• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/semskiasireti
  • https://www.twitter.com/semski_asireti

SONSUZA KADAR BARIŞ, BİRLİK VE KARDEŞLİK İÇİN EL ELE

Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam600
Toplam Ziyaret16073659
ŞEMS KİMDİR
ŞEMSKANLILARIN TARİHİ
BÜYÜKLERİMİZ
DRAMATİK HAYATLAR
SİTEMİZİ BEĞENİN
Saat
Title of the document

1

İZOL AŞİRETİ

İzollu Aşireti’nin Tarihçesi

İzollu Aşireti’nin kökeni ile ilgili bilgiler çok fazla ayrıntılı olmamakla birlikte elde edilen bulgulardan önemli sonuçlara varmak mümkündür. M. Şerif Fırat’ın “Doğu İlleri ve Varto Tarihi” isimli eserinde İzollu Aşireti ile ilgili önemli bilgilere ulaşılmıştır. Eserde Varto’nun yerli halklarını olarak bahsedilen Cibran, Lolan, Abdalan,ve Çerkesler isimli Türk oymaklarıyla beraber adı geçen Hormek oymağının Şarik soy kütüğünde İzollu Aşireti’nden de söz edilmiştir. Varto’nun Şarik köyünde ortaya çıkan sülale şeceresi üzerinde, Selçuklu hükümdarı Sultan Alaaddin Keykubat ve Osmanlı padişahları Orhan Gazi ile Murat Han’ın mühürlerinin bulunduğuna dikkat çekilmiştir. Şecerenin belirttiğine göre aralarında İzollu Aşireti’nin de bulunduğu 12 Türk aşireti, Selçuklular devrinde Horasan’dan Erzincan’a, Bağın ve Hüsnü Mansur kasabalarına gelmiştir. Bu şecerede İzollu Aşireti’ nden şu şekilde bahsedilmektedir: “Abdullah min kabileti İzol, elmusamma üç ayak bilakabı İki Bölük”. Yani geldikleri yer olan “Üç ayakta adlanan lakabı İki Bölük olan İzol kabilesinden Abdullah ” denilmektedir. 137Yine bu eserden edindiğimiz bilgiye göre 15 Ağustos 1931’de Erzincan valisi Ali Kemal tarafından kaleme alınan Erzincan Tarihi’nde Kalmamsır adlı bir Kürt veya Seyyidin, Horasan’dan gelip Dersim’in Kalmamsır köyünde oturduğunu ve bu köyde kızını yanındaki hizmetçisi Şeyh Hasan adlı bir adama verdiğin, Şeyh Hasan ile bu kızdan türeyen yaklaşık elli kadar aşiretten birinin de İzollu Aşireti olduğu belirtilmiştir. Eserde bütün bu aşiretlerin Şeyh Hasanlı ve Dersimli olarak iki şubeye ayrıldığı, aşiretlerin bir çoğununu Kürt birkaçının Emevi soyundan, bazılarının da Seyyit olarak vasıflandırıldığı görülmektedir. Erzincan Tarihi’nde Hazollu olarak adı geçen İzollu Aşireti, Ali-Kemali tarafından, Mazgirt civarında oturan bir Kürt aşireti olarak nitelendirilmiştir. Ancak Fırat bu esere atıfta bulunarak İzollu Aşireti’nin direkt olarak Horasan’dan geldiğini ve Dersim dağlarına sığındığını, bu durumunda Alaaddin Keykubat (137 FIRAT, M. Şerif; Doğu İlleri Ve Varto Tarihi, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay., 5. Baskı, Ankara-1983, s. 76-77.55)

tarafından Derviş Beyazi adlı bir zata verilen ve Şarikte ortaya çıkan secere ile ispatlandığını ileri sürmektedir. Çünkü ona göre aralarında İzollu Aşireti’nin bulunduğu elli kadar aşiretin Horasan’dan gelip Dersim dağlarına sığınan bir ev halkından türemesi akla uygun değildir. Yani bu aşiretler Fırat’a göre Dersim dağlarında ortaya çıkmayıp Horasan’dan birer aşiret olarak gelmişlerdir. Adı geçen şahıslar da Türk boylarından birisinin başı olabilir. 138 Gerçekten de Fırat’ın yorumu akla daha uygun gelmektedir. Bu aşiretlerin çeşitli dönemlerde Horasan’dan gelip Dersim dağlarına sığındıkları kabul edilebilir bir görüştür.

Aşiretin kökeni ile ilgili olarak bir diğer kaynakta ise Edip Yavuz, İzollu Aşireti’nin Hicri 1186 tarihinden öncede Urfa’da bulunana Milli Oymağı ile birlikte Urfa’da bulunduğunu, daha sonraları bunlardan bir kolun Elazığ’a geldiğini ve Baskil’in İzol köyüne adını verdikten sonra, Malatya’nın Besni Merkez ve Keysun bucaklarına yerleştiklerini belirtmiştir. Günümüzde Besni Malatya il sınırları içerisinde olmayıp Adıyaman’a bağlıdır. Edip Yavuz Erzincan Tarihi’nde Hazollu diye adlandırılan aynı oymağın bir bölümünün de Diyarbakır-Siverek ve Elazığ–Malatya arasında yerleştiğini belirtmiştir. 139 İzollu Aşiretinin kökeni ile ilgili olarak Orhan Türkdoğan ise, aşiretin kökenini, M.Şerif Fırat’ın Horsan’dan gelen ve Harzem Türklerinden olduğunu belirttiği, Hormek kabilelesine bağlamaktadır. 140 Tapu ve Kadostro Genel Müdürlüğü arşivinde 142 numarada kayıtlı olan, miladi   1560 yılında yazılmış tahrir defterinde ise, Baskil’e bağlı İzollu köyünden bahsedilmektedir. O dönemde Malatya livasına bağlı bir nahiye olan Baskil bugün Elazığ’a bağlıdır. Vergi nüfusları ile ilgili bilgilerdin bulunduğu bu kaynaktan İzollu köyünde, 355 erkek ve 213 hanenin bulunduğu anlaşılmaktadır. 141 18.yy’da Osmanlı İmparatorluğu’nun konar-göçer unsurlara yönelik olarak yürüttüğü iskan politikası çerçevesinde, İzollu Aşireti’nin de belirli bir yere iskanın yapılmaya çalışıldığını görmekteyiz. Bu bilgileri içeren kayıtlarda İzollu Aşireti’nden, Erzurum’da yaylayıp, Diyarbakır’da kışlayan, Malatya’nın Çobaş nahiyesinde sakin İzollu Aşireti olarak bahsedilmektedir. Yine bu kayıtlardan İzollu Aşireti’nin 1719 yılında reayanın yollarını kesip hayvanlarını ve mallarını gasp, hatta bazı kişileri katletmeleri sebebiyle Rakka’da uygun bir yere iskan edilmeleri gerektiğinin emredildiğini öğrenmekteyiz. O dönemde Rakka bu tip davranışlarda bulunan aşiretlerin sürgün edildiği yerlerden birisidir. İzollu Aşireti 1766 yılında 1000 çadıra sahiptir. 142

Aşiret üyeleriyle yapmış olduğumuz görüşmelerde aşiretin kökenine dair ayrıntılı bilgiler elde edilememiştir. Genel olarak bildirildiği şekliyle kendilerinin, Urfa’dan geldiklerine dair bir kanı hakimdir. Aşiret mensupları Urfa’da ve Adıyaman’da aşiretin kollarının bulunduğunu ancak, onlarla herhangi bir temas halinde olmadıklarını, hatta bazı aşiret üyelerinin belirtilen yerlerdeki nüfuzlu aşiret mensuplarının çeşitli konularda kendilerine sahip çıkmadıklarını belirtmişlerdir.

2. Kale İlçesi Coğrafi Konumu

Çalışmamızda ele alıp incelediğimiz İzollu Aşireti, Doğu Anadolu bölgesi, Malatya ili, Kale ilçesi sınırları içerisinde ikamet etmektedir. İlçe 1990 Tarihinde kurulmuş olup, kuzeyinde Karakaya Baraj Gölü, güneyinde Pütürge ilçesi, batısında Malatya Merkez ve Battalgazi ilçeleri bulunmaktadır.

