• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/semskiasireti
  • https://www.twitter.com/semski_asireti

SONSUZA KADAR BARIŞ, BİRLİK VE KARDEŞLİK İÇİN EL ELE

Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi10
Bugün Toplam1322
Toplam Ziyaret15277551
ŞEMS KİMDİR
ŞEMSKANLILARIN TARİHİ
BÜYÜKLERİMİZ
DRAMATİK HAYATLAR
SİTEMİZİ BEĞENİN
Saat
Title of the document

1

XERZAN,XERZİ VEYA ĞARZAN AŞİRETİ

Günümüzde, Türkiyede büyük şehirlere dağılmalarına rağmen , özellikle, Batman, Siirt, Sason Bitlis ,Mutki, Norşin (Güroymak), Ahlat Tatvan, Muş, Bulanık, Malazgirt, Hasköy, Til, Kurtalan, Kozluk, Eruh, Diyarbakır, Bismil Silvan, Çınar, Suruç, Şanlıurfa az sayıda Van ve ağrı ilçelerinde yaşamaktadırlar. Abbasiler döneminde İslamiyetin yayılması ile Irak’ın güneyi yada Basra bölgesinden geldikleri bilinmektedir. Rivayete gore 10.yüz yılda Kürdistan’a gelen Beni Bekir,Gays,Beni Bidri,Beni Tahkrip ve Beni Tamim gibi arap asıllı aşiretleri ile beraber bu coğrafyaya yayıldıkları Kabul edilmektedir.
İbn Kharzi (veya Sofi Ğerzi) adında bir zatın Sason civarına gelerek yerleşmesi nedeni ile buraya Ğrazan veya Xerzan denilmiş ve isminin buraya verilmesinden sonra burada büyüyen aşiretine de Xerzi veya Ğarzan aşireti denilmiştir. Kürt Kaynakları Ğerzani aşiretinin Bitlis'te hüküm süren Rojki Aşiretini meydana getiren Konfederasyonlardan biri olan Kovalisi Aşiretinin bir kolu olduğunu yazar(Dr.Fritiz.Kürtler Sayfa:63)
Yerel kaynaklar, Aşiretin kollarının Sofi Kharzi’nin çocukları Bilal,Musa ve Sarım Bey’in soyundan çoğalarak yayıldıkları anlatılmaktadır. Bu çocukların torunlarından olan en önemlileri, Beleki,Musi(Yada Mala Muso veya Musa) ve Sarım Bey’in soyundan olan Sarmi(Sarım veya Saro) gibi kollardır. Ayrıca Zedoyi,Celloyi Veya Cellali (Not: Burada bahsi geçen Cellali aşireti ile İran,Kuzey anadolu ve Şeyxan’da yaşayan diğer Celali aşireti ile karıştırmamak gerekir.) Ezzebo,Bayram,Dağani Pesnuni,Kendoyi,Keko, Dağani gibi kollarda bu boylardan ayrılmışladır. Bu aşiretten ayrılan kolların sayılarının bir hayli fazla olduğu ifade edilmektedir.
Muhamed Emin Zeki Beg 1931 yılında yayınladığı Kürd ve Kurdistan tarihi isimli eserinde; Bu aşiretin kollarından Zekermilerin 400,Musi’lerin 450, Sarmi’lerin 400,Celali’lerin 100,Xezali’lerin 50 aileden müteşekkil olduğu ve Diyarbakır ile Bitlis arasındaki coğrafyada yaşadıklarını yazar. Osmanlı kayıtlarında Garzan’ın isminin Erzen-I Arap olması burada arap asıllı aşiretlerin yaşadığını göstermektedir.
Aşiretin bir kısmı halen ana dilleri arapçayı korurken bir kısmı da , Mervani Kürt Devletinin bölgeye hakim olması ve bu aşiretlerin Mervani sarayında önemli yerlere gelmesi ve sarayda kürtçe dilinin kullanılması sonucu kürtleşmiştir. Ancak gerek kürtçe ve gerekse Arapça konuşan Garzanlılar kendilerini Hazreti Hüseyin’in soyundan gelen seyidler olduğunu söyler ve bu şanları ile övünürler. Bölge genelinde oldukça büyük ve saygın bir aşirettir.
Mezopotamyadaki yaşamlarında Sason ve Garzan ‘da yerleşmelerine rağmen Melikan Beyliğinin hakim olduğu Hasankeyf beyliğe bağlı olarak uzun yıllar yaşamışlardır. . Ancak Hasankeyf kalesi içindeki aşiretlerle iç içe yaşamadıkları tahmin ediliyor. Çünkü Şerefnamede Hasankeyf aşiretlerinin ismi sayılırken Garzan aşiretinden bahsedilmez. Cumhuriyet öncesi Sason ve yöresinin hakimleri GARZAN Beyleridir. Merkezi ZOK’ta bulunan ve dili Arapça olan bu aşiret Kurtalan’dan Muş’a kadar uzanan bölgede hakim olarak, yöredeki en önemli aşiretlerden biri haline gelmiştir. 
Garzan Beyliği zaman zaman Safevilerin,daha sonra da Akkoyunluların egemenliği altında kalırken Çaldıran Savaşından sonra Osmanlı topraklarına katılmıştır. İbn-iEsir Tarihi cilt.12 sayfa 206 ‘daki bilgilere göre;Hicri:638 (miladi:1241) tarihinde Moğolların Celaleddin Harzemşah’ı yenerek Diyarbakır,Siirt ve Hasankeyf kürtlerinin üzerine yürürken burada kürt aşiretlerininh direnci ile karşılaştı. Özellikle Garzan Beyleri, Meyafarkin ve Siirt halkı ile büyük bir savaşa tutuştular, Halkın aman dileyip teslim olmasından sonra sözlerinde durmayarak hepsini kılıçtan geçirdiler Özellikle Garzan beyliğinde büyük bir katliam yaptılar.
Ancak Kureyşan kürt aşiretinin desteği ile buradaki aşiretler toparlanarak Tatarları(Moğolları) buradan attılar. 1394 yılında Timurlenk’in bu bölgede yaptıkları katliamlar üzerine Erzen Yani Garzan Beyleri ,Erbil Emiri Emir Ali,Cizre Hakimi İzeddin El Kurdi,Hasankeyf Hakimi Emir Süleyman, Mardin Hakimi Emir Tahirüddin ile Musul ve Garzan Aşireti büyükleri Timur’un karargahına giderek bağlılıklarını bildirip, bu bölgede olabilecek muhtemel bir katliamın önüne geçtiler.
1584 yılında  Hazo Hakimi Muhammed bey bin Ali Sasoni Hasankeyf Beyi Melik Halil’i yenerek Garzan Beyliğini,Dermeğani, Eziza ve Xaldi aşireti ile berbaber hakimiyetine aldı.Bu savaşta Bedlis hakimi Şerefhan ile Cizre Emiri Şah Ali Bey Ali Bey Sasoniye destek verdiler.

