
Şehmus BİNGÜL


ABDULMECİT BEGÊ SİPKİ'NİN SÜRGÜN HAYATI İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA

1926 yılının mart ayında Abdülmecit Beg,oğulları Zeki, Halis, Köroğlu, Reşit ile yakın akrabaları, artık ne zaman biteceği belli olmayan bir sürgün yolundadırlar. İlk molalarını Horasan ve Eleşkirt arasında bulunan Tahir (Dehar) Beldesi’nde bir handa verirler. Abdülmecit Beg’ ın ikinci oğlu Halis Beg mola sırasında bir fırsatını bulduğu gibi atına atlar ve oradan hızla uzaklaşmaya başlar. Askerler arkasından ateş açsa da, Halis Beg yara almadan kurtulur. Abdülmecit Beg ve orada kalanlar ise Erzurum üzerinden Trabzon limanına getirilir. Oradan da arızalı ve oldukça eski bir gemiye bindirilirler. Belki de devletin amacı geminin gideceği yere varmadan batmasıdır. Ancak kader onları İstanbul’a kadar götürür.

 Abdülmecit Beg İstanbul’daki ilk izlenimlerini şöyle anlatır büyük bir caminin olduğu yere bırakıldık. Söz konusu caminin Sultan Ahmet Camii olduğu tahmin ediliyor. O tarihlerde Sultan Ahmet Camii çevresinin sazlık ve tenha olduğunu belirtir, sürgün Kürtler. Ancak sadece onlar değildir sürgüne gönderilen. Zira kendileri gibi sürgün edilen, Patnos’lu Hüseyin PaşayêHeyderî, Muşlu Hacı Musa BegêXoyti ve birçok Kürt lider, şahsiyet te oradadır. Hatta sürgün yıllarında ÜstadBediuzamanSaidêKurdi ile de bir araya geldikleri ve içinde bulundukları durum üzerine sohbet etikleri söylenir. Üstad’ın bu fedakârlığın karşılığı bu şekilde olmamalıydı, şeklinde sitem ettiği de Abdülmecit Beg’in aile fertleri tarafından anlatılır.

 Abdülmecit Beg İstanbul’da bir müddet kaldıktan sonra gelen bir talimat ile Kayseri iline gönderilir. Ancak gurbet ve sürgün artık kendisi için dayanılmaz hal alır. Bir fırsatını bulup dönemin Kayseri Valisiyle bir görüşme gerçekleştirir. Başkent Ankara’ya gönderilmesini ve orada da Atatürk ile görüşmek istediğini, valiye bildirir. Bunun üzerine vali Ankara’ya bu talebini iletir.

   Atatürk Kayseri Valisi’nin talebini aldıktan sonra, emrindekilere talimat vererek Abdülmecit Beg’i Kayseri’den Ankara’ya getirmelerini ister. Abdülmecit Beg, Ankara’ya getirilir ve nihayet görüşme gerçekleşir. Aslında Atatürk Abdülmecit Beg’i yakinen tanımaktadır. Abdülmecit Beg’in hal ve hatırını sorar ve ona kendisiyle neden görüşmek istediğini sorar.  Abdülmecit Beg Atatürk’e kendileriyle ilgili af çıkartılıp, memleketine dönmek istediğini bildirir. Atatürk Abdülmecit Beg’e “Senin Şarkta Ruslara karşı gösterdiğin kahramanlığı biliyorum, sana bir teklifim olacak” der. “Gördüğün gibi Ankara’yı yeni başkent yaptık, her tarafı bom boş, yanına Tapu Müdürünü vereceğim, sana Ankara’yı gezdirsin bazı araziler gösterecek, hoşuna giden yerlerde sana istediğin kadar arazi verilsin, memlekete gidip ne yapacaksın, burada kal” der.

Abdülmecit Beg ise çok yaşlı ve hasta olduğunu, buralarda duramayacağını, ayrıca halkını çok sevdiğini söyler ve benim yerim onların yanıdır diye cevap verir. Atatürk Abdülmecit Beg’in ısrarına sinirlenerek, hemen sürgünün kalkması için emir verir. Bunun üzerine 1928 yılının sonbaharında Abdülmecit Beg ile sürgünde bulunan diğerlerinin de affını çıkartarak memleketlerine geri dönmelerini sağlar.

Ama Abdülmecit Beg, sürgünden döndüğünde hiçbir şey giderken bıraktığı gibi değildir. Sürgün sırasında memlekette kalan diğer aile fertlerinin üzerinde baskı ve zulüm olabildiğince hüküm sürmüş, herkes perişan bir haldedir. Yine sonradan milletvekili olacak olan, oğlu Halis Beg Ağrı Dağı Direnişi’ne katılmıştır. 

Bacağındaki yara bu süreçte iyileşmek bir yana giderek ağırlaşmıştır.  O sıralar Doğubayazıt’ta direnişi kırmak için kurulan büyük bir askeri birlik vardı. Abdülmecit Beg’e  gazi unvanı verildiği için rahatsızlığından dolayı, tahminen 1930 yılında Doğubayazıt’taki askeri birliğin revirine götürülür. Orada askeri doktor kendisini tedavi etmek için hastaneye yatırır. Doğubayazıt Tümen Komutanı ise Zilan Katliamının baş aktörü meşhur General Salih Omurtak’tır. General Abdülmecit Beg ile yakinen ilgilenir bir ziyaret esnasında Abdülmecit Beg’ le aralarında Halis Beg ile ilgili bir konuşma geçer.

Anlatılana göre, Abdülmecit Beg artık kangren olmuş bacağının acısına dayanmaz. Askeri doktor tedavisinin imkânsız olduğunu gördüğünde acısına son vermek için, zehirli iğne yapar. Abdülmecit Beg’in bundan dolayı vefat etiği anlatılır. Kimilerine göre ise askeri doktor aldığı bir talimat üzerine, bilinçli bir şekilde Abdülmecit Beg’i zehirli iğne ile öldürür.  Abdülmecit Beg hastanede iken vasiyet eder ve öldüğünde kendisinin EhmedêXanî türbesinin bulunduğu kabristana defin edilmesini ister.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Abdülmecit Beg’in ailesi, vasiyeti üzerine EhmedêXanî türbesinin yakınına defin etmek isterler. Dönemin idarecileri buna izin vermez. Aile fertleri ve yetkililer arasında gerginlik yaşanır. Bunu gören General Salih Omurtak aileyi ikna ederek, dostu ve silah arkadaşı ŞehŞehit’in Tutak’ın Meter Köyü’ndeki mezarının yanına defnedilmesini önerir. Ailesi de başka bir çarelerinin olmadığını görünce, Abdülmecit Beg’ın na’şını Askeri Hastaneden alır ve Tutak’ın Meter Köyü’ne, Şeh Şehit mezarının yanına defin eder. 

KAYNAK:Mir Muhemmed İZCİ/agrininsesi.com

Araştırma devam ediyor………Devamı gelecek

Hazırlayan;
Memedé Kazım
www.semskiasireti.com

UYARI: Bu sitedeki bütün materyallerin her hakkı saklıdır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz ve kopyalamak suretiyle elektronik ortamda kullanılamaz ve kitaplaştırılamaz.
Not:Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan www.semskiasireti.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz...