Malatya-Elazığ karayolunun 33. Kilometresinde kurulmuş olan Kale ilçesi, yaygın olarak “İzollu” diye bilinmektedir. İlçe adını Beydağı’nın kuzey yamacında bulunan, Karakaya Barajına 5 kilometre, Malatya-Elazığ karayoluna 4 kilometre uzaklıktaki, şu anda Öbirkaç taş duvardan ibaret olan kaleden almıştır. Malatya Ovası’nın doğusunda Fırat Nehri’nin dar ve derin bir vadi meydana getirdiği Kömürhan köprüsüne kadar uzanan

kesimdeki araziler İzollu (Kale) Ovası olarak isimlendirilmektedir. İlçe merkezi ve ilçeye bağlı yerleşim birimleri dağlarla çevrili bu ovanın dağ eteklerinde bulunmaktadır. İzollu ovasının çok büyük bir bölümünün baraj gölü altında kalmış olmasına rağmen Malatya’da yetiştirilen meyve ve sebzenin büyük bir bölümü yine bu ovadan sağlanmaktadır.

Çok eski bir yerleşim birimi olan ilçe, bugün bir bucak (Bağlıca) ve 18 köyden (Akça, Akuşağı, Bentköy, Çanakçı, Erdemli, Gülenköy, İkizpınar, Karaağaç, Karahüseyin, Kıyıcak, Kozluk, Salkımlı, Sarıot, Tepeköy, Uyanık, Uzunhüseyin, Yeniadamlar ) oluşmaktadır. Kale  ilçesinin ikametgaha göre toplam nüfusu 8470’tir.

 

KAYNAK:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI

AŞİRETLERİN SOSYAL YAPISI ÜZERİNE

SOSYOLOJİK BİR İNCELEME

(İZOLLU AŞİRETİ MALATYA ÖRNEĞİ)

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Danışman

Yrd.Doç.Dr. Nazmi AVCI

Hazırlayan

Ahmet ÇETİNTAŞ

Isparta

BAŞKA ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Güneydoğunun en köklü ve etkin aşiretlerinden olan izoli aşiretinin kökenleri hakkında bir çok değişik bilgiler günümüze ulaşmıştır, Bazı kaynaklar ilk kökenlerinin Abbasiler döneminde oldukça önemli bir konumda olan ve bu gün bir çok zaza , şii ve  suni kürtlerin atası olarak kabul edilen Bermekilere dayandığını ifade etmektedir, İzolilerin Harzemşahlar döneminin en önemli unsurlarından biri olduğu anlatılmaktadır, tarih kaynakları Harzemşahların ordusundaki kürt aşiretlerinin çoğunun Horasan yöresinden olduğu ve ağırlılı olarak zazaca konuştuklarını yazar,    Çünkü zazaların ve bazı kürt aşiretlerini ataları olarak kabul edilen bermekilerin bir kolu olan Dımıli ve dünbüler  miladi 1045 Yılında ünlü Dünbeli prensi Emir İsa tarafından artan  moğol  ,Türkmen ve güneyden Zengilerin baskıları karşısında  Denbel kalesi, Şam ve Irak Dasini dağlarından  göç ederek batı Azerbaycan ve Horasan cıvarına yerleştikleri tarih belgerinde mevcuttur, bu veriler ışığında bir toparlama yapıldığında izolilerin  iç anadoluya, toroslara göç ettirilen Karakeçililer ile diğer aşiretler gibi Horasandan  geldikleri düşünülebilir, (NOT;Emir İsa'nın Lakabı Salah-addin El  Kurdi'dir, Ancak bu zatın selahaddini Eyyubi ile karıştırılmaması gerekir, Emir isa da tıpkı Selahaddın i Eyubi gibi haçlı ordusunu yenmiştir, )

İzoliler ile ilgili aşağıdaki bilgi ve değerlendirmeler İzollular,blogcu,com adresinden alınmıştır,

İzolluların   Ana yurtları Harzemşahlar imparatorluğu Sınırlarında idi, yani İran'ın Kuzey doğusundaki  Türkistan ile Horasan arasında.

 1220 Tarihinde Dünyanın en vahşi milleti Olan  Moğol& Tatar istilası ve talanı başlayınca İzollular Muhammed & Celaleddin Harzemşah komutasında 1-2 yıl mücadele edip savaştılar.

Harzemşahlar O günkü İslam devletleri olan Abbasi Halifeliği, Rum Selçukluları (Anadolu ) ve Eyyübi olarak bilinen Suriye'lilerle ittifak için yardım istediler. Ne yazık ki beklenen düzeyde yardım gelmedi. Bunun üzerine Sultan Celaleddin Harzemşah Tebriz den Anadolu ya yani eski adıyla Diyar ı Rum’a girdi.

Celaleddin Harzemşah 1225- 1227 Yıllarında Tebriz'den Harput' a kadar olan bölgeyi  fethetti. 

İzollular Önce Erzen-i Rum (Erzurum), Cebel-i Çur, Çewlik (Bingöl), Kızıl Kilise (Nazmiye) Dersim yakınlarındaki  Bağin kalesi  civarına yerleşmişlerdi.

"İzolluların anadoludaki ilk yerleşiminin "(1) yazılı belgesi 1232 lerde Anadolu Rum Hükümdarı Allaaddin Keykubat'ın da mührünün olduğu Şeceredir. Harzemlilerin Lideri! Ölünce,  Rum Hükümdarı Allaaddin Keykubat, Bağin kalesine gelerek civarındaki Harzem aşiretlerinden Moğollara karşı Tampon bölge oluşturmuştur. Bu konudaki belgeyi yayınlayan Yazılı kaynaklar dan biri (Bakınınz Doğu illeri ve Varto Tarihi 5,baskı sayfa 104   M.Şerif Fırat) dir.

Bu döneme tarihi olarak bakarsak, OrtaAsya da ve Anadolu da islam Birliği mücadelesi veren Sultan Celaleddin Harzemşah (Celüliddin Harzemşah) bu mücadeleyi ihanetler yüzünden,kaybetmiştir. Başta Kardeşi Gıyaseddin 'inin ihaneti ve diğer ihanetler yüzünden kaybetmiştir(!)...

1230 Yassıçimen Yenilgisinden sonra, Bir süre Azerbaycan sonra, Silvan ( Meyafarkin),Sonra  Silvan’dan Dersim - Cebel-i Çur ( Çewlik), Bingöl bölgesine Geçip, Toparlanmaya çalışan Sultan’ın burada bir Kürt tarafından öldürüldüğü rivayet edilmektedir. Bu bölge de İzolluların da bulunduğu şecereden anlaşılmaktadır. Muhtelif kaynaklar da bu yöndedir. Bu rivayet doğru değildir(*)  "Bu Cinayet rivayet olarak da olsa Kürtlere atılmış bir iftiradır."

Dersim - Cebel-i Çur( Çewlik ) Bingöl bölgesinde Sultan Celaleddin Harzemşah Öldürüldükten sonra Başsız Kalan Harzemliler, o dönem bölgedeki değişik devletlere Katıldılar.

Bu kapsamda (İzol Aşireti de başlangıçta Anadolu Rum Selçuklularına katıldı. İzol aşireti O zaman Bağin ( Dedebağ) bölgesine 12 aşiret ile birlikte Moğollara karşı Tampon bölge oluşturulmak amacıyla yerleştirildiler.  Şecere buna da kaynaklık etmektedir.

1237 de Rum sultanı Alaaddin Keykubat, Oğlu tarafından zehirlenince, Harzemlilerin başında  Harzemşah Beylerinden Kayırhan bulunmakta idi.  Ancak O dönemin Selçuklu siyasetçileri Kayırhan'ı istemediler. Çünkü Kayırhan Rum Selçukluların yeni hükümdarı Gıyaseddin Keyhüsrev'in Cülüs Törenine gidip; Biat etmemişti. Bu nedenle Kayırhan, Yeni Rum sultanı yardımcısı tarafından Sivas' a götürülüp hapsedildi.

Kayır Han 'ın zindanda işkence ile ölümü üzerine İzol aşireti ve diğer bazı Harzemli aşiretler Selçuklu Hükümdarlığından ayrılıp, Daha güneye Urfa, Harran, Rakka bölgesine yerleştiler.  Burada Harzemli’lerden olan İzollular da Kürtlerle kız alıp vererek Akraba olup dilleri ve bazı yerlerde de mezheplerini benimseyip karışmaya başladılar. Bu kaynaşma İzolluların Kürtleşmesinin yada Kürt sanılmasının  başlangıcıdır. Fakat Asıl Kürtleşme sonradan olmuştur(3)  Bu tarihten sonraki kısımların ayrıntılar daha sonra yayına alınacaktır

Parantez içindeki rakam numaraları açıklamaları ve kaynakları ayrı bir Sayfada yayınlanacaktır......