Hamidiye Kürt Süvârî Alayları Reislerinden Garzanlı Merhum Hacı Fettah Paşa.(Fotoğraf Sosyolog Müfit Yüsel Twitter Sayfasından Alınmıştır)


Yakın tarihimizde vuku bulan Şeyh Ubeydullah Hareketinden sonra  Garzan aşiretinden  Garzan’lı Hacı Fettah, Hacı Fettah Bey’in biraderi Hamid Bey ,  Diğer biraderi Emin Bey,  Hacı Fettah Bey’in oğlu Seyfettin Bey , Garzanlı Hacı Maruf oğlu Muhammed , Garzanlı Cündi oğlu Hamo  isimli şahıslarla beraber  bir çok aşiret mensupları ile beraber, Abidin Paşa ve Mardin sancağı İdare Meclisi tarafından bir parça layıha ve mazbatalarla, Çankırı, Bursa, Balıkesir,Muğla Kütahya Manisa ve diğer batı illerine  sürgün edilmişlerdir.


Derleme:Memedé Kazım
www.semskiasireti.com

Araştırmalarımız sürüyor. İlave ve Düzeltmeler yapılacaktır.
XERZAN VEYA XERZİ AŞİRETİ HAKKINDA  GERÇEKTEN DE  ÇOK DEĞERLİ BULDUĞUMUZ 
ADNAN KOZLUKLU'YA AİT KIYMETLİ BİLGİLERİ SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ
yorum:1

xerzan aşireti kısa tarihi


mesaj: xerzan aşireti xerzan,erzen,garzan,ğarzan,germen,xarzi,ğarzi,harzi,xerzi
xerzan aşireti hicri 300 miladi 912 yıllarında ırak''''ın basra bölgesinden gelmişlerdir.
hz.fatıma''''nın torunu seyyid zeynel abidin hazretlerinin oğlu seyyid taceddin''''in
zürriyetinden gelmektedirler. sason ve kabilcevz mıntıkasına gelen seyyidlere
dönemin sason hakimi tavit tarafından kendilerine yerleşmeleri için arazi verilir ve
o günden bu güne seyyid xerzanlılar bu bölgelerde hayatlarını devam ettirmektedirler.
xerzan aşireti 3 ana aşiret olup 600 ''''e yakın alt aşiret ve kabilelerden meydana gelen
ve yaklaşık 500.000 ile 600.000 nüfusuyla türkiye''''nin en büyük aşiretlerindendir..
özellikle:batman, kozluk, sason, beşiri, bitlis, mutki, ahlat, güroymak, muş, hasköy, van,
siirt, kurtalan, baykan, eruh, diyarbakır, bismil, silvan, çınar, ağrı, gaziantep, nurdağı,
şanlı urfa, suruç, hilvan, arapdere, hatay,reyhanlı,suriye jerablus ve sason isyanında
aşiret mensupları türkiyenin 22 batı şehrine sürgün edilmiştir

 

yorum:2

 xerzan aşireti tarihi
mesaj: xerzan aşireti ismini sofi harzi (xerzi) den alır. onun için xerzan aşireti genelde
halk arasında ğerzi, xerzi, harzi veya çiyayi (dağ''lı) olarak bilinir. sofi xerzi nin 3 oğlunun
ismi şöyledir.1:beleki (bello,bilal), 2:sarmi (saro,sarım), 3:musi (muso,musa),
1:beleki (bello,bilal): (beleki): 1:ezzebo, 2:bayram(o), 3:zedo, 4:bekreni, 5:cello(celali),
6:bidri(bedirhan), 7:dağani (derğani) 8:pesnuni 2:musi (muso,musa): 1:şarro, 2:kendo,
3:keko 3:sarmi (saro,sarım): 1:(y)usıf, 2:m.ali

yorum:3

konu : xerzan aşireti tarihi

mesaj: tarihte kürt ve sason isyanı olarak bilinen gerçekte xerzan aşireti (ğarzan,garzan)
ve arap isyanı olan sason isyanı hakkında kısa bilgiler: sason isyanı (xerzan isyanı)
1894-1940 yılları arası (sason-e be kanun) kanunsuz sason helkiz, mereto, kozluk(hazo)
ve mutki''nin güney kısımları mıntıka-i memnu (yasak bölge) ilan edilmiş ve bu bölge içerisindeki
ğarzan aşireti köyleri boşaltılmıştır. boşaltma sonucunda bölge halkı: çankırı, eskişehir, bursa,
bilecik, kocaeli, zonguldak, bolu, afyon, ısparta, burdur, denizli, aydın söke, muğla, kütahya,
balıkesir, antalya finike, antalya elmalı ve manisa turgutlu illerine sürgün edilmiştir. aileler
parçalanmış bir kısmı bu civarlarda yaşarken, ailenin diğer bir kısmı da batı illerinde yaşamını
devam ettirmiştir. bütün bunların sonucunda halk canından, malından ve ailesinden olmuş ve
bu acılar ile yaşamlarını devam ettirmeye çalışmışlardır. sürgün edilen halkın bir kısmı 1952-1953
yıllarında yasak bölge yasallaştıktan sonra köylerine dönebildiler. 1894 ile 1935 yılları arasında
yapılan operasyonlarda 834 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. çarpışmalarda 592 kişinin esir
alındığı ve akrabalarına yardım eden 3 bin 577 kişininde mıntıka-i memnu yani yasaklı bölgeden
batı illerine sürgün edildiği devlet kaynaklarında belirtilmiştir. yalnız verilen sayılar ile isyan döneminde
yaşayan büyüklerimiz tarafından verilen sayılar arasında büyük farklar vardır. isyanda hayatta kalan
büyüklerimiz ve şimdilerde de torunları tarafından dile getirilen kayıp sayıların da, hayatını kaybedenlerin
sayısının 5 bin den fazla olduğudur. ayrıca devlet belgelerinde 80 askerin hayatını kaybettiği ve
106 askerinde yaralandığı bilgisi yer almaktadır.

