SONSUZA KADAR BARIŞ VE KARDEŞLİK İÇİN EL ELE

Anasayfa

 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •  
 
 
....
SOY AĞACI TESPİT EDİLEN ŞEMSKANLI AİLELER

 

Aşiretçilik her ne kadar feodal yapıların korunduğu bir kurum olarak tarif edilse de, buradaki amacımız bir feodaliteyi hortlatmak veya bir çıkar unsuru çerçevesinde çalışmalar yapmak değildir.
M.Emin Zeki Beg,Şerefname, Roger Lescot, Helmut Moltke,Alexandr Jaba, V.Minorski, Basil Nikitin,Mark Sykes ve Mehrdad R.Izady gibi değerli araştırmacı ve tarihçilerden derlenen Kürt aşiretleri listelerine , çeşitli kaynaklardan elde edilen yeni bilgiler ilave edilerek güncellenmiştir
03.03.2011
29.12.2010
Bin bir güçlükler ile ilim ve irfan sahibi olmuş kesimler tarihe nesilden nesile ulaşan değerli eserler bırakmıştır.
BU YAZIDA ŞEMSKİLERİN YAŞADIĞI İL-İLÇE VE KÖYLERİN TANITIMI İLE BURADA YAŞAYAN ŞEMSKANLILARIN BİLGİLERİNİ OKUYUN
14.03.2013
29.12.2010
Tarih kaynakları Sasanilerin devamı olan Bermekilerin önemli kollarından Şemskilerin tarih başlangıcını şöyle anlatır;
MERVANİ KÜRT DEVLETİNİN İLK KURUCUSU EBU ABDULLAH EL SÜLEYMAN BİN DOSTIK’IN TRAJİK HAYATI
22.11.2014
04.02.2013
Herat'ın batısındaki doğu Kürdistan halkından bir kısmı, islamiyet'ten önce garip ve ve sapkın inançlara sahiptiler.Bu inançlar Kürtlerde öyle yerleşmişti ki İslama geçtikten sonra bile değişmedi
Kürtçe Yârsânizm veya Farsça Yaresanizm olarak adlandırılan bu inanç, Arapça da Ehl-e Haqq olarak biliniyor. ‘’Gerçeğin halkı’’ veya ‘’Gerçek insan’’ anlamına da gelen Yârsânizm’de erkeklerin sakal bırakması zorunlu. Bu inanca göre sakal en önemli özelliğini taşıyor.
23.01.2014
20.12.2013
Hasankeyfli Muhammed Bin Yusuf inb Osman’ın onun eserinin bazı bölümlerinden yaptığı kopya ile günümüze ulaştı. Topkapı sarayında bir kopyası bulunan bu kitabın dünyada toplam 16 kopyası bulunmaktadır.
Şerefname’de adları verilen Çemişgezek beyleri şunlardır: Şeyh Bin Emir Yalıman (Belan), Şeyh Hasan I, Sohrab Bey, Hacı Rüstem Bey (ölm. 1514), (Kesinti: Nur Ali Halife’nin yönetim dönemi, ölm. 1512/1514?), Şeyh Hasan II (Pir Hüseyin/Pir Hasan, 1514-1543/1544).
07.12.2012
30.06.2014
 1  ...


BÜYÜKLERİMİZ
.

H.Abdurrahman KEDALİ
(Bilgi, Sayfası)
DÜŞÜNDÜREN MİZAH KÖŞESİ
ŞAİR VE YAZARLAR KÖŞESİ
FIKRA KÖŞESİ


Peygamberler Tarihi
www.dostyurdu.com