İzollular'ın Selahaddin Eyyubi'den sonra Haçlılar'a geçen Kudüs'ü  Yeniden Fethedip İslam’ın eline geçmesine büyük katkıları olmuştur.!!! Bu yüzden İzolluların mezhebinin Suniliği tartışılmazdır. Ancak Günümüzde İzollular farklı yerlerde farklı mezheplere bağlanmışlardır.

Ancak bazı izollular sonradan bulundukları bölgeye göre değişmişlerdir. Çoğunluğu Hanefi , Şafi dir.  Ancak Dersim-Mazgirt Bölgesindeki İzol ( Hizol ) aşireti bölgede hem İsim değişimine hem de Mezhep değişimine uğramıştır. Bunu da tarihi kaynaklarda görebiliyoruz. Ancak Bazı İzollular ise çok daha ağır tahribata uğradıkları için hem isim hem de mezhep değişimine uğramıştır. Erzincan Sivas Bölgesine göç eden Koçgiri aşiretinin de izollu olduğu yazılı kaynaklardan anlaşılmaktadır. Not: Dürüst olmakta yarar var Koçgiri  aşireti konusunda henüz yeterince emin değilim, Ancak biraz çalıştıktan sonra bu aşiret hakkında da altını çizerek konuşabilirim... 

Bütün İzol, Hizol, Koçgiri, Kırğan, Tırkan, Karakeçili aşiretleri birdir Aynı davanın kardeşidir. Suriye'den Ş.Urfa, Siverek, Malatya, Bingöl,  Erzurum'a hatta Erzurum'dan Sivas'a kadar olan yerlere yerleşmişlerdir.Bir arkadaşımızın yazım hatamızı hatırlatmasıyla  Adıyaman da da Çok cidid miktarda İzol aşireti mevcuttur. İzollular’ın Bazılar yeni bölgeler de yeni isimlerle anılırken Fıraf Havzasındakiler En eski isimlerini izol ismini (muhafaza edebilmiştir. Diğerleri de bulundukları coğrafyaya adepte olmak zorunda kalmışlardır.

İzollular'ın Bilinen merkezi Siverek Karacadağ ve Malatya olarak bilinir Merkezden ayrılan izollular değişik nedenlerle buralardan ayrılmışlardır. Bütün İzollular Birdir Hepsi Celaleddin Harzemşahın Askerleridir. Yani İzollular Osmanlı öncesi eski Türk Öncü birlikleridir. Ne kadar Türk yada Kürtleşmiş Türk mü olduklarına gelince Bunun yorumunu yapmak benim için zor. Ama Kökenleri Kürt değil.  

Ayrıca İzollular Siwedi beyleri bünyesinde (Bknz Evliya Çelebinin Seyahat Namesi )Pazuki Kürt aşiretlerine karşı savaştıkları ve Gene İzolluların 4. Murat'ın Revan seferine İzollular, Tırkan’lılar  Siwedi Beylerinin askerleri olarak seferlere katılmışlardır ve Doğu Revan Erivan ve Bağdat ve seferlerinde büyük yararlılık göstermiştir. Bu durumda İzolluların Türklüğü hakkındaki söylencelerin Pekiştiğini görmek ve düşünmek gerek. 

Ancak günümüz koşularında İzolluların Çoğunluğunun Konuştuğu Kürtçe ve Zazaca dilerine  bakınca neden ve nasıl Kürtleştiğini zamanla birileri tarihe not düşer.  Bazı büyüklerin söylediğine göre Bu son yüz yılda olmuştur tabi doğrusu nedir Allah bilir.( KAYNAK:izollular.blogcu.com/izol-asireti-ve-tarihi-1/7123551)60470 kez okundu

Yorumlar

Aşiret     11/02/2023 14:04

Aşiret mensupları, “İzol” adına farklı anlamlar yüklüyorlar. Avukat Welat İzol (34), aile büyüklerinden duyduğunu aktarıyor: “Köprü, iz süren, atasının izinden giden.” Siverek Taşlıköy’deki amcası ve aşiret ileri geleni Mehmet İzol (60) tarihi anlamına işaret ediyor: “Karacadağ yöresinin eski adı İzala imiş. Siverek Kalesi’ne de aynı isim verilmiş. İzol kavmi, İÖ 10. yüzyıldan beri bu mıntıkada yaşamış. Mardin ile Ergani arasında kümelenmiş. Yöreye Çemê İzolan (İzol Çayı) denilmiş. Göçebe olduklarından Erzurum, Erzincan, Dersim, Malatya, Bingöl ve Adıyaman’a kadar yayılmışlar; oradan geri dönmeyip yerleşenlere İzol denilmiş.”
Misafir - Kürt bilgini

     24/01/2023 23:46

Kürtler hakkında Kürt değildir, şudur budur uydurmaları eskiden beri var olup, devam edecektir. Admin bu uydurma yazıları sayfanızda yayınlamayın. Kürt düşmanlarına yarayacak davranışlardan sakının. Sorumsuz davranışlarınıza devam etmeniz halinde diğer Kürt aşiretleri tarafından Şemski aşireti, Kürt düşmanı bir aşiret olarak düşüncesi oluşacaktır. Şemskiler Kürtlüklerine sahip çıkmayan, asimile olmuş topluluk olarak bilinmektedir.
Misafir - Heval

izol     19/01/2023 19:19

izollar bloğ yazıları nı tarih dite yayınlamayın ,kaldırın.ruh hastası bir irkçı yorumlardaki türkmeb kürtmen hepsi aynı
Misafir - azrail

     06/11/2022 22:18

Atalarımız geçmişte Türklere Romi, Osmanlı Devletine Dewleta Romi demişlerdir. İzol, Qereqeci, Rişvan, Tirkan, Şekak, Qereçor aşiretleri hiçbir zaman Romi olarak adlandırılmamıştır. Aynı davanın kardeşleridir, öz Kürt aşiretleridir.
Misafir - Karacadağlı

     18/10/2022 01:44

https://www.youtube.com/channel/UCUBVnQ2ns5yMWtFiwonin6A youtube video yorumlarında bazılarında İzollu Zaza olduğunu iddia ederken, diğer bazı video yorumlarında İzolların Türkmen olduğunu yazmış. Aklı sıra insanları kandıracak. Bir Çermikli Zaza olarak amacı karışıklık çıkarmaya olanları kaale almamanızı tavsiye ederim. Biz Zazaları Kürtlükten ayıramayacaklar. Kürtlerin bir koluyuz. Şimdi de Kurmanc aşiretlere oyun oynamaya çalışıyorlar. Bilinçli Zazalar bu oyunları yemez.
Misafir - Çermikli

     18/10/2022 00:35

Selamlar. Diyarbakır Çermikli Zaza Kürdüyüm. İzol aşireti bölgede bilinen Kurmanc Kürt aşiretidir, Siverekte kalabalık bir aşirettir. Kendini zeki zanneden biri İzollar üzerinden kendinin Kürt olduğunu ispatlamaya çalışmış. Gerçi biz öz Kürt Zazaların, Kürt olduğumuzu ispatlamak için bu hilelere başvurmamıza gerek yok. Yaşasın Zaza Kürtleri. https://www.youtube.com/channel/UCUBVnQ2ns5yMWtFiwonin6A profilinde ismini değiştirmiş, Psyhco yapmış. Bunu ortaya çıkaran kişiyi tebrik ederim.
Misafir - Çermikli

zazayiz baska seyler diyenler birer yalanci seytandir.     17/10/2022 05:29

biz izolular zazayiz ha birileri ortadoguda birilerinden kemik aldiklarindan illahim zoraki biz zazlari kürt göstermek icin havladikca havliyorlar. Allahda(cc9 sahittir Zazayiz. ve ne siz ne israyiliniz ne ermenistaniniz nde diger veledi zina Müslüman düsmani kafitler bu hakikati degistiremiyecekler.
Misafir - izolu olmak sereftir