yorum:4

konu : xerzan aşireti tarihi

 

mesaj: xerzan aşiretinin batman kozluktaki bazı köyleri 1:darêgözin (xerzi) 2:mangik (xerzi) 3:hergemön
(xerzi) 4:mişrita (xerzi) 5:manêra (xerzi) 6:aynmaro (xerzi) 7:bağça (xerzi) 8:kurêrawal (xerzi)
9:gazlêtoppê (xerzi) 10:hawrtallo (xerzi) 11:ayncebeşe (xerzi) 12:zırnaqêt (xerzi) 13:mezreğalkê
(köy boş)(xerzi) 14:baştırm lê şêğa (seyyid) 15:baştırm lê berjêr (xerzi) 16:mezrê (xerzi) 17:kahveci
(xerzi) 18:naval lê amero (xerzi) 19:gez lê beydera (xerzi) 20:gez lê belöke (xerzi) 21:ğedirê (xerzi)
22:ayn hassanê (xerzi) 23:teğeri (xerzi) 24:seythafê (xerzi) 25:aynçırkê (xerzi) 26:mirerik (xerzi)
27:seyrantepe (xerzi) 28:dırşanê (xerzi) 29:ğıncıkê (xerzi) 30:zuğur (xerzi) 31:hethetkê (xerzi)
32:hafikê (xerzi) 33:kewnereza (xerzi) 34:beyikê (xerzi) 35:gır lê soro (xerzi) 36:zengovi (xerzi)
37:gomika (seyyid) 38:kırdikê (seyyid) 39:kırêriyê (seyyid) 40:pisyar (seyyid) 41:norşen (xerzi)
42:raşadara xerzi,seyyid) 43:sêvika (xerzi) 44:ceznıkê (xerzi) 45:aynras (xerzi) 46:merğê (xerzi)
47:sartut (xerzi) 48:ğelilan (xerzi) 49:esi (xerzi) 50:goğ (xerzi) 51:ğırbak (xerzi) 52:tımok (xerzi)
53:dılbê (xerzi) 54:ceznê (xerzi) 55:kaniyêhanê (xerzi,bekiri) 56:zilan (seyyid) 57:kelhasan (xerzi)
58:şat (xerzi) 59:aynromiyê (xerzi) 60:gır avês (xerzi)

yorum:5

 

konu : xerzan aşireti tarihi

mesaj: xerzan aşiretine bağlı bidri aşiretinin muş ve batman sason ilçesindeki köylr bidri aşiretimizin muş
ve batman sason ilçesindeki yerleşim yerlerinden bazıları 1:hasköy (derxas) ilçesinin tamamı 2:düzkışla
(mıgrakom) beldesi 3:dağdibi (şımlak) köyü 4:elmabulak (kolosik) köyü 5:yerkaya (cotık-bındek) köyü
6:eşmepınar (erişter) köyü 7:azıklı (teğısmer) köyü 8:karakütük (zığak) köyü 9:karaağaçlı (belarınç )
beldesi 10:sungu beldesi 11:tabanlı (kırtakom) köyü 12:derecik (havadorik) köyü 13:soğucak (mongok)
köyü 14:tandoğan (alizırna) köyü 15:yarpuzlu (soğkom) köyü 16:taşoluk (ağçanan) köyü 17:arınç köyü
18:korkut ilçesi 19:bardik köyü 20:xasik köyü 21:erizak köyü 22:sason ilçesi ve ilçeye bağlı köyler
23:boğazkapı köyü (değane) 24:ergünü köyü (sorık) 25:kayadüzü köyü (cagut) 26:taşyuva köyü
(badırmut) 27:çayırlı köyü 28:çayırlı kilis köyü 29:giresur köyü 30:kınalı köyü (ağde) 31:konaklı köyü
(han) 32:şigelling köyü 33:bayramlı köyü (manişkut) 34:dikmetaş köyü (arziving) 35:dağlıca köyü
(hasopik) 36:yücebağ beldes

 

yorum:6

 

konu : xerzan aşireti tarihi

mesaj: xerzan aşiretine bağlı merkezi şanlıurfada olan misehre aşiretinin bazı köyleri mısehre yerleşim yerleri
1-şanlıurfa merkez 2-açıkyazı ( sellesor ) köyü 3-aşağı başak( kapik ) köyü 4-akçamescit( suruciye )
köyü 5-düzenli ( derik ) köyü 6-uluhan ( bazın ) köyü 7-samanlı köyü ( ıtreşiye ) köyü 8-süleymaniye
köyü 9-tuzluca ( şoraca ) köyü 10-konuklu beldesi(kazani) 11-yenidoğan ( irice ) köyü 12-yukarı başak
( yukarı kapik ) köyü 13- yanık ( kurşevuti) köyü 14- hatay ( reyhanlı ve kumlu ) ilçeleri 15- suriye
( karakamış ve jerablus )

 

yorum:7

 

konu : xerzan aşireti tarihi

mesaj: ğarzan aşiretine bağlı bazı büyük aşiretler: 1:bidri aşireti 2:şigo aşireti 3:celali aşireti 4:dağani
pesnuni aşireti 5:ezzebo aşireti 6:bahtiyari aşireti 7:malaşaraf aşireti 8:halilan aşireti 9:mala ağe aşireti
10:mala aliyo aşireti 11:kendo aşireti 12:şarro aşireti 13:koram aşireti 14:mala ali beyt seydo aşireti
15:zedo aşireti 16:bekreni aşireti 17:pencinaran 18:misehre 19:hamzuwat aşireti

yorum:8

konu : xerzan aşireti tarihi

mesaj: xerzan aşiretinin sarmi koluna bağlı kozluk cevizlik(daregözin) köyündeki ailelerin genel bilgileri
beyt şemdinet aşireti daregözin seydö aşiretlerinden olan beyt şemdinetler genelde kozluk merkezinin
dışında ikamet ettikleri için genç nesil tarafından pek tanınmazlar. beyt şemdinet aşiretinin genel
yerleşim yerleri öğrendiğimiz kadarıyla şöyle 1:batman merkez 2:malabadi 3:dövecik köyü (malêgır)
aşiretin soyisimleri konusunda malesef henüz bilgi sahibi değiliz