120309 kez okundu

Yorumlar

     06/06/2023 07:59

Erzurum Karayazı Abdurrahman köyünden bütün Sipkan Aşiretime selam olsun Bizlerde Karayazı Sipkilerinin Manki Ailesindeniz
Misafir - Yasin Çetin

Sipkan Aşireti      06/06/2023 07:59

Erzurum Karayazı Abdurrahman Köyünden Bütün Sipki Ailesine Selam Olsun Bizlerde Karayazı Sipkilerinin Manki Ailesindeniz
Misafir - Yasin Çetimy

Sipki asireti     23/04/2023 04:00

Ağrı da ve diyer bölgelerde yaşayan Öztürk ve Gül soyadını taşıyanlara selamlar Kars Sarıkamıştan
Misafir - İlhami Gül

Şıkkı asireti     23/04/2023 04:12

Öztürk soyadı ile Gül soyadı taşıyanlar amca çocuklarıdır selam olsun kan bağı taşıdığım yakınlarıma
Misafir - İlhami Gül

Sipki     04/10/2022 10:03

Bütün sipki aşiretine selam. Ağrı, Eleşkirt ten selam!
Misafir - Angelina

Sipki     04/10/2022 10:02

Bütün sipki aşiretine selam. Ağrı, Eleşkirt ten selam!
Misafir - Angelina

     10/11/2021 23:35

İnşallah bir gün yeniden Sipkan aşiretimiz hep beraber olur.ALLAHIN izniyle.
Misafir - Muhammet Ali savan

     17/03/2021 13:19

BİZİM DE BABALARIMIZ ANLATTIĞINA GÖRE SİPKİ AŞİRETİNDENİZ. AĞRI AYAKLANMASI SIRASİNDA KAÇIP BATMAN TARAFINA GELMİŞLER. ABDULMECİD BEGİN AİLESİNDEN SÜLEYMAN DİYE BİRİ VAR MI. DEDEMİN ADI ŞEMSEDDİN, BABASININ ADI SÜLEYMAN. BU KONUDA BİLGİSİ OLAN BENİ BİLGİLENDİRİRSE ÇOK SEVİNİRİM. WESSELAM.
Misafir - İBRAHİM

KONUYU BİLEN VARSA YARDIMCI OLABİLİRMİ     10/03/2021 22:26

ARKADAŞLAR UZUN ZAMANDIR ARASTİRİYORUM FAKAT BİR SONUCA VARAMADİM ABDÜLMECİT BEGİN KIZ KARDEŞİ VE KİZİ HAKKİNDA BİLGİ SAHİBİ OLAN VARMI KİZ KARDEŞİ XANO KİZİ ZÜLEYHA Bİ BİLGİSİ OLAN VARSA YAZABİLİRMİ
Misafir - Ömer

     03/01/2021 12:29

Çoğu doğrudur ama bahsedilen tarih tarihlerde EVDAL Destanlarıvar bahsedilen osmanlı ve iran paylaşamadığı sarısüleman ağa var ve torunu ŞOKOY ŞEMDİNAĞAVAR ERMENI YAZARLADAN İSTEYİN BAKALIM SİPKİ GEÇMİŞİNİ NASIL ANLATIYORLAR NOT BAHSEDİLEN YERLERİN KALE LERİNİN ÇOĞUNU EVDAL AĞA VE OĞLU SARI SÜLEYMAN AĞA TARAFINDAN YAPILMIŞTIR
Misafir - Saruhan yalçın

     03/01/2021 12:27

Çoğu doğrudur ama bahsedilen tarih tarihlerde EVDAL Destanlarıvar bahsedilen osmanlı ve iran paylaşamadığı sarısüleman ağa var ve torunu ŞOKOY ŞEMDİNAĞAVAR ERMENI YAZARLADAN İSTEYİN BAKALIM SİPKİ GEÇMİŞİNİ NASIL ANLATIYORLAR NOT BAHSEDİLEN YERLERİN KALE LERİNİN ÇOĞUNU EVDAL AĞA VE OĞLU SARI SÜLEYMAN AĞA TARAFINDAN YAPILMIŞTIR
Misafir - Saruhan yalçın

     03/01/2021 12:25

Çoğu doğrudur ama bahsedilen tarih tarihlerde EVDAL Destanlarıvar bahsedilen osmanlı ve iran paylaşamadığı sarısüleman ağa var ve torunu ŞOKOY ŞEMDİNAĞAVAR ERMENI YAZARLADAN İSTEYİN BAKALIM SİPKİ GEÇMİŞİNİ NASIL ANLATIYORLAR NOT BAHSEDİLEN YERLERİN KALE LERİNİN ÇOĞUNU EVDAL AĞA VE OĞLU SARI SÜLEYMAN AĞA TARAFINDAN YAPILMIŞTIR
Misafir - Saruhan yalçın

     03/01/2021 12:23

Çoğu doğrudur ama bahsedilen tarih tarihlerde EVDAL Destanlarıvar bahsedilen osmanlı ve iran paylaşamadığı sarısüleman ağa var ve torunu ŞOKOY ŞEMDİNAĞAVAR ERMENI YAZARLADAN İSTEYİN BAKALIM SİPKİ GEÇMİŞİNİ NASIL ANLATIYORLAR NOT BAHSEDİLEN YERLERİN KALE LERİNİN ÇOĞUNU EVDAL AĞA VE OĞLU SARI SÜLEYMAN AĞA TARAFINDAN YAPILMIŞTIR
Misafir - Saruhan yalçın

     03/01/2021 12:21

Çoğu doğrudur ama bahsedilen tarih tarihlerde EVDAL Destanlarıvar bahsedilen osmanlı ve iran paylaşamadığı sarısüleman ağa var ve torunu ŞOKOY ŞEMDİNAĞAVAR ERMENI YAZARLADAN İSTEYİN BAKALIM SİPKİ GEÇMİŞİNİ NASIL ANLATIYORLAR NOT BAHSEDİLEN YERLERİN KALE LERİNİN ÇOĞUNU EVDAL AĞA VE OĞLU SARI SÜLEYMAN AĞA TARAFINDAN YAPILMIŞTIR
Misafir - Saruhan yalçın

     03/01/2021 12:19

Çoğu doğrudur ama bahsedilen tarih tarihlerde EVDAL Destanlarıvar bahsedilen osmanlı ve iran paylaşamadığı sarısüleman ağa var ve torunu ŞOKOY ŞEMDİNAĞAVAR ERMENI YAZARLADAN İSTEYİN BAKALIM SİPKİ GEÇMİŞİNİ NASIL ANLATIYORLAR NOT BAHSEDİLEN YERLERİN KALE LERİNİN ÇOĞUNU EVDAL AĞA VE OĞLU SARI SÜLEYMAN AĞA TARAFINDAN YAPILMIŞTIR
Misafir - Saruhan yalçın