     12/10/2022 20:53

çelişkili yorumlar 2 https://www.youtube.com/watch?v=J9wUlh_GpHw - ZAZA KÖKENLİ ÜNLÜLER! Mr BalBoa: Gerger Zazasıyım (EmircanT: ELAZIĞ Zazasıyım selamlar yorumu altında) Mr BalBoa: Ma Zazay https://www.youtube.com/watch?v=E93FRQ4eB8g - Tunceli iksor gözen Mr BalBoa: İksor,kemanli u iksorlu Zazaki ✌🏻 https://www.youtube.com/watch?v=dFsChyKyr3s - Karacadağ''''da Kürtçe konuşan Türkmen Aşireti Mr BalBoa: İzol, Karakeçi Türkmen ❤️
Misafir - İzollu

     12/10/2022 20:28

Internet ortamında bilinçli oluşturulmaya çalışılan bilgi kirliliğine karşı dikkatli olmak gerekir. Çelişkili yorumlardan amacın ne olduğu aşikardır. İzollu mu, Türkmen mi, Gergerli mi, Zaza mı, Alevi mi? Mr Balboa profili: https://www.youtube.com/channel/UCUBVnQ2ns5yMWtFiwonin6A https://www.youtube.com/watch?v=PMgtmFN6YzY - İzol Aşireti Belgeseli: Mr BalBoa: İzolluyuz Zazayız. https://www.youtube.com/watch?v=avUA5KcswmI - KÜRTLEŞMİŞ TÜRKLER - ANADOLUN''''nun KAYIP TÜRKLERİ Mr BalBoa: İzol aşireti de Türkmendir Afşar boyundandir aslı Alevidir.Lakin şuan kendini Kürt ve Zaza olarak kendini görüyor tez zamanda gerçeği öğrenmeleri dileğiyle
Misafir - İzollu

     11/10/2022 19:22

İzol Zazaki, Dimıli,Kurmanci,Türk,Alevi, Hanefi ✌🏻✌🏻
Misafir - Dimıli

     09/10/2022 19:52

Ekrad, Etrak isimlerine bakılarak karar verilirse bundan Türkler zararlı çıkar. (ALINTI) Prof. Halaçoğlu da anlatıyor: Defterlere “Ekrad” diye kaydedilmiş birçok Türkmen aşireti var, “Ekrad-ı Döğerlü” gibi... Hatta birçok yerde “Ekrad-ı Türkmân” yahut “Kürt Beydillüsü” veya “Karaca Kürd” gibi aşiret isimleri geçiyor. “Boz Ulus Türkmenlerinden Kürt Hasan oğulları cemaati” kavramına ne dersiniz? Kürt mü, Türkmen mi? “Kara Ulus, Boz Ulus” terimleri de kesinlik ifade etmiyor.
Misafir - Kürtmen

     09/10/2022 19:03

Evlia Çelebi Seyahatname adlı eserinde İzolların Kürt olduğundan bahseder. Türkler, Kürtlerin varlığını kabul etmezsen, Osmanlı Devleti şunu dedi, bunu dedi şeklinde yalan anlış bilgiler ortaya atılmaktadır. Araplar İslamiyeti yaymaya geldiğinde Kürt İzollar ile karşılaştıklarından bahseder. Arap tarihçi Markizi, İzol aşiretini Kürt olarak belirtmiştir. Türkiyede derslerden Kürt asıllı Selahattin Eyyubinin Türk olduğu anlatılmaktadır. Diğer tüm ülkeler, Arap ülkeleri dahil Selahattin Eyyubi'nin Kürt olduğunu söylerler. İlber Ortaylının Selahattin Eyyubi hakkında konuşmasını https://www.youtube.com/watch?v=iqa0ftHCO-c ("Selahaddin Eyyubi Kürt prensidir" - Prof. İlber Ortaylı) izleyebilirsiniz.
Misafir - Kürtmen

     09/10/2022 11:57

Dikkat edersen sadece İzollu aşireti hakkında konuşuyorum tüm Zaza ya da Kürt ler hakkında değil öncelikle Zazalar anlıyor bizi ama diğer İzollu Kürtler anlamıyor onun için onlara ayrıca anlatıyoruz. Sadeve Türkiye deki alevilik Türk-Turkmen Aleviliği dur yaresan-Yarsan Alevileri'ne bakarsan Türkiye deki den daha farklıdır ha zamanla Türk kere benzemiyor diyebilirsin ama hayır gerek yapılan DNA testleri olsun gerek ibadet tarzı farklıdır Tabiki de Tunceli deki tüm Zaza Alevileri Türkmen değildir bunu demek şaka gibi olur. Ama baktığında İzol tirkan karakeçi vs liste uzayıp gider bunların ilk ve ana mekanı Siverek karacadağ dir. Zaman içinde karışma tabiki de olur şuan sen gidip Diyarbakırlı bir İzollu ya Turksun desen adam seninle dalga geçer ama bu yanlıştır kaldı ki İzol aşireti Osmanlı ve bazı Selçuklu kaynaklarında "Afşar" olarak geçer bu da onu acıklar nitelikte önemli olan Türk Zaza ya da Kürt olmak değil ama yanlış bilgiye tez vakitte dur denilmeli kanımca. Saygılar..
Misafir - Türkmen

     08/10/2022 13:40

Türkmen İzol nerelisin? Kürt olan İzolları bilgilendirmeye çalışıp, Zaza olduğunu söyleyenler için neden aynısını söylemiyorsun? Alevilik Türklüğe özgüyse, tüm Alevi Zazaların Türk olduğunu mu düşüyorsun? Sana göre Dersimli Zazalar Türk mü? Konuştuğun Türkçe ile Kırgız, Kazak, Türkmen ve hatta Azeri ile bile anlaşamazsın. Kürtlerin dili yasaklandığı için bölgesel farklılıklar olabilmektedir. Ona bakarsan, Türkiyeli bir Kürt ile Irak, Süleymaniyeli bir Kürt anlaşamaz. Süleymaniyeliler Soranca konuşur.
Misafir - Dep İzol

     25/09/2022 22:08

İzollular'ın Bilinen merkezi Siverek Karacadağ ve Malatya olarak bilinir Merkezden ayrılan izollular değişik nedenlerle buralardan ayrılmışlardır. Bütün İzollular Birdir Hepsi Celaleddin Harzemşahın Askerleridir. Yani İzollular Osmanlı öncesi eski Türk Öncü birlikleridir. Ne kadar Türk yada Kürtleşmiş Türk mü olduklarına gelince Bunun yorumunu yapmak benim için zor. Ama Kökenleri Kürt değil.
Misafir - Karacadağlı

     25/09/2022 22:49

Bütün İzol, Hizol, Koçgiri, Kırğan, Tırkan, Karakeçili aşiretleri birdir Aynı davanın kardeşidir. Suriye'den Ş.Urfa, Siverek, Malatya, Bingöl, Erzurum'a hatta Erzurum'dan Sivas'a kadar olan yerlere yerleşmişlerdir.
Misafir - Tırkan

     25/09/2022 13:39

İzol ne Zaza ne Kürt İzol TÜRK OĞLU TÜRK aşirettir. Listeyi şöyle bırakayım. şevaklar. izollar. karaçorlular. karakeçililer. herikliler İzol da Afşar boyuna mensup bir oymağıdır. Kökeni Alevidir tamamı sonradan sunnilesmistir kürtlesmis zazalasmistir. Karakeçili aşireti bizim kardeşimizdir.
Misafir - İzollu Türk

     24/09/2022 20:10

Aşağıdaki tweetlara göz atmanızı öneririm, Palular Zaza olmadığımızı bilir, neden kendimize Kirmanc dediğimiz bilgisi mevcut. Ma Zaza niyo, Ma Kirmanc Ma KURD. https://twitter.com/sidkizilan/status/1541004548642377728 https://twitter.com/paluyij/status/1483743053403807747 https://twitter.com/paluyij/status/1482611637093912577 https://twitter.com/paluyij/status/1478307572402819073 https://twitter.com/paluyij/status/1489319183196299265?cxt=HHwWgoC5-YD6j6spAAAA https://twitter.com/paluyij/status/1486750778123558914 https://twitter.com/paluyij/status/1473261260053655557 https://twitter.com/paluyij/status/1469249935342280709?cxt=HHwWioC9pYTC6eMoAAAA
Misafir - Dersim Ovacık Kirmanc