 

yorum:9

konu : xerzan aşireti tarihi

mesaj: xerzan aşireti sarmi köylerinden daregözin köyündeki ailelerin bilgileri beyt seydê aşireti daregözin
seydö aşiretlerinden olan beyt seydêler kardeş aşiretleri arasında nüfusu en az olanıdır.geneli batman
dışında yaşayan bu aşiretimiz genelde halk arasında beyt menteş olarak bilinir. beyt seydê aşiretinin
şimdilik bilinen soyisimleri başak, balğasun, balık, baskın, birlik

yorum:10

 

konu : xerzan aşireti tarihi

mesaj: xerzan aşireti sarmi köylerinden kozluk daregözin köyündeki ailelerin bilgileri beyt izro aşireti beyt
izro aşireti aslen hergemön köyünden olup xerzan aşiretinin sarmi koluna bağlı beyt ağê aşireti aşiretlerindendir.
beyt ağê aşireti siirt eruh ilçesinden zamanında kozluk hergemön köyüne gelip yerleşir ve zamanla çoğalarak
kozluk, batman,afyon''''un dinar ilçesi ve şanlıurfada toplam 25''''e yakın köy meydana getirdiler.beyt izrolar ise
daregözin köyünün sahibi seydö''''nün isteği üzerine babası amar ağa tarafından köye yerleşir ve o günden
bugüne beyt izrolar daregözinli olarak bilinir.beyt ağê aşireti de kendi arasında 9 ana kola ve birçok kabileye
ayrılmaktadır.bunlardan en bilinenleri şunlardır:beyt izro,beyt hamzuwat,beyt selmö,beyt ali ağa (hafikê,
hergemön, navala''''dakilerin bir kısmı),beyt şeröyet,merğêdeki beyt ağêler, beyt melê (malê melö) şuan
bildiklerimiz.beyt izro aşireti de kendi arasında iki kola ayrılır, bunlar beyt feyyö ve beyt ösê''''dirler.genel
olarak batman bölgesinde yaşarlar ayrıca izmir bornova''''da da hatırı sayılır aşiret mensupları yaşamaktadırlar.
beyt izro aşireti genel yerleşim yerleri şunlardır 1:karpuzlu mah. (yukarı aynzebeşe) 2:yeşiltepe mah. (gazlêtoppê)
3:kavaklı mah. (hawrtallo) 4:bahçeli mah. (bağçe) 5:beşevler mah. (derge) 6:yankılı köyü (aşağı hafik) 7:çamlıca
köyü (aynçırkê) 8:koyuncular köyü.(ğıncıkê) 9:cevizlik mah. (darêgözin) 10:afyon''''nun dinar ilçesinde iki köy beyt
izro aşireti''''nin şimdilik bilinen soyisimleri şöyle ağduk, akyol, ağaya, arkan, andıç, adlığ, adlım, arslan, baytak,
barış, bağrıyanık, barğa, balkı, belim, buğday, derinkök, saçu, sarıtaç, karabaş, kurt, özdemir, nart, ibdi, uysal,
yıldız, gürses not:kavaklı ve yeşiltepe''''de beyt n
asö ile daregözin''''de beyt rıbo aşireti mensuplarıda yaşarlar

 

yorum:11

 

konu : xerzan aşireti tarihi

mesaj: xerzan aşireti sarmi köylerinden kozluk daregözin köyündeki ailelerin bilgileri beyt şerifat aşireti beyt şerifat
aşireti,daregözin köyümüzün seydö aşiretlerindendir.soyu xerzan aşireti sarmi koluna bağlı olup bugün kü ırak''''ın
basra bölgesinden hz.ömer döneminde anadolu''''ya islamiyeti yaymak için yerleştirilen bir arab aşiretine dayanır.
geneli kozluk ve batman bölgesinde yaşayan aşiretin mensupları türkiye''''nin bütün büyük metropollerinde de
yaşamlarını devam ettirmektedirler. beyt şerifat aşireti yerleşim yerleri 1:batman merkez 2:kozluk merkez 3:ağaçlık
mah. (kurerawal) 4:toptaş köyü (grê soro) beyt şerifat aşireti''''nin şimdilik bilinen soyisimleri şöyle araz, andak,arı,
baz,bağrıyanık,barlık,bilayak, bilge,baskın,baran,balku,ot,kırdağ,yılmaz

 

yorum:12

 

konu : xerzan aşireti tarihi

mesaj: xerzan aşireti sarmi köylerinden kozluk daregözin köyü ailelerinin bilgileri beyt haldat aşireti beyt haldat veya
beyt ğaldat olarak bilinen köyümüz aşireti kimi rivayetlere göre aslen hacırrahmaran''lı (aynmaro köyündeki beyt keleş
aşireti ile akraba oldukları ve kurtalan civarından geldikleri söylenir) kimi rivayetlere göre ise xerzan aşiretinin sarmi
koluna bağlı merkezi daregözin köyü olan seydö''nün 6 oğlundan biri olduğu söylenir.bunun gerçekliğini ancak beyt
haldatların ileri gelenlerinden öğrenilebilir.ayrıca yine daregözin ailelerinden olan ve şuan kozluk yukarı güneşli
mahallesinde ikamet eden beyt barğo ailesinin de aslen beyt haldat aşiretine bağlı olduklarını dile getirenler olduğu
kadar beyt barğo''ların kozluğun xırbak köyünden daregözin''e geldikleri ve xerzan aşiretinin musi koluna bağlı (kendo
veya rındê aşiretlerinden biri) olduklarını söyleyenlerde vardır.bunların tümünü söylememizin nedeni gerçekleri tam
olarak öğrenenememizden dolayıdır. beyt haldat aşireti yerleşim yerleri 1:batman merkez 2:kozluk merkez
3:daregözin''de 1 hane 4:aynmaro köyü beyt haldat aşiretinin şimdilik bilinen soyisimleri şöyle algan,acar,abay,
adırbelli,ayhan,abracı,baş,bozan,beder,gümüş not:beyt barğo ailesinin''de soyisimleri şöyledir ağaçe,alkış,padir

yorum:13

 