     03/01/2021 12:17

Çoğu doğrudur ama bahsedilen tarih tarihlerde EVDAL Destanlarıvar bahsedilen osmanlı ve iran paylaşamadığı sarısüleman ağa var ve torunu ŞOKOY ŞEMDİNAĞAVAR ERMENI YAZARLADAN İSTEYİN BAKALIM SİPKİ GEÇMİŞİNİ NASIL ANLATIYORLAR NOT BAHSEDİLEN YERLERİN KALE LERİNİN ÇOĞUNU EVDAL AĞA VE OĞLU SARI SÜLEYMAN AĞA TARAFINDAN YAPILMIŞTIR
Misafir - Saruhan yalçın

     03/01/2021 12:15

Çoğu doğrudur ama bahsedilen tarih tarihlerde EVDAL Destanlarıvar bahsedilen osmanlı ve iran paylaşamadığı sarısüleman ağa var ve torunu ŞOKOY ŞEMDİNAĞAVAR ERMENI YAZARLADAN İSTEYİN BAKALIM SİPKİ GEÇMİŞİNİ NASIL ANLATIYORLAR NOT BAHSEDİLEN YERLERİN KALE LERİNİN ÇOĞUNU EVDAL AĞA VE OĞLU SARI SÜLEYMAN AĞA TARAFINDAN YAPILMIŞTIR
Misafir - Saruhan yalçın

     03/01/2021 12:13

Çoğu doğrudur ama bahsedilen tarih tarihlerde EVDAL Destanlarıvar bahsedilen osmanlı ve iran paylaşamadığı sarısüleman ağa var ve torunu ŞOKOY ŞEMDİNAĞAVAR ERMENI YAZARLADAN İSTEYİN BAKALIM SİPKİ GEÇMİŞİNİ NASIL ANLATIYORLAR NOT BAHSEDİLEN YERLERİN KALE LERİNİN ÇOĞUNU EVDAL AĞA VE OĞLU SARI SÜLEYMAN AĞA TARAFINDAN YAPILMIŞTIR
Misafir - Saruhan yalçın

     03/01/2021 12:11

Çoğu doğrudur ama bahsedilen tarih tarihlerde EVDAL Destanlarıvar bahsedilen osmanlı ve iran paylaşamadığı sarısüleman ağa var ve torunu ŞOKOY ŞEMDİNAĞAVAR ERMENI YAZARLADAN İSTEYİN BAKALIM SİPKİ GEÇMİŞİNİ NASIL ANLATIYORLAR NOT BAHSEDİLEN YERLERİN KALE LERİNİN ÇOĞUNU EVDAL AĞA VE OĞLU SARI SÜLEYMAN AĞA TARAFINDAN YAPILMIŞTIR
Misafir - Saruhan yalçın

Sipki     03/01/2021 08:39

Bende sipki aşiretin bir ferdiyim selam olsun sipki manki bremi xelesini
Misafir - Hikmet

Sipki     03/01/2021 08:37

Bende sipki aşiretin bir ferdiyim selam olsun sipki manki bremi xelesini
Misafir - Hikmet

Sipki     03/01/2021 08:35

Bende sipki aşiretin bir ferdiyim selam olsun sipki manki bremi xelesini
Misafir - Hikmet

Sipki     03/01/2021 08:33

Bende sipki aşiretin bir ferdiyim selam olsun sipki manki bremi xelesini
Misafir - Hikmet

Sipki     03/01/2021 08:31

Bende sipki aşiretin bir ferdiyim selam olsun sipki manki bremi xelesini
Misafir - Hikmet

Sipki     03/01/2021 08:29

Bende sipki aşiretin bir ferdiyim selam olsun sipki manki bremi xelesini
Misafir - Hikmet

Sipki     03/01/2021 08:27

Bende sipki aşiretin bir ferdiyim selam olsun sipki manki bremi xelesini
Misafir - Hikmet

Sipki     03/01/2021 08:25

Bende sipki aşiretin bir ferdiyim selam olsun sipki manki bremi xelesini
Misafir - Hikmet

Sipki     03/01/2021 08:23

Bende sipki aşiretin bir ferdiyim selam olsun sipki manki bremi xelesini
Misafir - Hikmet

Sipki     03/01/2021 08:21

Bende sipki aşiretin bir ferdiyim selam olsun sipki manki bremi xelesini
Misafir - Hikmet

Sipki     03/01/2021 08:19

Bende sipki aşiretin bir ferdiyim selam olsun sipki manki bremi xelesini
Misafir - Hikmet

Sipki     03/01/2021 08:17

Bende sipki aşiretin bir ferdiyim selam olsun sipki manki bremi xelesini
Misafir - Hikmet

Sipki     03/01/2021 08:15

Bende sipki aşiretin bir ferdiyim selam olsun sipki manki bremi xelesini
Misafir - Hikmet

Sipki     03/01/2021 08:13

Bende sipki aşiretin bir ferdiyim selam olsun sipki manki bremi xelesini
Misafir - Hikmet

Sipki     03/01/2021 08:11

Bende sipki aşiretin bir ferdiyim selam olsun sipki manki bremi xelesini
Misafir - Hikmet

Sipki     03/01/2021 08:09

Bende sipki aşiretin bir ferdiyim selam olsun sipki manki bremi xelesini
Misafir - Hikmet

Sipki     03/01/2021 08:07

Bende sipki aşiretin bir ferdiyim selam olsun sipki manki bremi xelesini
Misafir - Hikmet

Sipki     03/01/2021 08:05

Bende sipki aşiretin bir ferdiyim selam olsun sipki manki bremi xelesini
Misafir - Hikmet

Sipki     03/01/2021 08:03

Bende sipki aşiretin bir ferdiyim selam olsun sipki manki bremi xelesini
Misafir - Hikmet

Sipki     03/01/2021 08:02

Bende sipki aşiretin bir ferdiyim selam olsun sipki manki bremi xelesini
Misafir - Hikmet

Sipki     03/01/2021 08:59

Bende sipki aşiretin bir ferdiyim selam olsun sipki manki bremi xelesini
Misafir - Hikmet

Lütfen düzeltin     01/01/2021 15:47

Paletokan değil köyümüzün adı "AVŞİRİN"dir. Slav li hemu Sipkaniyan be
Misafir - Harun

     18/11/2020 00:32

Sipki asiretinin xelesini kolundanim tum sipkanlilara selam olsun
Misafir - Recep Özdemir

Araştırmacıyım     19/09/2020 22:18

SIPKAN AŞİRET REİSİ, ABDÜLMECİT BEĞ'İN İSMİNİ 1916-1917 OSMANLI RUS HARBİNİ ARAŞTIRIRKEN GÖRDÜM. SAVAŞTAKİ KAHRAMANLIĞINI BİR ZIRKI KÜRDÜ OLARAK MİNNETLE ANIYORUM. ŞİMDİ CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN VE ŞEX SAİD-İ PALEWİ'NİN KIYAMINDAN SONRA KÜRD PAŞA-ŞEX-BEĞ-AŞİRET REİSİ VE AĞALARININ SÜRGÜN VE ZULÜM DÖNEMLERİNİ ÇALIŞIYORUM. semsikaasireti.com'dan edindiğim bir kısım bilmediğim konu İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM.
Misafir - Cemal Toptancı