     24/09/2022 20:38

1938’de Pülümür: Sürgünler, katledilenler, tanıklar… https://www.evrensel.net/haber/419930/1938de-pulumur-surgunler-katledilenler-taniklar GENELKURMAY BELGELERİNDE KÜRT İSYANLARI 2: Pülümür-Dersim İsyan ve Harekatları-Alınan Dersler https://www.amazon.com.tr/GENELKURMAY-BELGELER%C4%B0NDE-K%C3%9CRT-%C4%B0SYANLARI-2/dp/9753436017 https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/280520225 - Haber içerisinde halktan birinin biz Bektaşi’yiz, Kürt Alevi’siyiz şeklinde Kürt Alevi olduğunu belirttiği bilgisi mevcut. Kökeni Dersim Ovacık Desman köyünden göç eden bir aileye dayanan,Siverekli Zaza Yılmaz Güney'in konuşması. Bilin bakalım kendisini ne olarak görüyor? https://www.youtube.com/watch?v=rPyKIaTRPLU
Misafir - Dersim Ovacık Kirmanc

     24/09/2022 20:13

Munzur Çem - Alevi Kürde Kimlik Yaması http://www.dengekurdistan.nu/arsivabere/dk-yazilar/munzur_cem.htm "İzol aşireti, bilindiği gibi Kurmanci konuşan, bir kesimi Alevi olmakla birlikte büyük çoğunluğu Sünni olan ve Kürdistan`da oldukça geniş bir alan yayılmış bir Kürt aşiretidir. Seyhhasanan aşireti ise Dersim`de yerleşiktir, Kirmancki (Zazaki) konuşur. Ama yazar bir çırpıda bu aşiretleri akraba yapıyor, Koçkiri aşiretini de yanlarına kattıktan sonra hepsini birlikte Ortaasya`ya bağlıyorlar. Anlaşılan, 1930`larda dünyayı Türk yapmaya kalkışan uyduruk resmi tarih tezi ölmemiş, hala yaşıyor." (yazıdan alıntı) https://www.youtube.com/watch?v=mFS_eKK7Uis --- 1970 raporunda Keman ve İzol ayrı aşiretler olarak belirtilmiştir.
Misafir - Dersim Ovacık Kirmanc

     24/09/2022 20:52

Selamlar. Yorumları okudum. Bilgi vermemim faydalı olacağını düşündüm. Haydaran aşiretindenim. Aşiretimiz Kirmancki dilini konuşurken, Ağrıda Kurmanci dilini konuşur ve sünnidir. Aşiretlerin bölgelere göre farklı Kürt dillerini konuşması zenginliğimizdir. Milan aşiretine mensup Kirmancki konuşan Nuri Dersiminin kim olduğu ve geçmişi bellidir. Merkez,Pülümür,Ovacık asimilasyonun en yoğun yaşandığı bölgelerdendir. Pülümürde de katliamlar yaşanmıştır. Diğer bölgelerdeki kardeşlerim, lütfen bizden nefret etmeyin. Dersim halkı ağır travmalar yaşadı ve asimilasyonlara maruz kaldı. Kürtlük bilinci olmayan insanlar olabilmektedir. Alevi Kürtleri öğrenmek için Kirmanc olan Munzur Çem''in yazılarını okumanızı tavsiye ederim.
Misafir - Dersim Ovacık Kirmanc

     24/09/2022 19:07

Selamlar. Erzincan, Refahiye İzollarındanım ve Kurmanc Aleviyiz. Kendimiz için İksor, Keman tabirini kullanmayız ve bugüne kadar onlarla ilgili bir bağımız olduğuna dair bir şey duymadık. Büyüklerime sorduğumda farklı aşiretler olduklarını söyledi. Koçgiri ile bağımız olduğunu söylediler. Bazı arkadaşların verdikleri bilgiyi destekleyen açıklamalar mevcut. https://dersimgazetesi.net/kocgiri-asiretinin-yapisi-ve-kokeni/ 1700’lü yıllarda Mazgirt’ten göçen İzol aşiretinin çekirdeğini oluşturduğu bir aşirettir. İzollar Mazgirt’e Diyarbakır yöresinden gelmiştir, yani Mazgirt de onların ‘kadim’ yurdu değildir. https://www.youtube.com/watch?v=Dpz8EDXvEsE - Koçgiri ile ilgili bir ağıt, Mazgirt İzol Kürtlerinden Kekê Fatê Alişan
Misafir - Erzincanlı

     24/09/2022 17:13

İyi günler ben dersim mamekie (merkez) gözen yani iksor köyündenim biz de Alevi Zazayız diğer arkadaş tan gördüm burayı açıklama gereksiniminde bulundum biz Zaza ve Alevi bir köyüz yanı Kırmançki deriz kendimize Elazığlı arkadaş bizden bahsetmiş İzollu değiliz diye de evet bizde pirl lik var diğer kemanli aşiretinde de var fakat biz dağılmadik Mazgirt teki izollar ile aramiz iyi değildir onlar kendilerine Kürt diyorlar Aleviler de onların bir suçu yok çoktan asimile oldular en azından Alevileri kaldı ama biz iksor ve kemanli boyaları asimile olmadık kendimizi koruduk ve bu güne kadar başarıyla geldik Kürt olmadan ama belli ki diğer İzollular öyle demiyor kendilerine biz iksor ve kemanli aşireti İzol a bağlıyız ve İzol dan daha öz izolluyuz İzol sonra dan Kürtleşti ama ne yaparsan yap biz öz İzollular Kürt olmadık Sünni olmadık ilk başta kabullenmek zor gelebilir amma Kürt İzol asimile olarak geldi bugüne.
Misafir - İksorlu

     24/09/2022 17:07

Zaza, Kızılbaş ve gerçek İzollu olduğumuz için rahatsızlık verdiysek DAHA COK CANINIZ YANACAK SİZİ DÜZMELER MA ZAZAY ✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻
Misafir - İzoli

     24/09/2022 17:29

Ma nêy tirki Ma nêy Kurmanci Ma nêy esir na bındisti Ma Zazaye ma he yeni ma Zazaye ma he yeni ✌🏻✌🏻
Misafir - İzoli

     24/09/2022 16:28

Kürt olmanız biz zazaları rahatsız ediyor çünkü bizi asimile ediyorsunuz ama biz buna kesinlikle boyun eğmeyeceğiz gördüğünüz üzere burda bile bizi saymayip kurmanc diyorsunuz hayır göç etmedik yazıyı okursanız İzol in ilk Nazmiye ye yerleştiğini görürsünüz ve Nazımiye de de Kürtçe konuşanlar yok full Zazaca biz Zazayız Zaza Kürt değiliz lehçe değiliz dilimizi anlamıyorsunuz nasıl oluyor da sizinle aynı aşiretten olabiliyoruz bunu anlamış değilim ve bir de iksorlu aşireti de kemanli aşireti de İzol aşiretinin bir koludur bu her yerde yazar İzol aşireti nin kokeni Alevi olduğu için ve bunlar daha da dağıldığı için İzollu asimile oldu ama kemanli ve iksorlu olarak asla asimile olmayacağız Kürtler tarafından Türkmen kardeşime zor spas deza ma Bu dediğimi de anlamadınız değil mi çünkü biz Kürt değiliz gerçek İzollu biziz Kürt değiliz Sünni değiliz Kızılbaşjz Zazayız Kırmancki yiz.
Misafir - İzoli

     24/09/2022 16:28

Kürt olmanız biz zazaları rahatsız ediyor çünkü bizi asimile ediyorsunuz ama biz buna kesinlikle boyun eğmeyeceğiz gördüğünüz üzere burda bile bizi saymayip kurmanc diyorsunuz hayır göç etmedik yazıyı okursanız İzol in ilk Nazmiye ye yerleştiğini görürsünüz ve Nazımiye de de Kürtçe konuşanlar yok full Zazaca biz Zazayız Zaza Kürt değiliz lehçe değiliz dilimizi anlamıyorsunuz nasıl oluyor da sizinle aynı aşiretten olabiliyoruz bunu anlamış değilim ve bir de iksorlu aşireti de kemanli aşireti de İzol aşiretinin bir koludur bu her yerde yazar İzol aşireti nin kokeni Alevi olduğu için ve bunlar daha da dağıldığı için İzollu asimile oldu ama kemanli ve iksorlu olarak asla asimile olmayacağız Kürtler tarafından Türkmen kardeşime zor spas deza ma Bu dediğimi de anlamadınız değil mi çünkü biz Kürt değiliz gerçek İzollu biziz Kürt değiliz Sünni değiliz Kızılbaşjz Zazayız Kırmancki yiz.
Misafir - İzoli