konu : xerzan aşireti tarihi

mesaj: xerzan aşireti sarmi köylerinden kozluk daregözin köyündeki ailelerin bilgileri beyt nasö aşireti (mala nasö)
seydö''nün çocuklarından ali''nin torunu olan nasö kardeşleri (ahmet ve cuma) arasında en büyük olduğu için aşiret
bu isimle anılmaktadır.soyu xerzan aşiretinin sarmi koluna dayanan ve anadolu''ya hz.ömer döneminde islamiyeti
yaymak için yerleştirilen bir arab aşiretidir.kimi kaynaklara göre seyyid olan bu aşiret daregözin''deki beyt haldat,
beyt rıbo,beyt şerifat,beyt seydê ve beyt şemdinet aşiretleri ile kardeştirler.çoğunluğu kozluk dışında yaşamalarına
rağmen hala kozluk ve batman''da hatırı sayılır bir nüfusa sahiptirler. beyt nasö aşireti yerleşim yerleri 1:batman
merkez 2:kozluk merkez 3:kemalpaşa mah. (aşağı ayncebeşe) 4:kavaklı mah. (hawrtallo) 5:yeşiltepe mah.
(gazlêtoppê) 6:zorköy (sêgirka köyü batman''a bağlı) aşiretin şimdilik bilinen soyisimleri şunlardır ağar,avcı,basut,
bala,balaman,bahşi,hamarat.. not:kavaklı ve yeşiltepe köylerınde izro aşireti mensupları da ikamet etmektedirler

yorum:14

konu : xerzan aşireti tarihi

mesaj: xerzan aşireti sarmi köylerinden kozluk daregözin köyü ailelerinin bilgileri beyt rıbo aşireti beyt rıbo aşireti;
xerzan aşiretinin sarmi koluna bağlı merkezi daregözin köyü olan seydö''nün 6 oğlundan biridir.kardeşleri şunlardır:
şerif (şerifat), ali ( beyt nasö''nün dedesi),halit (haldat), şemdin (şemdinet), ve seydê''dirler.çoğunluğu batman
dışında yaşayan aşiretin batman merkez,kozluk merkez yamaçlı mah.selahattin eyyubi mah.aşağı güneşli mah.
tepecik mah.ve merkez daregözin köyünde ikamet etmektedirler.aşiretin tahmini nüfusu 1000 ile 1500 arasındadır.
beyt rıbo aşiretinin şimdilik bilinen soyisimleri şunlardır akboğa, basık, bağatır, gündoğdu, güneş, yüksel, yalçın, kırtak,
uysal

yorum:15

konu : xerzan aşireti tarihi

mesaj: xerzan aşireti aşiretlerinden olan ve batman kozluk ilçesinin en büyük aşiretlerinden olan mala ağe aşireti tarihi
hakkında bazı bilgiler mala ağe aşireti yani amar ağa ailesi xerzan(garzan)(beleki.sarmi.musi)aşiretinin sarmi koluna
bağlı bir aşirettir.babası haciali''dir ve dört kardeşin en büyügüdür. haci ali ağa siirt eruh zivinga köyü çocukları amar
ağa,selim ağa,hasan ağa,temur ağa(timur.temer.teymur) alttaki bilgiler haci ali ağa''nın oğlu amar ağa aşireti ile ilgili
bilgilerdir mala ağe(amar ağa)aşireti amar ağa,siirt ili eruh ilçesi fındık nahiyesinin zivinga(yağızoymak) köyünde doğdu.
zivinga ismini zivingi''den alır. bu köy babası haci ali ağa''nın köyüdür.onun için bu köye zivinga haci ali(yağızoymak)
köyü derler.amar ağa 4 kardeşin en büyüğü olup zamanında kardeşleriyle yaşadığı tartışma yüzünden,o dönemde
batman kozluk bölükkonak(hergemon)köyüne gelir.cevizlik(daregözin) ve gürpınar(mirerik) başta olmak üzere kozluk ve
beşiri de 20 ye yakın köy meydana getirdiler.zamanla çoğalan aşiret kendi arasında da kabilelere ayrıldı.mala izro,
mala hamzuwat,mala müsür,mala şaröyet,mala selmo,mala hemmık...mala izro''lar kendi arasında 2''ye ayrıldı:bunlar
mala feyyo ve mala genco.mala hamzuwat''larda kendi arasında 7''ayrıldı.bunlar:mala şero,mala amo,mala zeydo,mala
üse,mala hesen,mala mirza ve mala mahmut.bunlar dışında diyarbakır ve şanlıurfa arasında da 4 köy ve yaklaşık 200
hane aşiret mensubu yaşamaktadır.başta istanbul ve izmir olmak üzere türkiye''nin hemen hemen tüm büyük
metropollerinde aile mensupları yaşamaktadır.şu anda zivinga ve eruh''ta amar ağa''nın kardeşi hasan ağa aşireti
mensupları yaşamaktadırlar. amar ağa''nın bir diğer kardeşi selim ağa aşireti mensupları da muş ve çevresinde
yaşamaktadırlar. amar ağa''nın diğer kardeşi temur ağa(timur.temer) aşireti mensupları da mardin torri ve çevresinde
yaşamaktadırlar.

yorum:16

konu : xerzan aşireti tarihi

mesaj: xerzan aşireti aşiretlerinden olan ve batman kozluk ilçesinin en büyük aşiretlerinden olan mala ağe aşireti
tarihi hakkında bazı bilgiler male ağe(amar ağa) aşiretinin yerleşim yerlerine gelince: 1:batman merkez 2:kozluk
merkez 3:cevizlik(daregözin)mah. 4:karpuzlu(aynzebeşe. yukarı aynzebeşe)mah. 5:bahçeli(bağçe)mah. 6:beşevler
(derge)mah. 7:yeşiltepe:(gazetoppe)mah. 8:kavaklı(hartallo)mah. 9:çamlıca(aynçırke)köyü 10:koyuncular(ğıncıke
ağduk''lar mahallesi)mez. 11:yankılı(hafike:yukarı hafik,orta hafik,aşağı hafik)köyü 12:ulucanlar(seythafe)mez.
13:değirmendere(merğe)mah. 14:bölükkonak(hergemon)köyü 15:navala (raşkota mıntıkasında) 16:gürpınar
(mirerik) 17:ünsaldı (dırşan) köyü 18:seyrantepe köyü 19:beşiri uğrak (teğeri) köyü 20:karaoğlak (ğedire) köyü
21:izmir,aydın,söke,istanbul,mersin,adana,antalya,bursa,ş.urfa,suruç,siverek,tekirdağ,çerkezköy,d.bakır

yorum:17

konu : xerzan aşireti tarihi

mesaj: xerzan aşireti aşiretlerinden olan ve batman kozluk ilçesinin en büyük aşiretlerinden olan mala ağe
aşireti tarihi hakkında bazı bilgiler male ağe (amar ağa)aşiretinin soy isimleri ise şöyle:(şimdilik bilinen soy isimler) ağduk,,akyol,,ağaya,,arslan,,arkan,,andıç,,adlım,,adlığ,,akıl,,avcı,,akıcı,,ayhan,,barış,,bayluğ,,bağrıyanık,,bağatır,,balcı,,
balkı,,baytak,,barğa,,bozkurt,,biğçe,,buğday,,belim,,bilem,,bilen,,çelik,,çınar,,derinkök,,karabaş,,karakaya,,
karakobak,,kaya,,kurt,,kırmızıtaş,,özel,,özdemir,,nart,,sarar,,sarıtaç,,saçu,,soysal,,söylemez,,gökmen,,gürses,,ibdi,
,uysal,,taş,,tartış,,tekin,,yaman,,yıldız,,yılmaz...

