• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/semskiasireti
  • https://www.twitter.com/semski_asireti

SONSUZA KADAR BARIŞ, BİRLİK VE KARDEŞLİK İÇİN EL ELE

Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi19
Bugün Toplam2422
Toplam Ziyaret15290201
ŞEMS KİMDİR
ŞEMSKANLILARIN TARİHİ
BÜYÜKLERİMİZ
DRAMATİK HAYATLAR
SİTEMİZİ BEĞENİN
Saat
Title of the document

1

ŞEDDADİ AŞİRETİ

Kabul gören görüş Şeddadilerin Ravendi-Revadi aşiret abrına (federasyon) bağlı olduklarıdır. Berazilere katılan bölümü Asi, Osi, Alizeri; Şeddadi Fer, Şeddadi Ker olarak beş kabileden oluşur. Bazı yöresel tarihçiler Axı veya Oxi=Oki aşiretinin de Şeddadilere bağlı olduklarını söylerler. Urfa Şeddadi ve Ok ileri gelenleri kendilerini Ok ve Şeddadi bir aşiret olarak kabul ediyorlar. Günümüzde diğer Berazi aşireti gibi Şeddadiler de Berazi isminden bağımsız bir aşiret statüsündedir.  Geneli Suruç, Urfa Harran ve Suriye hudutları içinde yaşarlar. Suriye bölümünün son dönem reisleri Fayyad Halil Ağa idi. Suriye’deki ortalama nüfusları 4000’ın üzerindedir. Geneli Tılabyad ile Aynularab ilçeleri ve civarında otururlar. Suriyeliler bu aşireti Şeddadi Ok olarak isimlendirirler. Kıratoğu ailesi bu aşiretin uzun süre reisliğini yapmıştır. Bu lakab Osmanlının bu aileye verdiği bir mahlastır. Şeddadilerin esas bağlı oldukları aşiret isimleri Ravadi veya Ravendi’dir.

Ancak Muhammed Bin Şeddad’in kurmuş olduğu Duvin hükümeti ile beraber Şeddadi isimi ön plana çıkmıştır. Eski tarihlerde Eyyuboğulları ile ilgili kısımlar anlatılırken, Revadiler ve Şeddadiler adı altında birleşik olarak anılırlar. Şeref Han, bunların atalarının Şadi Bin Mervan olduğunu söylediği Eyyübileri de Şeddadilerle ilişkilendirmektedir. Bilindiği gibi Şadi Bin Mervan, Selahaddin Eyyübi’nin dedesidir. Revadi aşiretinden gelen Eyyübilerin ilk tarihe çıkış yerleri Duvin yakınındaki Revan Ovası’dır. Kaynaklarda Ravadi- Ravendi Şadi, Şeddadi diye bilinen aşiretlerin menşe olarak aynı oldukları kabul edilir. Bu aşiretin tarihi kökeni Hazbani aşiretinin bir kabilesinden neşet etmektedir. Tarih boyunca Şadilerin Berazilerle dolayısıyla Süleymani Beyliği ile çok iyi ilişkileri olmuştur. Daha sonraları Muhammed Bin Şeddad Bin Kartuki mensup olduğu aşiretin adıyla bir devlet kurdu. Bu devletin ilk temelleri 951 yılında Tebriz ve çevresinde, atıldı.Başlangıçta Deylemli Beni Musafirilere bağlı olarak hayatlarını sürdüren Şeddadiler, sonraları Bizans ve Selçuklular ile ittifak kurdular. Bunlar o dönem El Ezdi unvanını da kullanırlardı.  Bazı tarihçiler bu unvandan dolayı Yemen aşireti Arap Ezdilerle ilişkilendirirler. Şeddadiler daha sonraki yıllarda El-Kürdi unvanını kullanmaya başlarlar. Yani bu lakapla tanınmaya başlarlar.  Muhammed Bbin Şaddad Bin Kurtiki önceleri Duvin emiri olarak reisliğe devam eder. Daha sonra Aran Gence ve Hazar kıyılarındaki birçok şehir ve kasaba bu devletin sınırları içine katılır. 951- 1072 yılında Şeddadi devleti Ani ve Gence olmak üzere ikiye ayrıldı. Ani bölgesinde Kurtüki’nin oğlu, Gence bölgesinde Muhammed Bin Şeddadin kardeşi Fadlun reislik yapmaya başladı. Daha sonra Selçuk sultanı Melik Şah tarafından ortadan kaldırıldı. 1164.