     24/09/2022 16:26

Bak benim güzel kardeşim şu Kürtçülügu boşuna yapmanıza gerek yok 1-dedigin Avrasya genetiğidir Türkiye de en çok Muğla da bulunur %15-20 arası bunun düşük olması Türk kökenli oldukları anlamına gelmiyor 2-kaldi ki İzollunun konuştuğu Kürtçe tam Kürtçe değildir Van daki biriyle anlaşamassiniz 3-İzol un kökeni tamamen alevi sonra dan sunnilesti Alevilik de Türklere özgüdür Türk kültürü ve İslam birleşimi olarak doğmuştur 4-Zazalar Kürt değildir şunu anlayın adam size anlatmıs güzelce anlamayınca da anlayacağınız dile başvurmuş ve İzol da Zazalar vardır kendi gözlerimle gördüm konuştuğunu bingollu herhangi bir yerden göç etme değil %100 Zaza+İzollu 5-kurmanciler de boş milliyetçilik yapmışlar Zaza gardasimin yanındayım 6-osmanli İzol asiretinden bahsederken belgelerinde ekrad ekrat değil de Avşar izollari diye bahsetmiş peki Afşarlar kimdir? Afşarlar Türklerin bir boyudur Saygılar gök tengri menem.
Misafir - Türkmen İzol

     23/09/2022 18:57

Konya, Sivas illerinde dahi Kürt olan bu kadar büyük bir aşiretin, kökü bellidir. Tarihsel İzala bölgesi Mardin''dedir ve bu bölge Kurmancca konuşmaktadır. Biz Karakoçan İzollar dahil diğer İzolların bu bölgeden göç ettikleri anlatılmaktadır. Büyülerimiz hep Karacadağdan geldiğimizi anlatır ve Zazalığı savunanlar da bu şekilde düşündüklerini beyan etmişler. https://www.facebook.com/ZazanaDergisi/photos/a.192321790796532/4308239229204747/?type=3 https://www.7sabah.com.tr/haber/26006/zaza-asiretlerinin-siilikten-sunnilige-gecis-seruveni-4/ "Ayrıca plan geregi Urfa''da yerleşik olan Milan aşireti mensuplarının bir kısmı Pertek ile Hozat arasındaki bölgelere; İzol aşireti ise Mazgirt''in güneyine yerleştirilmiştir. İlahi tecelliye bakın ki! Milan aşiretinin bir kısmı; İzol aşiretinin ise tamamı sonradan alevileşmiştir." Kürt olmamız, birilerine rahatsızlık veriyorsa verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü gurur duyarız ve daha çok rahatsızlık vereceğiz.
Misafir - Dep İzol

     23/09/2022 18:43

Siverek İzolları Kurmanc dilini konuşurken, bazı Zaza köylerine göç eden birkaç aile sadece Zazaca konuştuğunu duydum. Pülümürde de aynı durum olabilir. Pülümürde Kurmancca konuşulmadığı için buraya göç eden Kurmancların dili zamanla Kirmancca olacaktır. İksorlu aşiretinde seyitlik olduğunu duydum, biz İzollarda seyitlik yoktur. İksorlu farklı bir aşirettir. Aynı olsaydı zaten ismi İksorlu olmazdı. İzolların Türk olmadığıyla ilgili konuşmaya gerek yok. Türkiyedeki halk Türkleşmiş bir topluluktur, orta asyalı sarı ırka mensup öz Türklerle ilgisi yoktur. İngilizce konuşan Afrika ülkelerindeki insanlar, ABD''dekiler nasıl İngiliz değilse, Türkçe konuşan herkes Türk değildir. Yapılan genetik araştırmalarda da Türkiyenin herhangi bir bölgesi farketmeksizin orta asya genlerinin yok denecek kadar az olduğu kanıtlanmıştır. https://www.haberturk.com/polemik/haber/47097-turkler-orta-asyadan-gelmedi - ''Türkler Orta Asya''dan gelmedi'' - Soru: * Orta Asya göçü olmadı mı? Oldu ama gelenlerin sayısı çok az.
Misafir - Dep İzol

     23/09/2022 18:19

Merhaba. Lütfen sakin olalım, hakaret etmeden görüşlerinizi dile getirebilirsiniz. İzol aşireti büyük bir aşiret ve geniş bir coğrafyaya yayılmış. Türkiye dışında, Suriye, İran Horasan ve Ürdün''''de de İzol aşireti mensupları var hepsi Kurmanc dilini konuşuyor. Elazığ İzolları olara (Karakoçan, Kovancılar, Baskil) olarak Kurmancca konuşuyoruz ve Kürdüz. Pülümür İzol köyleriyle ilgili internette bilgi bulamadım. Kirmancca konuşan İzolların çoğunluk olduğu bir köy var mıdır? Tahminen sayıları ne kadardır? Üç,beş aile kadar sayıları varsa, bir yerden göç etme ihtimali daha ağırlıklı diye düşünüyorum. Kurmanc İzollar ile bir bağlarının olduklarını düşünüyorlar mı? Neden yorumlarda Kurmanc olan İzollara karşı nefret ve hakaret var? Kürt olmamız neden sizi rahatsız ediyor?
Misafir - Dep İzol

Küfürlü Yorumlar hakkında.     23/09/2022 17:13

Sevgili İzollular, yorumlarinizi ilgiyle okuyorum. Her şey güzel de, Şu küfürleri yorumlardan çıkarırsanız, yorumlarınızın kalitesi daha da yükselecektir. Ahlaken de küfür tasvip edilemez. Saygı ve sevgi ile kalın.
Misafir - Admin

     23/09/2022 17:03

Türkmen başkenti Diyarbakır'dı bir zamanlar doğu ve güneydoğuda Türkmen boyları tarihte 4 devlet kurmuştur izol aşiretinin Türk olması neden yadırganıyor anlamsız..
Misafir - Türkmen izol

     23/09/2022 06:19

Hirrimin kılı daha kemanli iksorlu aşiretinden haberin yok onları araştır ayrıca Pülümür e dersim isyanı yansımadı bile ki Türk askeri olsun bre beyinsiz cahil Kürdo Ma Zazay Marda tonne tefankardo xerixirrime Osmanlı sizi öyle güzel asimile etti ki hala kürdüm demek ye diretiyorsun pezevenk in dölü.
Misafir - İzoli

Derik İzoli     22/09/2022 22:46

Pülümürü araştırdığımızda internette hiçbir İzol köyü ismi çıkmadı.Adamsan, Pülümür İzol köylerini yaz, beklemenize gerek kalmasın salak pülümürlü. İzol hiçbir zaman türk, zaza olmadı. Sen dersim isyanı zamanlarında bir türk askerinin zaza kızına tecavüzünden ortaya çıkmışsındır, iyi araştır. Osmanlı niye Türkleştirsin gerizekalı, osmanlı Kürt müydü beyinsiz. Bingöllü arkadaş Kirdlerin Kürt olduğunu da söylemiş. Kürtlüğüne sahip çıkanlara Zaza Kürtlerine helal olsun. Alişer Koçgiri Kurmanc Kürdü, beyinsiz zındık. İzol sadece Kürt aşiretidir.
Misafir - Derik İzoli

     22/09/2022 18:42

Şerefsiz, veledi zina adamsan Pülümür İzol köylerine bekleriz. Buradan Türk,Zaza kardeşlerime hakaret ederek bizi Kürleştirecegini zanneden kanı bozuk Kürt,Alişir bey dediğin adam Zaza ne kürdü bre beyinsiz Kürt dölü İzol hiç bir zaman Kürt olmadı sadece Osmanlı kürtlestirdi sen de gelmiş İzol Kürt diyorsun yazıktır, günahtır bingollu arkadaşın dediği gibi biz kendimize kirdki deriz Kurmanci değiliz olmayacağız ma Zazay ma ha yeni ma nêy benamus Kurmanci biji zazaistan benamus Kürdistan u Kurmanci ✌🏻
Misafir - İzoli

Colig Kird     19/09/2022 22:59

Selam. Hem Kurmanci, hem Kirdki konuşan aynı aşiretler olması doğaldır. Hepsi Kürt dilidir. Bingöllüler olarak kendimize Kird, dilimize Kirdki deriz. Her iki konuşan aşiretleri gösterip, Zazaların Kürt olduğunu tüm dünyaya duyuracağız. Yaşasın Kürt milleti. Kird=Kirmanc=Kurmanc
Misafir - Colig Kird