Yorum:18

konu : xerzan aşireti tarihi
mesaj: xerzan aşiretimizin seyyid mus (musi) koluna bağlı sason''''da ikamet eden keko aşiretine bağlı bazı köylerin isimleri 1:batman 2:sason 3:günde nü köyü (tekevler) 4:çaye alo köyü (dereiçi) 5:zendüz köyü (bozdoğan) 6:çemme brö köyü

sayın Adnan Kozluklu’ya sonsuz teşekkürler

www.semskiasireti.com


..UYARI: 
Bu sitedeki bütün materyallerin her hakkı saklıdır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz ve kopyalamak suretiyle elektronik ortamda kullanılamaz ve kitaplaştırılamaz.
Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan www.semskiasireti.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


43221 kez okundu

Yorumlar

saçmalığın daniskası     13/09/2021 14:56

zokta yaşayan kimse arapça konuşmaz zoktakilerin aslı xerzilere dayanmaz zokta yaşayan kayra ailesi 17.yüzyılın başlarında hakkariden göç etmiş bir ailedir öz be öz kürttür araplıkla türklükle uzaktan yakından alakaları yoktur ve soyları hakkari beylerine dayanır
Misafir - saçmalık

XERZAN AŞİRETİ     04/09/2020 16:42

İlave bilgi XERZAN AŞİRETİ Yorum: Mesaj: Değerli bilgilerinizden dolayı teşekkür ederiz. Xerzan Aşireti,Güneydoğu Anadolu Bölgesinin nüfus itibariyle en büyük aşiretidir. Batmanın yarısı Muşun yarısı Siirt in çoğunluğu Bitlisin önemli bir kısmı Diyarbakır Silvan ve Bismil ilçelerinin önemli bir bölümünü Xerziler oluşturur. Türkiye genelinde 1.000 e yakın köyleri mevcut olup 700.000 civarında bir nüfusa sahip. Xerzan Aşiretinden türeyen aşiretlerden bazıları sunlardir.Bu aşiretlerin en küçüğünun nufusu bile en az 20.000 civarındadır. 1:BİDRİ AŞİRETİ 2:ŞİGO AŞİRETİ 3:DERXANİ AŞİRETİ 4:AZZEBO AŞİRETİ 5:BİKRENİ AŞİRETİ 6:ZİKRENİ AŞİRETİ 7:PESNONİ AŞİRETİ 8:KENDO AŞİRETİ 9:KEKO AŞİRETİ 10:TİRKİ TİRKAN AŞİRETİ 11:MALA AĞÊ AŞİRETİ 12:MALA ALYO AŞİRETİ 13:SEYDO AŞİRETİ 14:XELİLAN AŞİRETİ (BATMANDAKİ) 15:KURMANİ AŞİRETİ 16:ŞARRO AŞİRETİ 17:REYSİ AŞİRETİ 18:MİSEHRE AŞİRETİ Bunların tümü Sofi Ğarzi nin 3 oğlu olan SARİM (Sarmi),MUSA (Musi) ve BELLO (Beleki) den cogaldilar.
Misafir - adnanxerzi.

Yalan ve Kaynaksız     26/11/2018 16:13

Bölgede bildiğiniz bütün aşiretleri yazın arap diye isterseniz hiç onlara danışmadan sual dahi etmeden açık tarih kitaplarını kayıtları araştırmadan . Nasıl oluyorda devletsiz ve çok lehçeli bir kavmin ezilmiş zülme uğramış ve daha çocuklarının dahi kürtçe konuşamadığı bir kavim tutup siz güya yoğun olduğunuz ve arapça eğitimin medreselerde olmasına rağmen Kürtleştiğini söyleyenler var öbür taraftanda Kürtleşen Türkler hatta Kürtleşen Farslar, hatta ve hatta Kürtleşen Ermeniler dahi olduğunu yazıp çizen bir çok insan mevcut bu aşiretleri zaten çıkarınca ortada Kürt kalmıyor . Yetmezmi artık zaten devletleriniz var kökeniniz belli kimse size Kürtsünüz demiyor .Merhametten maraz doğuyor gerçekten.
Furkan Cibrani

Yalan, Kaynaksızlık ve Faşizm     26/11/2018 16:06

Bazı arkadaşlar isimleri Tamamen kürtçe olan ve dil bilgisi olarakta Kürtçeye uyan aşiretleri ve boylarıda yazıp Arap demişler tamamen ilim yoksulluğundan . Oysa Ğarzan , Tayy ve Mihellemi aşiretleri dışında bölgede arap aşireti yoktur bu aşiretlerin alt kolu olduğunu iddia ettiğiniz aşiretler içinde kendini Ğarzan , Tayy yada Mihellemi olarak tanımlamayanlarıda bazı arkadaşlar yazmış Irkçılık dozajına geldiniz artık
Furkan Cibrani

SEYYİDLİK      26/11/2018 16:15

Garzan araplarından kız alan çoğu Kürt de seyyiddir . Bizim atalarımız size hürmet gösterdi şuan ise başımıza binmeye ve bizi kötülemeye kalkmanız bizi çok üzüyor . Bazı Garzan bölgesi ismini taşıyan Kürt aşiretleride olması çok muhtemel çünkü Garzan bölgesinde yaşayan Kürtlerde bu adı kullanmaktan çekinmemesi normaldir. Seyyidan aşireti Sasonda olmasına rağmen Xerziler gibi arapça konuşmaz ve bilmezler bu aşiret evlilik yolu Seyyidlerdendir. Resulullah(s.a.v) ümmetinin önderliğini Seyyidelerin yapacağını aktamıştır bu yüzdende Asrın Müceddidlerinde Seyyidlik Aranmaktadır . OSMANLI PADİŞAHLARININ SEYYİDLİĞİ ONLARI ARAP YAPMAZ Annelerinden birisi seyyide idi bu kafidir .
Furkan Cibrani