     07/09/2020 20:18

Ben Muş bulank okçular kuyünden sipki aşiretindenim biz burda yaklaşık 400 haneyiz 3 küyümüz var okçular .yemişen büyle büyük bir aşirete sahip olduğum için çok mutluyum en büyük dileyin bir gün bir yerde sipkan aşiretin bütün herkesi bi arada gürebilmektir sevgilerimle saygılarımla bu benım numaran 05315979031 SİPKİ AŞİRETİ....
Misafir - Şahin aşkın

sıpkı aşireti     26/08/2020 10:18

ben ibrahim çekici tutak ilçesinin meter köyündenim ve sıpki aşiretine baglıyım gurur duyuyorum şahsen şeyhi şehit ve abdulmecit beyin kabrinin bizim köyde olmasıda büyük bir gurur rabbim mekanlarını cennet etsin inşallah tüm sipki aşiretine baglı olanlara selam olsn saygılarımla....
Misafir - İBRAHİM ÇEKİCİ

aşiret     10/07/2020 18:21

gurur duyuyorum sipanlılarla
Misafir - özgür gümüştaş

     10/05/2020 22:53

VAN ÇALDIRAN TEMRENLİ KÖYÜNDENİM KÜRTÇE İSMİ ( GUNDİ KÂÇAĞA ) BENDE HACI AHMETİN TORUNUYUM BİRİMİ KOLUNDAN ANKARADA YAŞIYORUM BURDAN AKRABALARIMA SELAM OLSUN.
Misafir - SERHAT ELTAŞ

Sipkan      09/05/2020 19:18

AĞRI MERKEZ MÎRENGA YURTPINAR KÖYÜNDENİM BURSADA YAŞIYORUM 22 YAŞINDAYIM TÜM AŞİRET MENSUPLARIMIZI YÜREKTEN SELAMLIYORUM
Misafir - Bilal çelik alpaslan

Sipki aşiretine selamlar saygılar      05/05/2020 04:18

Tüm dostlara sevgilerle bende kokenimi araştırdım sipki aşiretinden geldiğimizi ve daha detaylı bilgi almak için tüm aşiret dostlarımızla tanışmak istiyorum 05324577796
Salih Akel

Dedem, Kamil Ağa hakkında     21/04/2020 03:36

Büyüklerimden öğrendiğim kadarıyla; Kamil Ağa, Abdülmecit Beg'le Hamidiye alaylarında Yüzbaşı rütbesi ile süvari birlik komutanı olarak Osmanlı-Rus harbinde yer alır.Ailemin yaşlılarından birileri devletten dedemin emeklilik maaşını aldığını biliyorum.Sorun maaş değil dediğim yaşamı ile,gazi'liği kabul edilmesine rağmen ne gömüldüğü bir mezar ne de somut bir bilgi sahibi değilim.Ağrı'ya gittim dede ocağımızda kim varsa arayıp buldum ama yaş gereği benden daha yaşlı insanlarda yok.Sayfada ilgili bilgileri taradım.Ama dedemin adına rastlamadım.Köken olarak Eleşkirt kasabasından Kazi köyüne göç ediliyor..Bildiğim kadarı ile Babaannem Elmas hanım, Abdülmecit beyın eşi ile kızkardeşler olduklarını bilmek..Bunun dışında ayakta kalan torunlar olarak bizim daha fazla bilgimiz yok.Dedem Yüzbaşı Kamil Ağa hakkında resmi bilgi be belgelere nasıl ulaşabilirim.Yardımcı olacaklara şimdiden teşekkür ederim.
Misafir - Nurettin Yıldırım

sipki aşireti     26/02/2020 18:51

ben alican taşdemir sipkan aşiretinen mola selimin torunuyum muşun malazgirt ilçesinde başta abdulmecit bege ve diyer buyuklerimizde gurur duyuyorum mekanları cenet olsun inşallah
Misafir - alican taşdemir

sipki aşireti     26/02/2020 18:47

ben alican taşdemir sipkan aşiretinen mola selimin torunuyum muşun malazgirt ilçesinde başta abdulmecit bege ve diyer buyuklerimizde gurur duyuyorum mekanları cenet olsun inşallah
Misafir - alican taşdemir

Sipki/Sipkan     10/02/2020 00:51

SİPKİ/SİPKAN Whatsap grubuna katılmak isteyenler 05541217308. MAKEDONYADAN MACARİSTANA ERMENİSTAN GÜRCİSTANA 3.500.000 OLDUĞUMIZU BİLİYORMUYDUNUZ?
Misafir - Hüseyin gökhan birlik

Bri-mi Aşireti     09/12/2019 09:17

sipkan aşiretinin Biri-mi kolundanız Herkese selam olsun 05454106449
Misafir - TOLGA TURAN

DÜZELTME     16/09/2019 16:01

HALİS ÖZTÜRK BEY İN HORASAN VE ELEŞKİRT ARASI TAHİR BELDESİNDE MOLA SIRASINDA ATA BİNİP KAÇMASI SEHVEN YANLIŞ YAZILMIŞ DOĞRUSU XANA DELAL (DELAL BEY İN KÖYÜ AYNI ZAMANDA BURADA HANLAR MEVCUT)DENEN BÖLGEDE KAÇTIĞI VE BU ŞEKİLDE OLDUĞU İÇİN BUNUN DÜZELTİLİRSE İYİ OLUR.SELAM VE SAYGILARIMLA
Misafir - HÜSEYİN YER

     24/04/2019 16:18

Aydın Efelerden Selam Olsun...
Misafir - Vehap Özcan

Xelesıni Sipki     20/02/2019 19:23

Bizde diyadin ilçesinden xelesini koluna bağlıyıyız.
Misafir - Hekim

Sipkan Aşireti     23/10/2018 09:00

değerli kardeşlerim ben Erzurum Tekman Aşağı Hanbey köyünden Ömer TAŞOĞLU. Erzuurm merkez palandöken ilçesinde ikamet ediyoruz. Sipkan aşiretiyle gurur duyuyoruz her zaman.
Misafir - Ömer TAŞOĞLU

araştırma     02/07/2018 14:42

Sayın Yazar ve site yöneticileri bu güzel yazıdan müsaadeniz olursa alıntı yapmak istiyorum (kaynak gösterilerek). Ayrıca Karayazılı Sipkilerinin soy ağacını çıkartmaya çalışıyorum. Dedem Uso Bedo'nun (Bedirxan) oğlu. Bedo Elo'nun oğlu, Elo da Teli beg'e ulaşiyor. Bunların Abdulmecit beg'e olan akrabalık ilişkilerini öğrenmek istiyorum Bilginiz varsa paylaşırsanız memnun olurum. Saygılarımla
Misafir - ZAKİR ARSLAN

sipki aşireti     30/03/2018 23:10

Değerli aşiret kardeşlerim 93 harbinde Abdülmecit beg aşiretiyle Diyarbakır yöresine geçmiş, rusların geri çekilmesi ile geri döndüğünde benim dedelerim aşiretten ayrılarak o zaman ilçe olmayan (hınıs'a bağlı) Karayazı'nın bazı köylerine yerleşmişler. Ben bir doktorum, aşiretimle gurur duyuyorum. Herkese selan ve saygılarımı sunarım.
Misafir - ZAKİR ARSLAN