 Eyyübi Kürtlerinin günümüzde ekserisi Filistin bölgesinde yaşamaktadırlar. Hala bu gün bile kendilerini Selahaddini Eyyubi’nin aşireti olarak kabul eden Filistin aşiretlerinin bazıları asimile olmuşlardır. Bunlar Filistin’in El Halil ve Cenin şehirleri ile köylerinde,  Kudüs şehri merkezinde oturmaktadırlar.

       Filistin’de oturan Eyyübillerin aşiretlerin isimlerini yukarıda saymıştık burada yeri gelmişken tekrarlayalım. Xalef, Salah, Haşlimon, Tablat, Cuveylis, Bitar, Hamur, Zelum, Hariz, Rebiha, Beradei, Hamru Cabrini, Mahisin, Abuza’rur, Ar’ar, Sahiyon, Cezin, Berkan, Sedr, Murka, Mahlus, Ruveyşad Elhelate, Heşim, Mut’ab Kafişe,  Bu aşiret isimlerinin sonradan mı verildiği veya Eyyübiler dönemindeki isimleri mi oldukları belli değildir. Fakat mana ve kullanılış biçimlerine bakıldığı zaman birçoğunun Arapça isimler olduğu görülür. Dolayısıyla her ne kadar bu aşiretler Eyyübilerden bu yana Filistin’de olduklarını söyleseler de isimler yenidir. Dolayısıyla Eyyübi ailesinin ait olduğu kabileye Revadi denilmektedir. Yani Eyyübiler Revadi kabilesine mensupturlar. Bu aileler de Şeddadiler dahil, bu kabileden türemişlerdir.

  kaynak:ruhavi

ÖNEMLİ ŞAHSİYETLERİ

 

1-Şaver

Şeddadi padişahlarından iki kişinin adıdır. Ebul Esvar künyesiyle tanınan Şaver,Şeddadi Fadılın oğludur. Nuşirevan'dan sonra Şeddadi hakimi oldu. H.446(M. 1054) yılında Seçuklu Sultan Tefirel' in Genc'e gelmesi üzerine Ebul Esvaronu ziyaret etti. H.446 (M. 1054) yılında öldü. Kabusname'nin yazarı Şair Katran'ın dostu ve çağdaşıdır. Şair Katran, bu kitabında kendisinden övgüyle bah¬setmektedir. (Münecimu'l Ümran)

2-ikinci Şaver

İkinci Şaver ise, Ebul Esvar adıyla tanınıyordu. Gürcü Padişahı Davit ordu¬suyla Ani'ye geldiği sırada, Şaver Ani hakimiydi. H.518 (M.l 123) yılında dişi kırıldı.

3-Fazlun (El Emir Fazlun)

H.360 (M.971) yılında Gence (Cenze) eyaletinin emiri olan Emir Fazlun,muhtemelen Arivan ve çevresinde kurulan Kürt Şeddadi Hükümeti'nin kumcusuMuhammed bin Şeddad'ın kardeşidir.

4-Fazıl (El Emir Fazıl)

Muhammed bin Şeddad'ın oğludur. Kardeşi Mezreban'ın öldürülmesindensonra Şeddadi Kürt Hükümeti'nin idaresini ele geçirdi. Araş Nehri üzerinde çoksağlam bir köprii yaptırdı. Kırkyedi yıl boyunca imaretini en iyi şekilde yönetenEmir Fazıl, H.422 (M. 103 1) yılında da vefat etti.

5-Fazl Menuceher (El Emir Fazl Menuceher)

Ebi el-Esvar el-Şeddadi'nin oğludur. Babasının ölümünden sonra H.456(M. 1064) yıhnda emiriiğin idaresini eline aldı. Kabusname kitabının yazan olanKatran adh şair, H.461 (M. 1069) ydında bu yüce emirin yigidiğini överek, onuniçin bu kitabı yazdı. Onun emiriiği bugünkü Ennenistan Cumhuriyeti'nin sınırianiçinde bulunan Gence, Ani ve Duvin bölgelerini kapsamaktaydı.162-Fazlvm (El Emir Fazlun)Fazl Menuceher'in oğludur. H.481 (M. 1088) yıhnda Selçuklulann Gence'yiele geçirdikleri sırada. Emir Fazlun bu bölgenin hükümdarıydı.