SEYYİDLİK      26/11/2018 16:07

Bazı arkadaşlar sanki Seyyidlik sadece erkek yada soy üzerinden geçiyormuş gibi aktarmış ve Araplığın namına almaya çalışmış bu gibi milliyetçi yaklaşımı kınıyoruz . Öyleki bir seyyidenin çocuklarıda seyyidir tıpkı Hz. Fatımanın çocukları gibi bundan ötürü KÜRTLER , TÜRKLER, ÇERKEZLER, FARSLAR , OSETLER , PEŞTUNLAR,ARNAVUTLAR VE BİRÇOK KAVİMDE SEYYİDLERİN OLMASI GAYET DOĞALDIR . Batman seyyid tahanın erkekten seyyid olmayanları hariç Kürtlerdir.
Furkan Cibrani

xerzan     02/07/2018 15:42

Ben Antalya elmalıda oturuyorum kozluk aynras köyünden göç etmiş babam dedeme ahmet ibin ramze derlelermiş evimizde hem kürtçe hem arabca konuşulmakta e-devletten açıklanan secereye göre bir yarım tımmok bir yanım aynras olarak görülmekte bu öğretici bilğilerinizden dolayı teşekkür ederim hepinize.Saygılar
Misafir - şahin

XERZİ'LER ARAPTIR     08/09/2016 20:16

xerziler veya xerzanlılar yada garzanlılar aslen araptır.tıpki bekiranlılar ,xiyanlar,becirmanlılar,hamidiler,şeyhanlar,kureyşanlar,miranlar ve adını sayamadığım birçok sözde kürt aşiretinin aslı astarı ve ekseriyeti araptır.bugün seyyidler bile biz kürdüz diyor ,seyyidlerin bile kürtleştiği bir dünyada bizim bazı xerzilerin kürtleşmesi normaldir.yanlız burda bilinmesi gereken şey arap olanların kürtleşmesi yoksa aşiretlerin birçoğu köken itibariyle araptır.aslını inkar eden de bizden değildir.
Misafir - XERZİ,XERZANLI

     30/07/2016 13:23

xerzankar aslı kürtür
Misafir - rıdo

kendo aşireti     30/04/2016 12:52

öncelikle insanları bilgilendirdiğiniz için teşekür ederim.kendo aşiretindenim kurtalanın kurulması ile bölgede yaşamaktayız seyid olduğunu söyleniyor kanıtlayabilirmisiniz bunu bize dedelerimiz tarafından herhangi birşey söylenmedi ama son zamanda secerenin muş hasköyde olduğu söyleniliyor doğrumu?
Misafir - ÇETİN

Xerzanın kökeni     02/04/2016 17:12

Xerzanlıların kökeni de Güneydoğu'daki birçok aşiret'in kökeni gibi Araptır, İslam ordularının Güneydoğuyu fetihlerinden sonra birçok aşiret gerek tebliğ, gerek iç sıkıntılar gerekse yeni yerleşim yeri bulmak gayesiyle Güneydoğuya göç etmişlerdir. Laga luga yapmaya gerek yok, aşiretin kökenine Kürt diyenin Kürtlüğünden şüphe edilir.
Misafir - Ahmet el-Batmani

XarzanLi     12/07/2015 00:29

Xarzanlı'lar Hem Seyittir..! Hem Arap' Kökenine Hemde Kürt Kökenine Sahiptir..! Her İki Dilide Kullana BiLen Tek Aşirettir.!
Misafir - Sönmezsoy

XarzanLi     12/07/2015 00:42

Aşiretin Tek Bozulmayan Zürriyeti Bizim AiLe Bireyidir. Ve Batman Kozluk Kökeninde Yerli Olarak Bulunmaktadır..! Ve Yerleşim Olarak 37 Yıldır Urfada Bulunmaktayız..!
Misafir - Sönmezsoy

     03/07/2015 22:33

xerzan aşireti aslen kokenleri kurt dirlar ebu muslumi horasani tarafindan 25 kurt aşireti doğu ve guney doğuda kaldirarak basra ve bağdadin asayişini sağlamak işin bu aşiretleri basraya guturmişlerdir oranin asayişi sağladikten sonra bu aşiretlerin bir kismi geri gelmiş bir kismide basra ve cevresinde kalmişlardir basraye giden aşiretler arapçade etkilenmişlerdir gayete bu doğaldir gitmiyen aşiretler tek bir kelime bile arapça bilmiyorlar ayni şey abasiler ve osmanlilar bile yapmişlardir saygilar
Misafir - serkan

     26/06/2015 23:22

gerek ebu muslim hotusan zamaninde 25 kurt aşireti doğu ve guney doğuda kaldirarak basra ve bağtat asayişini sağlamak için kurt aşiretleri gitmiştir 30 40 yil orada kalarak asayişi sağlamişlardir bir kismi doğu ve guney doğuya gelmişlerdir bu aşiretlerin bir kismide hala basra ve çevresinde araplaşarak kalmişlardir ayni şey abasiler ve osmanli tarafindade kurtleri tecir etmişlerdir sarmi musu ve belek gercek kurt aşiretleridir hiç bunda şube yoktur
Misafir - serkan

     26/06/2015 23:14

gerek ebu muslim hotusan zamaninde 25 kurt aşireti doğu ve guney doğuda kaldirarak basra ve bağtat asayişini sağlamak için kurt aşiretleri gitmiştir 30 40 yil orada kalarak asayişi sağlamişlardir bir kismi doğu ve guney doğuya gelmişlerdir bu aşiretlerin bir kismide hala basra ve çevresinde araplaşarak kalmişlardir ayni şey abasiler ve osmanli tarafindade kurtleri tecir etmişlerdir sarmi musu ve belek gercek kurt aşiretleridir hiç bunda şube yoktur
Misafir - serkan