Abdumecit Bey     16/10/2016 15:08

Abdulmacit Beyin bunca torunu var peki neden bir kişi cıkıpta dedesinin mezarını ziyaret etmiyor yada mezarını yaptırmïyor ,mezarı tanıyan çok az kişi var bir kişi çıkıpta mezara Abdulmecit Beyin ismini yazdırtmiyor hadi biz tanıyoruz çünkü nenelerimiz dedelerimiz bize gösterdi peki ilerleyen zamanlarda insanlar mezarı nasıl bilecek .Bence birileri bir el atmalı .... Saygılarımla Nujin Viyan
Misafir - nujin viyan

Asirtimizi tanim     07/09/2016 08:08

Deyeli ayle buklerim vanda 60 haneyiz 05322016549 değerli asiretimin buykler tanışmak saylarimla
Misafir - Faruk ergin

Asirtimizi tanim     07/09/2016 07:58

Slm sipki asireti dayalı asyesi van da faruk ergin sipki asiretindeyim herkese selam
Misafir - Faruk ergin

sipkan aşireti     01/06/2016 18:03

ABDULMECİ de sipki Nebiyevi kure Haydar yavuz ım. Peşiya evıl bona vi helbeste sıpasıyaha peşkeşdıkım, Her hebın ,ezizbın, Azadiya kürdıstanı ditin nesibeme kürda tevabe İnşallah. Selam hürmeteha Kürmanc e eziz ü şerefara peşkeş dıkım. Biminin her haşiyeda.
Misafir - YAVUZ ÖZTÜRK

seyyidlik     18/04/2016 16:57

selamun aleykum sayın akrabalım böyle bir site kurdugunuz için çok teşekkür ederim soyumuzu araştırmada yardımcı olmuş sorularım soyumuzda seyyidlik mevcutmudur ağrıda kabri olan şeyh reşit( k.s) demirkaya seyyidmidir dedemiz ve artı olarak Eş-Şeyh Salih Es-Sıpkî (K.S.) ve Molla Resul-i Sıbki de bağımız nedir
SERDAR ALPASLAN

     11/04/2016 17:51

selamın aleyküm soydaşlarım bende siirtte oturuyorum sipki aşiretinin kolu stürgi aşiretindenim (öztürkan) burda aşiret olarak çok güçlü ve şehirde söz sahibiyiz böyle bir site sayesinde akrabalarımızla tanıştığımız için çok mutlu oldum emeği geçenlerin eline sağlık
hüseyin ağ

Slm     15/03/2016 20:23

Ben Adıyaman / Kahta Yapraklı köyünden Ahmet Memiş Abdul Latif beyin torunuyum büyüklerimizden ögrendigim kadarıyla kökenım arastırınca ne kadar güzel bir aileden geldıgım anladım Burdan akrabalarıma selamlar 05399154733 telefon numaram tüm akrabalarımla tanısmak isterım Tekirdag Çerkez köyde şuan oturmaktayım
ahmet memiş

     14/03/2016 08:01

Hamd olsun !böyle bir aşirettenim
Misafir - adsız

     11/02/2016 01:58

Ben İzmirden fatih bu büyük aşiretin bir üyesi olmaktan büyük gurur duyuyorum abilerim koca aşiret olarak tutunmak isterim sosyal hesap olarak @fatiiihaslan adlı instagram hesaptan ulaşabilirsin birbirimize tutunmaktan büyük onur duyarım abilerim bir aşiretsek öyle davranalım kimseye boyun eğmeyelim biz ki koca SÎPKÎ aşiretiyiz !
Fatih Aslan

Hasan Erli     05/02/2016 18:07

Sayın Hasan Erli'ye verdiği bilgiler için teşekkür ederiz. www.semskiasireti.com
Misafir - Admin

sipki aşireti      05/02/2016 13:19

SİPKİ aşiretinden oldugum için gurur duruoyrum bütün sipki aşiretine candan selamlıyaorum benim ismim HASAN ERLİ istanbul sancaktepede hikamet ediyorum bütün akrabalarım beni bu tel:05323624971 sizlerde bu siteye numarlarınızı yazarsanız bende memnun olurum
Misafir - ERLİ AİLESİ

sipki aşireti     05/02/2016 12:21

spki aşiretinden Abdülmecitin torunları agrı patnosdan babaları HASAN ÖZTÜRK savaş döneminden HALİT PAŞA ile birlikte Kars civarında savaşlara katılmıştır KARSDAN evlenmiş Kars göle gedik köyunden evlenmiştir 4 erkek cocogu 3 de kızı olmustur ogulları HÜSEYİN ERLİ ABDURHAMAN ERLİ EBUBEKİR ERLİ MİLAZIM ERLİ şu anda SANCAKTEPEDE hikamet ediyor hayatı surduruyor cocukları HASAN ERLİ İBRAHİM ERLİ İSMAİL ERLİ YAKUP ERLİ YUSUF ERLİ 3 TANEDE KIZI hayatınıda istanbulda devam ediyor HUSEYIN ERLİNİN cocukları ise NECMETTİN ERLİ SUNAY ERLİ ZEKİ ERLİ İSE istanbulda hayatını devam ediyor ve GÜRSEL ERLİ ise ARDAHAN GÖLE GEDİK KOYUNDE yaşıyor HASAN ERLİNİN OGULLARI : HÜSEYİN ERLİ OSMAN ERLİ SERKAN ERLİ FURKAN ERLİ birlikte haytını sürdürüyorlar daha nice ABDÜLMECİTİN torunları vardir SAYGİLARİMLA
Misafir - HASAN ERLİ

sipki     17/01/2016 20:15

üniversite öğrencisiyim. kendi akrabalarım istanbul bitlis aydın gibi şehirlerde yaşıyorlar. ağrı da ki sipkiler le akrabalık durumumuz nedir? Dedelerimiz mi kardeş
Misafir - ibrahim sipki

sıpki aşireti     12/01/2016 22:12

ağrı / merkez yurtpınar köyündenim TÜM SIPKANLILARI SELAMLIYORUM
Misafir - doğukan bilal çelik

     12/12/2015 18:06

ben mus bulanik yemisen piyong tan mahmut oglu mehmet ozturk bence sipkan lilar gunu gibi bir sey yapilarak bir yerde bir araya gelinebilir butun sipki kardeslerime selam olsun
Misafir - mehmet