Derik İzol Kurmanc     18/09/2022 18:39

Şerefsiz, veledi zina adamsan Mardin, Derik İzol köylerine bekleriz. Buradan Kürt kardeşlerime hakaret ederek bizi türkleştireceğini zanneden kanı bozuk, Ahmet Türk Mardin İzollarındandır. İzolların ne olduğu bellidir, piçin dölü. Kürt olmaktan neden utanalım, özümüz Kürt. İzollar Türkler gelmeden bu topraklarda yaşıyordu. Kürtlüğünün farkında olmayan benamus zaza değiliz. Türk ve zaza olduğunu savunan İzollar erkekse köylerini , aile isimlerini yazsın. Koçgiri, İzol aşiretinin bir koludur. 1921 yılında Kürdistan kurmak için isyan etti. Zara'dakiler de Kürttür. AZ okuyun Alişer Bey kimdir, Koçgiri isyanı kimdir beyin özürlü.
Misafir - Deriki İzol

     18/09/2022 15:09

İzol Türk oğlu Türk bir boydur. Hatta öyle ki Sivas Zara da yaşadıkları bir köye Avşar ismini vermişlerdir. Yaşadıkları yerin ismi bile Türkçe İzol bile Türkçe yaptıkları ibadetleri Türkçe iken olur da kendileri nasıl Türk olmaz!
Misafir - Afşar

     18/09/2022 15:36

İzolli Ma Zazay ✌🏻
Misafir - Bingollu

Bingollu     18/09/2022 15:09

İzol Zazaki nêy benamus Kurmanci ✌🏻
Misafir - Zazaki

İbne kilisli     18/09/2022 15:44

Ksksizkkswk ibneye bak hele ümmet falan hikaye onlar aç gözünü Kürt olduğun yok cahil herif az oku az araştır gelip burda he İzol Kürt he İzol Sünni ne acayip adamsınız Kürtlüğü tartışılmazmiş ejsixijskd insan utanır lan kürdüm demeye
Misafir - Türkmen izol

Kilis İzol     17/09/2022 22:16

Gidin başka yerde oynayın ibneler. Kürtlüğümüz tartışılmazdır, Kürt oğlu Kürdüz. Vatanına bağlı bir aşiret olmamız, Kürt olmadığımız anlamına gelmez. Türkiyede gerçek Türk yokken, İzolları Türkleştirmeye çalışmak tamamen bir zeka tutulmasıdır. Türkiyeli birinin aynaya baktığında bir Kırgız ile aynı kanı taşımadığını anlaması için salak olması lazım. İttihat ve Terakkinin ırkçı düşünceleri ve hareketleriyle Türk ırkından olmasıyla ilgili hikayeler yazıldı. Dil olayına girersek ayrıca, Türkiyeli biri Kırgızca konuşan biriyle anlaşamaz. Osmanlı zamanındaki gibi ırkçı düşüncelerden ayrılmamız ve ümmete önem vermemiz gerekir.
Misafir - Kilis İzol

     07/09/2022 09:13

İzol aşireti Türk tür diğer arkadaşlar hakikati söyler İzol hiç bir zaman Kürt olmamıştır sadece kürtlesmiştir İzol un konuştuğu Kürtçe Türkçe karışık bir dildir diğer tanıdığım Kürtler İzol un konuştuğu Kürtçeyi yarım yamalak anlıyor İzol da onları yarım yamalak anlıyor yani anlaşılan o ki İzol kökeni Türk idir yeni yeni konuştukları Kürtçeyi tam dil olarak kavrayamamış anlayamamıştir. İzol Türk aşiretidir.
Misafir - Kürtçülere hitaben

Afşar      07/09/2022 09:41

İzol aşireti Afşar dir. Afşar ise Oğuzlardan Bozokların Yıldızhan koluna mensuptur İzol da Yıldızhan in oymağıdır e tabi İzol da doğal olarak kürtleşmiştir ve kendi kokenini coktaan unutmuştur.Ayrica Avşar değil Afşar denir Afşar da kesinlikle ve Kesinlikle Türk tür İzol da doğal olarak TÜRK OĞLU TÜRK İDİR.
Misafir - Sarız

     07/09/2022 09:49

Avşarlar Kürt mü :S bir yaşıma daha girdim İzol tamamen asimile olmuştur tamamen bir sürü kaynak da geçer kardeşim İzol aşireti Avşar Türkü dur diye yemin ederim yobaz ülkücülerden farkınız yok...
Misafir - Türkmen beyi

     07/09/2022 09:08

İki saatir Avşar kurtmeni diyen arkadaşa gülüyorum oğlum siz ne değişik adamlarımız ulan adam sana kaynak vermiş sakat herif sen hala kaynak nerde diyorsun yapılan DNA testleri sonucundan da İzol aşireti Avşar Türk ü dür bırakın bu lafları Avşar gençleriymiş puhahahahaha çok gülüyorum sana keşke beynin olsa.
Misafir - Puhahahahaha

Avşarlar Kürtoğludur     07/09/2022 00:22

Avşar gençleri olarak araştırdığımızda Kürt olduğumuzu öğrendik. Avşar Kürtleri ve İzollar İran, Mezopotamya bölgesinin yerlisi Kürtledir. Bu yüzden çekik gözlü, tüysüz türklere benzemezler. İzollarn Avşar olduğuna dair bir kaynak bulamadım. Avşar olsalar bile yine Kürt oldukları anlamına gelir. Av, Kürtçede su, sar soğuk demektir. Zamanla isim değişikliği ile Avşar olmuştur. https://www.youtube.com/watch?v=iHA058EtMWI - Fikret Amirov Kurd Afshari
Misafir - Avşar Kürtmen

     07/09/2022 00:36

Kayıp Türkler & Etnik Coğrafya Bakımından Kürtleşen Türkmen Aşiretleri Adli kitabı okumanızı ya da bir göz atmanızı acilen öneririm gerçeği öğreneceksiniz.
Misafir - Yazar

İzol Türk      06/09/2022 23:16

İzol un kökeni kesinlikle Kürt ya da Zaza değildir İzol Türkmendir Türktur kurtlesmistir eskiden de Türk öncü birliklerinin soyundan gelirler ve neredeyse tüm öncü akıncı Türk boyları farklı ırklarin asimilesi altında ezilmiştir maalesef.
Misafir - Türkmen

Dersim Alevi Kürt İzol     06/09/2022 22:27

Yine kopyala yapıştır ile saçmalayanlar olmuş. Bir arkadaşın yorumda belirttiği şekilde bazılarının zeka testi yaptırması daha iyi olur. Biz Alevi İzollar Kurmancız Kürdüz. Dile gelince her dilde ağız farklılıkları olur. İzol aireti olarak farklı bölgedeki Kurmanclar ile rahatlıkla konuşuyoruz. Yalan yazılar aleviler türklüklerini korumuş yazmasından belli. Bizler Alevi İzol olarak Kürdüz. Alevi İzol köylerine gidip gözlerinizle görebilirsiniz. Seçim sonularına bakıp birinci parti HDP olduğunu görürsünüz.
Misafir - Dersim Alevi Kürt İzol

Zazalar da vardır      06/09/2022 22:39

Pülümür li arkadaşın dediklerine katılıyorum İzollu aşiretinde sadece Kürtler yoktur Zaza kardeşlerimiz de vardır Türk kardeşlerimiz de Türkiye mozaiği gibi bir aşirettir İzol aşireti.
Misafir - Palu

     06/09/2022 18:07

Sivas-Dersim arasında yaşayan Koçgiri aşiretinin ağırlıklı olarak İzol ve Hormek aşiretlerinden indiği söylenmektedir. Nitekim yapılan bir saha araştırmasında Sivas’ın Zara ve İmranlı ilçelerinde Koçgiri olarak bilinen 66 köyün İzol olduğu belirtilmektedir. Osmanlı devrinde İzol aşiretinin 1530 tarihinde Malatya’nın Cubas nahiyesi Dayı köyünde oturdukları yazılıdır. Daha sonra Elâzığ yöresinde de yerleşerek İzol köyüne ve köyün bulunduğu yöreye adlarını verdikleri görülmektedir. İzol aşiretinin içinde bulunduğu bir grup aşiretin eşkıyalık yaptıkları gerekçesiyle tedibi hakkında Malatya valisine gönderilmiş 1572, 1578 ve 1592 tarihli hükümler bulunmaktadır. Bunlardan 1578 tarihli hükümde Şah İsmail adına ortaya çıkan birinden söz edilmekte, aralarında İzolların da bulunduğu bazı aşiretlerin bu şahsı desteklediklerinden bahisle Malatya yöresindeki bu aşiretlerin yola getirilmesi emredilmektedir.
Misafir - Türkmen