6-Kayi Sultan

H. 595 (M.l 199) yılında Ani'ye hükümdarı oldu. Kürt Şeddadi Devleti'nin enünlü devlet adamlanndandı. Mahmut bin Savur bin Minachır el-Şeddadi'nin oğludur.

7-Nevşirvan

El Reis vadisinde kurulan Şeddadi Hükümeti'nin Krah Ali Bin Musa'nın oğ¬ludur. Nevşirvan, H.440 (M. 1049) yılında vefat etti.

Derleme:Memedé Kazım

UYARI: SİTEMİZİN TÜM HAKLARI SAKLI OLUP, İNTERNET ÜZERİNDEN YAYIN YAPMAKTADIR.
İZİNSİZ VE KAYNAK GÖSTERİLMEDEN KULLANILAMAZ.  

 31346 kez okundu

Yorumlar

Asparagas Tarihci ömer      14/05/2022 00:57

Ömer Bey , Yorum yapmak için yorum yapmayın, göreviniz nedir ? Bilginiz nedir? Hangi konuda uzmansınız, tahsil dereceniz nedir ? Ermeni kayıtlarında bile , Halil Ağa Kürt Reis olarak geçer, Ermeniler biz Kürtlerin raporunu çıkarmıştır, vatani toprağı savunmayı bilmediğiniz gibi , muhakkak bu ailenin tarlalarında haydutluk yapanlarda sizin gibileridir tahminimce , fitne ve iftira için yorum yapmak, kuyruk acısıyla hareket edip , hakaret edemezsiniz, yiğitce adınızı, soyadınızı, köyünüzü söyleyinde, içimizdeki yalan ve fitnecileri bilelim , git sor babana ailene Şeddad ve dinai davasında namusunuz , hatvan pazarında söylenirken, hangi aile baş kaldırıp, dinailere karşı gelmiştir. Bütün aşiretler Şahin beyin emrine girdiğinde , Seddadi reisi Halil Ağa ben kimsenin emrine girmem dediği için, sürgün yemiştir , bilmeden konuşma araştır. Bir daha da senin gibileri muhattap almayacağım. Ben Haluk Gökkan ın oğlu Aziz , ben yiğitce adımı söyledim , sende kendini tanitta, bari düşmanlığın şerefli olsun.
Misafir - Gokogluzade

ŞEDDADİ AŞİRET REİSLİĞİ TARTIŞMASI     07/04/2022 08:15

YORUMLARDAKİ ÇOK CAHİLCE İDDİALARDAN DOLAYI YAZMA GEREĞİ DUYDUM. GÖKOĞLU HALİL AĞA 1865 TE OSMANLI FIRKAİ İSLAHİYE ORDUSUNDA BİR ASKERDİ. ANCAK DAHA SONRA ORDUDAN FİRAR ETMİŞ VE EŞKİYALIĞA BAŞLAMIŞTI. SURUÇ'TA KÜRTLERİN VE ERMENİLERİN TOPRAKLARINA YA KONUYOR YA DA SAHTE İLMUHABERLE KENDİ ADINA GEÇİRİYORDU. OSMANLI ARŞİVİNDE BOL BOL BELGELERİ VAR. MERAK EDENLER BAKABİLİR. ŞEDDADİ AŞİRETİ BERAZİ KONFEDERASYONUNA BAĞLIYDI, BERAZİLERİN REİSİ DE ŞAHİN BEY(HIRÇOYİ ŞEHİN BEG)Dİ. ANCAK ŞAHİN BEY, M.KEMAL İN KÜRTLERLE İLGİLİ BERBAT NİYETİNİ ANLAYINCA SURİYEYE KAÇMIŞTIR. DOLAYISIYLA TÜRKİYE TARAFINDAKİ BERAZİ KOLU PARÇALANMIŞTIR. ŞEDDADİ AŞİRETİNE DEVLET YANLISI OLDUĞU İÇİN BİR ÇEŞİT DEVLETİN GÜCÜYLE AZİZ AĞA(SAHTEKAR ARNAVUT DEVŞİRMESİ HALİL AĞANIN TORUNU) ZORAKİ REİS YAPILMIŞTIR. FAKAT BU REİSLİK ONUN ÖLÜMÜNE KADAR SÜRMÜŞ VE ONDAN SONRA ŞEDDADİ AŞİRETİ BİR DAHA DA REİS SEÇMEMİŞTİR. TARİHTE KÜRT DEVLETİ KURMUŞ OLAN BU KOCA ŞEDDADİ AŞİRETİNİN REİSLİĞİNİ ELE GEÇİRMEK DEVŞİRMELERİN HADDİNE DEĞİLDİR.
Misafir - ÖMER