     12/12/2015 17:44

ben mus bulanik yemisen piyong tan mahmut oglu mehmet ozturk bence sipkan lilar gunu gibi bir sey yapilarak bir yerde bir araya gelinebilir butun sipki kardeslerime selam olsun
Misafir - mehmet

sipki     28/07/2015 23:47

bende aşiretimizin bir ferdiyim.yıllarca adı sanı olmayan bir aşiret sanıyordum ama araştırdıkça gurur duydum.hayatta olmayan atalarımıza allah rahmet etsin.bizi çok parçalamışlar artık bir araya gelme vakti geldidiye düşünüyorum.bu yüzden amca oğlumla bi face açtık tüm aşireti eklemek istiyoruz.facede ikilic76@gmail.com diye aratın ÇIKAR FACENİN ADI .sipki aşireti SDG.
Misafir - ilbey kılıç

     14/07/2015 20:29

tüm sipkileri selamlıyorum bende sipkiyim
Misafir - farukbağlan

sipki aişireti      04/07/2015 00:06

ağrı dan bütün sipki aşiretine selam olsun bizde sipki aşiretinin üyelerindeniz adana da akrabalarımız çok ben bütün sipki aşiretinin birleşmesini çok istiyorum bu büyük aşiretin mensubu olduğum için gurur duyuyorum kerem yapıcı ağrıdan
Misafir - kerem yapıcı

sipki aşireti torunu     14/05/2015 11:51

Bütün sipki ve sipkan aşireti topluluğuna selam ben ERZURUM HORASAN AKKERAN köyünden SİPKİ aşiretinin bir üyesi olduğum için gurur duyuyorum
Misafir - LÜTFİ

sipkan     24/03/2015 14:14

gasori.sipkan.aşireti.24.03.2015.tum sipkan gasori sellam olsun ben muş bulanık piyonk köyyöndeyim merz ağa nın torunuyum sipkan olduğum için gurur duyyorum heval ler sezgin gundoğdü
Misafir - sezgin

Sipkan Aşireti     21/03/2015 12:48

Tüm Sipkanlılara selam olsun bende sipkan aşiretinin torunuyum AĞRI/Eleşkirt ilçesinin babına(kanatgeren)köyündenimdir Hevallar
Misafir - Enes Sabuncu

sipkan aşiretinin torunu     21/02/2015 00:41

Slm ben sipkan aşiretin bir parçası olarak kendimi ufaktan olsa tanıtmak isterim Erzurum Köprüköy ilçesine bağlı Ağalar köyü eski ismi lşkiköyünde olmaktadır gassori Kabilesinde orhan Özdemir bütün sipkan aşiretine saygı ve sevgilerimi izleyerek başarıların devamını dilerim
Misafir - Orhan özdemir

aşiramin bela buye     07/02/2015 21:46

Burdan tum sipkanlilara slm olsun sipkanli nami diyar dedelerime rahmet diliyorum allahtan .muş malazgirte karakaya koyunde ve ilce malazgirte yaklasik olarak bin hane mihemmed aga begé sipkinin torunlariyiz .
Misafir - émere sipki

AŞİRET     06/02/2015 18:22

Sipkanlılara Selamımı Yollarım Sipkan Aşiretinden Bedran Yalçın Ve Destan Yalçın En Güçlülerindendir....
Misafir - Kemal Yalçın

aşiret     06/02/2015 18:45

Sipkanlı Benım Babamın Babamın Babasının Aşiretidir :D Bende Sipkanlı Bedo Beg'im
Misafir - Sipkanlı Bedo Beg

asıretım     05/02/2015 18:18

tum akrabalarıma tum sıpkanlılara şunu onerıyorum yılda bır kez olsun sıpkanlılar dayanısma bırbırılerını tanıma semınerı duzenlensın buyuklerımız boyle bır onerı dıkkate alsınlar tum sıpkanlılara saygılar selamlar (yusuf bey'ın torunu)
Misafir - menderes özturk

asiretimizle ilgili     22/12/2014 04:47

öncelikle tüm amca cocuklarimi selamliyorum akrabalarimla gurur duyorum burdan akrablarimdan bir istegim var gelin hepimiz yeniden soy ismimisi sipkan yapalim bu bir öneridir. Saygilarimla semseddin basak sipki
Misafir - semseddin basak

aşiretimiz     29/11/2014 00:07

dı sipkiyada döşek ya mala awdal ağaye niviskar qe çima nenıvisiye ez dıbim araştırma wi dewam dıke herhalde loma slm jıwehemuriyara
Misafir - veysi özmen

     26/11/2014 11:06

bizde sipkan aşiretindenmişiz kimimize soyadımıza demişler morkoyun / morkoç aynı aile iki farlı soyad insana soyunu unutturan soyadı kanunu
Misafir - murat

sipki aşireti     17/11/2014 12:30

mrb.oncelikle belirtmek istiyorum ben sipkili degilim benim asiretim retkan asiretidir.aslen agriliym sipki asiretinin tarihini cok merak ediyorum ama fazla bilgiye sahip degilim ve bunun uzerinde bi arastirma yapiyiyorum simdilik arastirmamin konusu dinsel dönüşümler uzerindedir.ve bunuda sipki asireti uzerinde yapmak istiyorum bu konuda yardimci olursaniz cok sevinirim simdiden tesekkurler.
Misafir - hikmet

     12/11/2014 22:29

Sipki ve sturki aşiretlerini saygıyla selamlıyorum... Sturki olduğum için gurur duyuyorum... .
Misafir - Hüseyin sturki

sikan aşireti     04/11/2014 00:57

Ben sipkan aşiretindenim patnosluyum bizim bölgemizde ağrıda sipkan aşireti kadar büyük bir aşiret yoktur. helhesini , birimi, ve şemski aşiretleride sikanın birer koludur. aslında bizim tek bir sıkıntımız var bu aşirete öncülük yapacak lider biri yok herkes diyor ben beyim ağayım son zamanlarda seyithan bey koroğlu beyin oğlu aşiret liderliği yapıyor çok sevindim. ancak buda yetmez bizim ağıda patnos ta tutak ta ve ankara gibi yerlerde yazıhanemiz olacak ki eskisi gibi yine bir ve beraber olalım. Bizim aşiretten halen bir millet vekilimiz yok sayğılar
Misafir - yüksel

bitlisten     03/11/2014 06:19

Bizde bitlisliyiz ve soyadimizda sipkidir. Fakat sipkan aşiretindenmiyiz onu bilmiyorum. Sadece kurtulus savasi sirasinda bir dedemizin kayboldugunu duydum. Bitlisteki sipkileri bilen biri varsa bitlis disindan lutfen facebooktan ulasabilirsiniz. Engin sipki diye yazin çı kar. Şu anda ingilterede yasiyorum. Saygilar... hurmetler herkese
Misafir - engin sipki

sipki     09/10/2014 09:44

kars ın dıgor ılcesının dagpınar koyuynde oturuyorun agrının tutak beledıye baskanıyla azda olsa sohbetın oldu babası bolgenın bolgede bıldıgım kadarıyla sayılan ısımlerden ondan bılgı alına bılır
Misafir - süleyman yardımcıel

sipkan aşireti     21/09/2014 21:34

Abdülmecid beyin oğlu Çerkez Çerkez'in oğlu Şemsettin Şemsettin'in oğlu ben deniz İslam erdem den tüm Sipkan aşiretine selamlar olsun Aşiretimizle gurur duymaktayım
Misafir - islam erdem