muş koms köyü yaşayan xerzani aşireti     11/06/2015 13:37

Muşun bozbulut köyü yaşayan xazo çocuklar vardır
Misafir - orhan

Xerziler Has be Has Araptır     25/04/2015 23:11

Sevgili sözde xerzi kardeşim xerzilerin Irak Basradan yaklaşık 1000 yil önce Kozluk ve sasona geldiklerini ve has Arap olduklarını ve hala tek kelime kürtçe bilmeyen xerzilerin olduğunu bilmememene hiç şaşırmadım.daha xerzilerin konuştuğu Arapçanin bir lehçe olduğunu ve tüm mezopotamyada konuşulduğunu ve hale orijinalini birçok köy de korudugunu bilmememenede şaşırmadım.şaşırmadım çünkü sen ve senin gibiler islamın nuru olan araplardan nefretinin altında yatan tamamen başkalaşmış olman yatıyor.çünkü sen ve senin gibiler Seyyidleri bile başkalaştıran başkalaşmışlardan hiçbir farkınız yok...
Misafir - XERZAN EL ARAB

xerzi     20/01/2015 20:03

xerziler arap asıllı değil has ve has kürttür. araplıkla yakından uzaktan alakası yoktur. biz xerzi olmamıza rağmen arapça konuşan ya da bilen hiçbir fert yoktur sülalemizde. bazı şahıslar ısrarla araplaştırma politikası yürütüyor. bölgede bazı köylerde konuşulan sözde arapça dili de arapçayla ilgisi yoktur türkçe kürtçe zazaca ve arapçadan toplama bir dil yaratmışlar. silav u rez...
Misafir - merwan

     21/11/2014 23:22

muş taki xerzilerden hiç bahs etmiyorsunuz yaklaşık 20 köy ve muş merkezim yüzde 40 ı xerzidir Biz .Mala aşur xerziyiz.sason bozukan köyünden gelmişiz.bütün xerzilerin dağıldığı bölge burasıdr.araştırmacı yazar abidin sezgin
Misafir - ABİDİN SEZGİN

bilglendirme     27/06/2014 22:51

sayın aşiretim hk.bende xerzan aşiretlerinden male ağe aşiretindenim ve hergemön köyündeniz aslen daha sonra daregözin köyüne gelip yerleşmişiz.bilgi almak istiyorsanız MALE AĞE AŞİRETİ KOZLUK sayfasına girerek istediğiniz bilgiyi alabilirsiniz ve Xerzan Aşireti Beleki Sarmi Musi sayfasındanda bilgilere ulaşabilirsiniz.tşkler
Misafir - MALE AĞE AŞİRETİNDEN

aşiretim hk     11/06/2014 00:25

ben xerzan aşiretinden segdoyı gerzinin torunuyum dedem yıllar önce kaltiamdan sonra şanlıurfanın siverek ilçesine yerleşmiş ve ben kozluktaki akrabalarımı bulmak istiyorum maleaga derlermiş dedemlerin soyuna ve birtek büyük ceviz agacı dedemlerim evinin avlusunda varmış. burdan xerzanlılara sesleniyorum ben atalarımın yaşadıkları yeri topragı görmek istiyorum ve daha fazla bilgisi olan varsa lütfen paylaşsın saygılar
Misafir - Ayten Özlem Yeşilçlaı

SECERE     28/04/2014 15:03

SAYIN ABDURRAHİM ÖZARSLAN XERZAN AŞİRETİMİZİN SECERESİ MUŞ İLİNİN HASKÖY İLÇESİNDE BİDRİ AŞİRETİMİZDEN SAYIN YAŞAR ER BEYDEDİR.DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK İSTİYORSANIZ FACEBOOK SAYFAMIZA BEKLERİZ.SAYFAMIZ Xerzan Aşireti Beleki Sarmi Musi adlı face sayfasıdır.ayrıca secerenin bir örneğide sayfamızda mevcuttur.saygılar
Misafir - KOZLUK XERZİ

xerzan      23/04/2014 14:23

xerzan aşireti meselesi ve seceresi geyik derisinin üstündeki yazı ve secere muş ilinde bir xerzan aşiretini evinde dir .hatta seyitlikle ilgili o secerede aynı kişide bulunmaktadır isteyen gidip bulur ve yayınlr
Misafir - XİYAS

SECEREMİZ     27/02/2014 15:50

SN SİTE YAPIM VE YÖNETİCİLERİ; AŞİRETİMİZ İLE İLGİLİ YAPMIŞ OLDUĞUNUZ ARAŞTIRMALARDAN DOLAYI SİZLERE TEŞŞEKKÜR EDERİM. AŞİRETİMİZİN GEYİK DERİSİ ÜZERİNEDE YAZILI BİR SECERESİNİN OLDUĞU YILLARDAN BERİ SÖYLENİYOR. ANCAK BU SECERENİN BULUNDUĞU YER VEYA KİŞİLER HAKKINDA BİR BİLGİ ELDE EDEMEDİK. BU KONUDA BİLGİ SAHİBİ OLAN AKRABALAR BU SİTE ARACILIĞI İLE SECERENİN BULUNDUĞU YER VE KİŞİ HAKKINDA BİLDİKLERİNİ YAZMALARI BİZLERİ ÇOK MEMNUN EDECEKTİR. HERKESE SELAM VE DUALARLA...ABDURRAHİM ÖZASLAN -ANKARA
Misafir - Abdurrahim ÖZASLAN

İLAVE     28/07/2013 21:32

Xerzan aşireti hakkında verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum.Bilindiği gibi Xerzan aşireti Arap aşireti olup yaklaşık 600 alt aşiret ve kabilelerden meydana gelen Sason İsyanında resmi olarak 22 batı iline 1930 larda sürgün edilmiş Türkiyenin en büyük aşiretlerin başında gelmektedir.Bugün doğuda bulunan BİDRİ,ŞİGO,ZEYDAN,DAĞANİ,PESNONİ,HALİLAN,MALE AĞE,MALE ALİYO,MALAŞARAF,MALE SEYDO,KENDO,MALA ŞARRO,KORAM,KEKO,CELALİ,EZZEBONİ,TİRKAN,ŞANLIURFA DA MİSEHRE AŞİRETİ,MALA SİMO(SİMOİ XERZİ),CİBRİ,ZEKERMİ Aşiretleri gibi daha birçok aşiret Xerzan aşiretinden türemiştir ve bu aşiretimizin geyik derisi üzerine yazılmış resmi bir şecere side bulunmaktadır.
Misafir - XERZİ..KOZLUK

.

H.Abdurrahman KEDALİ
(Bilgi, Sayfası)
DÜŞÜNDÜREN MİZAH KÖŞESİ
ŞAİR VE YAZARLAR KÖŞESİ
Site Haritası
FIKRA KÖŞESİ