REİSLER     13/11/2021 15:43

BU AŞİRETİN TÜRKİYE KANADINI 300-400 YIL GÖKOĞLU AİLESİ ÖNDERLİK ETMİŞTİR.KURTULUŞ SAVAŞINDA SURUÇ BÖLGESİNDE REİSLİK YAPANDA BU AİLEDİR.BURAYA YORUM YAPANLAR TABİİ Kİ DE KULAKTAN DOLMA ŞEYLER SÖYLEYEBİLİR.AÇIN BAKIN TARİHTE BİLE BU BÖLGEDE GÖKOĞLU(GÖKKAN) AİLESİ MADALYALAR ALMIŞTIR.BÖLGEYE ÇOK GÜZEL ÖNDERLİK ETTİLER.FAKAT 3-5 KENDİNİ BİLMEZ AİLE BURDA YORUM YAPIP KONUŞABİLİR.DALGA KONUSU GERÇEKTEN , BİRAZ TARİHİ ARAŞTIRIN....
Misafir - SEDADDI

     23/11/2020 04:41

Kıratlıoğlu ailesi aşiretin uzun süre reisligini yapmıştır. Gökoglu ailesi günümüzde asiret reisliklseri kabul edilmesede geçmişte yakın tarihte reislik yapmışlardir. Fakat kiratlioglu eski tarihtir xerapsor köyü nuri emer yürüyen tarih detaylari cok iyi bilir. Merak eden kendisinden bizzat sorabilir.
Misafir - Muhamed

HOXCÎON     17/05/2016 14:39

Ox, Ok olma ihtimali, etimolojik olarak çok zayif. Ama Hoxcî olmasi 100'de yüz'dür..Bu güneš teorisi mentešeli analiz çoĝu doĝru deĝildir.. Kurdçe'yi, Arapça'yi ve Farsça'yi yazmaya ve konušmayan sözüm ona araštirmacisi biraksinlar bu iši... Zaman çok deĝistiiii, beyler..
Misafir - Ere Kurd

ŞEDDADİ     18/11/2015 16:22

OXCİ Aşireti Kırşehirde varlığını sürdürüyor. Aşiretin Kıratlı ailesi şimdilerde Kıratlıoğlu ailesi olarak bilinir ve çeşitli soyadlar almışlardır
Misafir - Bektaş

....     12/09/2015 19:41

beyfendi bu aşiretin uzun süre lideliğini kıratoğlu değil gökoğlu(gökkan) ailesi yapmıştır saygılarımla.
Misafir - aziz

....     12/09/2015 19:40

beyfendi bu aşiretin uzun süre lideliğini kıratoğlu değil gökoğlu(gökkan) ailesi yapmıştır saygılarımla.
Misafir - aziz

....     12/09/2015 19:30

beyfendi bu aşiretin uzun süre lideliğini kıratoğlu değil gökoğlu(gökkan) ailesi yapmıştır saygılarımla.
Misafir - aziz

lınk     20/10/2013 21:07

Konu hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz.: şadilli.com
Misafir - kullo

.

H.Abdurrahman KEDALİ
(Bilgi, Sayfası)
DÜŞÜNDÜREN MİZAH KÖŞESİ
ŞAİR VE YAZARLAR KÖŞESİ
Site Haritası
FIKRA KÖŞESİ