SİPKİ AŞİRETİ VE BÜYÜK AİLESİ     03/09/2014 12:22

SİPKİ AŞİRETİ TARİHİ VE YAŞANTI TARZIYLA KENDİ HALKINA HER KONUDA ÖNCÜLUK VE ÖÖNDERLİK ETMİŞ KORUMUŞ NADİR AŞİRETLERDEN BİRİDİR. BUNU YAŞAMLARININ HER ALANINDA GÖRMEK VE TANIK OLMAKTAYIZ. AĞRI İSYANINDAKİ DURUŞLARIYLA VE YAKIN TARİHDEKİ KÜRT HAREKETİNİN İÇİNDE YER ALARAK GEÇMİŞLERİNE NEKADAR GÖNÜLDEN BAĞLI OLDUKLARINI GÖSTERMIŞLERDİR.BU ASİLLİK BÜTÜN SİPKİLİLERİN GENİNDE VAR SELAM VE SEVGİLERİMLE.ABDULMEÇİT BEYİN OĞLU REŞİT BEYİN HAYDAR BEY VE HAYDAR BEYİN OĞLU BEN MENDERES ÖZTÜRK menderes-ozturk@hotmail.com meilim TÜM KAN BAĞIM OLANLARA SELAM VE SEVGİLER
Misafir - MENDERES ÖZTÜRK

sipki      01/09/2014 07:18

BENDE SİPKİ AŞİRETİNDEN AGRI PATNOSLUYUM YORUMLARI GÖRÜNCE ÇOK GURURLANDIM VE DUYGULANDIM TÜM SİPKİLİLERE SELAM OLSUN...
Misafir - yıldız sibel

sipki     09/08/2014 22:07

kars digor yasıyan sipki aşireti mensubuyum.ewt cok büyük şanlı bır aşiretiz.atalarımız cok kıyıma ugramis zülüm görmüş.tarıhı okuduğunda gururlanmamk elde degıl..
Misafir - ali oruç

sipkan      05/08/2014 17:27

sipkan - öztürkan -sturki unlar aynı aşiret konfederasyonu ve kürt tarihinin en büyük aşireti dir anavatanları musul dan 300 -350 yıl önce çıkmış siirt şirvan bitlis mulki tatvan -erzurum tekman ermenıstan gürcistan almaya isvirçre ve dağınık olarak Türkiye ve dünyanın her yerine yayılmışlardır Kürtlerin gerçek bey leri liderleri hep bu aşiretten çıkmıştır ne mutlu sipikanlı olana gerçekten kürt tarinde gururla onurla bugunlere gelmiş bir aşiret konfederasyonudur dünyadaki tüm sipkan lara selamlar saygılar
Misafir - N.DOĞAN

     04/08/2014 14:59

ABDULMECİT beyin oğlu Xalıs beg in oğlu husamettin beyin oğlu kamil öztürkun torunuyum dedemin dedesini ismini görünce ailemle gurur duydum
Misafir - asmin öztürk

     06/07/2014 23:36

Abdulmecid Beg'in oğlu Reşit bey'in oğlu Haydar Öztürk'ün torunuyum, yani 4. göbekten Abdulmecid Beg'e bağlıyım. Tarihimizi okuyunca gururlanmamak elde değil, Sıpkiler olarak bunca yıl çektiğimiz zulme birlik olarak son vereceğiz,Aşiretin ileri gelenleri olarak gelecekte kan bağımız olan herkezden aşirete bağlılıklarını isteyeceğiz..
Misafir - Ahmet Ş. Öztürk

sipkan asireti     23/06/2014 03:07

ABDULMECIT BEY DEDEMIZIN ZEHIRLENEREK ÖLDÜRÜLDÜGÜNÜ BILMIYORDÜM ALLAH GANI GANI RAHMET EYLESIN TÜM BÜYÜKLERIMIZE AMiN. SIIRTEKI AMCA COCUKLARIMIZIDA SELAMLIYORUM RAHMETLI BABAM BAHS EDERDI SIIRTE ANTEPTE URFADA AMCA COCUKLARIMIZ VAR DERDI HEPINIZI BUYUK ÖZLEMLE SELAMLIYORUM. SEMSEDDIN BASAK ...ALMANYA...
Misafir - semseddin basak

     03/06/2014 14:54

ERZURUM İLİ TEKMAN İLÇESİNİN GÜNDAMI KÖYÜNDENİM AMA ŞUANDA ORADA İKAMET ETMİYORUM. SİPKANİ AŞİRETİ LİDERİ ABDÜLMECİT BEY'İN TORUNUYUM DEDELERİMLE VE TÜM SOYDAŞLARIMLA GURUR DUYMAKTAYIM. YAZIKLAR OLSUN Kİ BİZİM GİBİ BİR AŞİRETİ DAĞITANLARA SEBEP OLANLARA
Misafir - ABDÜLMECİT BEY'İN TORUNU...

Sipkan     01/06/2014 04:05

öncelikle bu yazıda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum bende halis öztürk ün kaybolan kardeşi çerkez beg in torunuyum sürgün zamanında dedem çocukken kaybolup kervanlarla siirt e gelir ve buraya yerleşip burada kalır başından geçenleri bir kağıda yazan dedem ve bu kağıdı gören babam yazılanların aynısını temiz e geçirip saklar ABDULMECIT beg BABAMIN öz dedesi Şimdi bütün Sipkan aşiretine sesleniyorum erciş te ki bir kaç pismam ile görüşüyorum ve aynı şekilde bütün Sipki ler le görüşmek istiyorum facebook tan islam erdem (mira-i Sipkan ) yazmaniz yeterli olacaktır saygılarım la tüm Sipkan aşireti mensuplarına selam olsun
Misafir - islam erdem

     25/05/2014 08:06

stürkanlılar nerdengeldikleri ve nerde yaşadıklarını bilmek istiyurom bizim bildiyimiz kadarıyla jirgan sipgan stürgan bular secereleri bir yerden gelme teşekürler
Misafir - halit

yorum     10/04/2014 22:37

Slm sipki asireti mensupları ben van erciş haydarbey köyünden zülküf sağlam bizde tutaktan ercise gelmişiz halis bey in kardeşi kose malla nin torunuyum.haydarbeyde ve erciste çok kalabaligiz birbirimizede sahip çıkıyoruz.tüm sipki 'lilere selam olsun.....
Misafir - zülküf

sipki aşireti     09/03/2014 15:45

slm sipki aşireti ben bitlis ahlat tan sipki aşiretinden A mecit beyin torunların dan kenan yanar bütün sipki aşiretine selamlarımı iletiyorum numaram 05319364183 sipki aşiretinden olanlar yanı akrabalarım arıyıp hal hatır sorabılırler dedelerımız bır aradaydılar ama bızler onların yolundan gıtmedık şimdi çok isterim bırleşmeyı bırlık olmayı tekrar bir araya gelmeyı ALLAHA EMANET OLUN
Misafir - kenan yanar

Eleşkirt(zetqa)     16/02/2014 02:39

Merhaba bütün sipki aşiret mensuplarına Fransa'dan selam lar aslen ağrı eleşkirtliyim...öncelikle bu sayfayı düzenleyen ve katkıda bulunan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım...sayfayı büyük bir zevkle inceledim okudum nedense ağrı-eleşkirtteki( sipki ) liler hakında bilgi verilmiyor...sayfa yöneticisi sizden ricam eleşkirtteki sipki liler hakında biraz bilgi vermenizi rica ediyorum!!! Fransa'dan bütün sipki aşiretine selam...
Misafir - Iskender

     10/02/2014 14:53

üncede hepimizin soyismi öztürkandı jirganlılar bizim mesoplarımızdırlar
Misafir - necmettin öztürkan

     10/02/2014 14:33

sipkan stürkan secereleri halit binvelit den geldiler sipkanlı arkadaşlarım sizde araştırmal lar yapın ben siirt şirvanda yaşıyurom
Misafir - necmettin öztürkan

SİBKİ     01/02/2014 16:53

BİTLİSİN AHLAT İLÇESİNDE OTURUYORUZ İLÇEDE BÜYÜK AİLEYİZ BİZLERDE AĞRI TUTAKTAN GELMİŞİZ SİPKİ AŞİRETİNDENİZ AŞİRETİMİZİN TARİHİ GECMİŞİNDEN İSLAMA VE DEVLETİMİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN SAVAŞLARDA YAPMIŞ OLDUĞU KAHRAMANLIKLARDAN GURUR DUYUYORUM AİLEMİZDE HALİS HULİSİ MECİT İSİMLERİ HALA DEVAM ETMEKTEDİR TARİH BOYUNCA İLKEMİZ ZALİME BOYUN EĞMEMEK MAZLUMUN YANINDA DURMAK HAKSIZLIĞI HAYKIRMAK DOĞRU OLANI YAPMAK AŞİRETİMİZİN VAZGEÇİLMEZ ÇİZGİSİ OLMUŞTUR ALLAH SİPKİ AŞİRETİ MENSUPLARINI BU ÇİZGİSİNDEN AYIRMASIN SELAMLAR
Misafir - REFA GÖKBULAK

Sipki     28/12/2013 21:10

Sipki Aşiret Tanışma Adresi, sipki@hotmail.com (fecebook) arkadaşlar bu adreste öz geçmişimizi akrabalarımızı bulma imkanımız olur.
Misafir - Ali can

Sipki     28/12/2013 19:37

Aşiret hakkında yeterli bilgi sahibi değiliz. Bitlis te oturuyoruz atalarımız hakkında bilgi alacağım birileri var ise tanışmak isterim.selamlar
Misafir - Ali can

sipki aşireti      17/12/2013 15:58

aşiret büyük ama kimse bir birini tanmiyor büyük kayip gurur duymaktayim.
Misafir - Abullah YARDİMCİEL

Sipki aşiretinde gurur duyuyorum     17/12/2013 15:34

Ben Karsın Digor ilçesi Bazarcıx köyünde oturmaktayız. Sipki aşireti büyük aşirettir.Gurur duymaktayız.
Misafir - BİRKAN YARDİMCİEL

bu siirim sizler icin     03/12/2013 04:08

doste delal perisane haleme minra bejin kane kurdistaname ven zalima talankirin verankirin em kirine caar para ev talana minra derde kurdistan minra bejin kane esira sipka minra bejin kane kurdustane gul sosin hesreta van peritandye dilemin minra bejin kane bavu kalemin .
Misafir - semseddin basak

sipki asiretlerine duyurum.     03/12/2013 04:27

biz sipki asireti neden bu kadar bir birimizden kopuguz bu asiretin bu kadar dagilmasina kim yada kimler sebep elmustur bu konuda bizler bilgilendirilmek istiyoruz mesaala ben igdirdayim 2 amcam babamdan baska diyer amca cocuklarimizla kopuguz bunun sebeblerini bilen amca cocuklarimiz varsa sebebini belirtirlerse memnun olurum ses sanatcisiyim ismim semseddin basak su an almanyada hikametkah etmekteyim fesbuk adresimi yaziyorum bana bu adresten ulasabilirsiniz .... semobasak@hotmail.com saygilar tum onurlu akrabalarima .
Misafir - semseddin basak

Aşiret     28/11/2013 16:59

Ben Erzurum'un küllü köyünden Mehmet Ali ağa soyundan sipki aşiretine bağlı biri olarak aşiretimle gurur duyuyorum
Misafir - Abdurrahman tunik

Aşiret     28/11/2013 16:52

Bizde Erzurum'un Tekman küllü koyünden Mehmet Ali ağa soyundan olup asiretımle gurur duyuyorum tüm dunyAnın her yerindeki Şişli aşiretine som gönderiyorum
Misafir - Abdurrahman

sipkiler     14/11/2013 12:06

Ağrı, tutaklı sipkileri olarak aşiretimizden gurur duyuyorum. Sipkilerden geçmişimizden gönümüze dek önemli siyasetçiler ve devletin üstkademelerine varan memurlar yetişmiş.toplumlara öncülük yapmış ve bugünde çabalayan bir aşiretiz.
Misafir - sipkan tutak

     13/10/2013 16:55

dedem onlada tutaktan gelmişler zamanında abdulmecit beyin soyundangelme mahmut beyin torunlarıyız ve şu anda van muradiyede ikamet etmekteyiz bir sipki olarak gurur duyuyorum latif
Misafir - latif

sipkiler     11/09/2013 23:42

bende karsa bağlı dağpınar beldesi eski adıyla pazarcıx köyündenim spiki aşiretinin brimi kolundanız sayfayı düzenleyen arkadaşa ve tüm sipkanlara selamlarımızı gönderiyoruz
Misafir - ergin artuğ

bizde sipki asiretindeniz igdirdayiz     02/09/2013 11:35

burdan tum sipki asiretini selamliyorum bende aslen agridan igdira goc eden sipki asiretinden abdulmecit beyin torunlarindan semsedin basak elinize saglik verdiginiz bilgiler icin.
Misafir - semseddin basak

     26/12/2012 19:50

bende ş.urfa siverek ilçesinde myaşıyorum.annem yusuf beyin soyundan geliyor.tüm akrabalarımı saygıyla selamlıyorum.
Misafir - veysi şur

sipkan     23/12/2012 20:59

sadece halis bey değil bunu yazan neden şikoyi şemdin ağaya dokunmuyor .
Misafir - ikram yalçın

     02/09/2012 06:14

bir sipkanlı olarak çok gurur duyuyorum
bedirhan öztürk

Sipkanlılar     30/03/2012 22:37

Sipkanlılar kürtlerin en büyük gururudur
Misafir - İzzet balki

.

H.Abdurrahman KEDALİ
(Bilgi, Sayfası)
DÜŞÜNDÜREN MİZAH KÖŞESİ
ŞAİR VE YAZARLAR KÖŞESİ
Site Haritası
FIKRA KÖŞESİ