     06/09/2022 18:18

İzol aşiretinin tarihçesi oldukça eskiye dayanmaktadır.12 Türk kabilesinin soy kütüğünden bahseden şecerede 5. sırada “Abdullah min kabileti İzol.Alâeddin Keykubad, zehirlenip öldürülünce İzol aşireti, bazı diğer Türkmen toplulukları ile birlikte yeni sultan Gıyaseddin Keyhüsrev’e itaat etmedi. Muhaliflerin lideri Kayır Han''''ın zindanda işkence ile öldürülmesi üzerine İzol aşireti ve diğer bazı Harzemli aşiretler Diyarbakır, Urfa ve Rakka bölgesine yerleştiler. İzol aşireti, ilk yerleşim alanları olan Güneydoğu Anadolu’da Zaza kimliğiyle yaşarken Osmanlı Devleti tarafından Malatya, Elazığ ve Adıyaman yörelerine sürülmüş olan kısmı Kürtleşmiştir. Bölgede geniş bir alana yayılmaya başlayan İzollar, çeşitli etkenler sebebiyle mezhep farklılığına düşmüşlerdir. Günümüzde İzol aşiretinin bir bölümü Sünni, bir bölümü ise Alevi’dir. Sünni grup Kürt kimliğini benimsemiş iken Alevi grup Türklüklerini korumaktadır.
Misafir - Türkmen

     06/09/2022 18:18

İzol aşiretinin tarihçesi oldukça eskiye dayanmaktadır.12 Türk kabilesinin soy kütüğünden bahseden şecerede 5. sırada “Abdullah min kabileti İzol.Alâeddin Keykubad, zehirlenip öldürülünce İzol aşireti, bazı diğer Türkmen toplulukları ile birlikte yeni sultan Gıyaseddin Keyhüsrev’e itaat etmedi. Muhaliflerin lideri Kayır Han''''ın zindanda işkence ile öldürülmesi üzerine İzol aşireti ve diğer bazı Harzemli aşiretler Diyarbakır, Urfa ve Rakka bölgesine yerleştiler. İzol aşireti, ilk yerleşim alanları olan Güneydoğu Anadolu’da Zaza kimliğiyle yaşarken Osmanlı Devleti tarafından Malatya, Elazığ ve Adıyaman yörelerine sürülmüş olan kısmı Kürtleşmiştir. Bölgede geniş bir alana yayılmaya başlayan İzollar, çeşitli etkenler sebebiyle mezhep farklılığına düşmüşlerdir. Günümüzde İzol aşiretinin bir bölümü Sünni, bir bölümü ise Alevi’dir. Sünni grup Kürt kimliğini benimsemiş iken Alevi grup Türklüklerini korumaktadır.
Misafir - Türkmen

     06/09/2022 18:59

İzol Aşireti’nin Avşar olduğunu, yine kendi de İzollu olan Hacı Bayram Bulgurlu, yaptığı bir araştırmada izah etmişti. Ayrıca İzol Aşireti’ne mensup Kozluk köyü araştırmalarında da asıllarının Avşar olduğuna ilişkin bilgiler verilmektedir. Nitekim Halaçoğlu’nun yayınlamış olduğu Osmanlı arşiv kayıtlarında da İzol Aşireti, Avşar boyuna mensup bir topluluk olarak geçmektedir.
Misafir - Türkmen

     06/09/2022 18:02

Malatya’nın Kale İlçesi’nde bulunan İzol aşireti mensupları bu çevreye adlarını vermiştir, yaşadıkları beldenin adına “İzollu” denmiştir. Özellikle Osmanlı Dönemi’nde Malatya-Elazığ arasındaki bölgeye yerleştirilen aşiret üyelerinin aslında Avşar olduklarını, son zamanlarda yapılan çalışmalar ortaya koymuştur. Özellikle bir Malatyalı olarak en çok dikkatimi çeken şey, buradaki aşiret üyelerinin konuştukları dil. Kürtçe konuşuyorlar ama Kürtler tarafından anlaşılmıyor ve hatta onları anlamıyorlar. Zazaca da anlamıyor ve konuşamıyorlar. İki dilin halklarına yakın yaşadıkları için onların dillerinden etkilendikleri düşünülmektedir. Tam adapte olamadıkları için de Türkçe ve Kürtçe karışık bir dilleri vardır.
Misafir - Malatyalı

İzol aşireti     06/09/2022 18:36

Diğer arkadaşın dediği gibi İzol kurtlesmistir aslı Turkmendir Avşar boyuna mensuptur.
Misafir - İzollu

İzol aşireti     06/09/2022 18:25

Diğer arkadaşın dediği gibi İzol kurtlesmistir aslı Turkmendir Avşar boyuna mensuptur.
Misafir - İzollu

Zazacılık üzerine     04/09/2022 02:35

Nazmiye'de Areyli, Alan ve Kureşan aşiretleri kalabalıktır, İzol aşireti bulunmamaktadır. İzol aşireti olsaydı, duyardık. İzol aşiretinin Mazgirt'te olduğunu biliyoruz ve bu aşiret Kurmac olmasıyla bilinen bir aşirettir. Ben Kureşan aşiretindenim. Kureşan aşireti Adıyaman'a Kurmanci konuşur. Bir aşiretin iki lehçeyi de kullanması doğaldır. Kürtler bölgelere göre farklı lehçe kullanabilirler. Kirmanclar da Kürtlerin bir koludur. Zazacılık adı son yıllarda dayatıldı.Dedelerimiz asla kendilerine zaza demezlerdi. Püşümürden, Balaban aşiretinden soyunu bilmeyen, devşirme çok çıkar. Bilinçli Kırmanclar olarak her zaman bunlara dur diyeceğiz, yüzlerine tüküreceğiz.
Misafir - Nazmiye Kirmanc

İzol     03/09/2022 05:23

Çingene, Arnavut aleviler bile var. Ezidilerin hepsinin Kurmanc olması, pirlik olmasına dikkat etmek lazım. Irakta kakayi dinine mensup, ehli hak dinine mensup Kürtler vardır ki aleviliğin değişik bir versiyonudur. Horasandaki aleviler Kurmancdır, Hizol aşireti Horasanda Kurmanc alevidir. Hizol, İzol Türkçe bir kelime değildir. Çok eski dönemlerde İzala adı kullanılmıştır. Bugün Türkçede kullanılan çoğu kelime başka dillerden geçmiştir. İzollar ibadetini Kürtçe yapmaktadır.
Misafir - Kürt İzol Aşireti

     03/09/2022 05:53

Alevilik Kürt Zerdüşt kültürünün karışımı bir dindir. Alevilikte pirlik vardır ve pirlik olan diğer bir din Ezidiliktir. Senin gibi eziklerin bizden olmaması bizim kazancımızdır. Kendinize bile Kirmanc diyorsunuz. Madem Zazasınız neden Kirmanc diyorsunuz? Zazacaya en yakın dil Goranicedir ve Goraniler kendilerini Kürt olarak görür. Bir tane zazaca konuşan İzol'a ait video koyamazsın. En yakın zamanda DNA testi yaptırırsan, ne olduğunu öğrenirsin. Aleviliği Türklükle özleştirmen yalancı ya da ezik olduğunun kanıtıdır.
Misafir - Kürt İzol Aşireti

İzol aşireti     03/09/2022 01:47

https://youtu.be/iTxJ5bcz8C8
Misafir - İzoli

İzol aşireti     03/09/2022 00:46

Kendinizi o kadar Kürt sanıyorsunuz ki asiretinizin ismi bile Türkçe yaptığınız ibadetler Türkçe ilk inandiginiz Aleviliğin kökeni bile Türkçe zaman içinde sunnilesmeniz çok ayrı bir mesele konuştuğunuz Kürtçeyi sizden diğer Kürtler anlayamıyor bir de Kürt Milliyetcisiyim diyorsunuz kendinizi bu kadar kandırmayın DNA testi yapmanızı öneririm ancak gerçek sonuç o vakit belli olacaktır.
Misafir - İzoli

İzol aşireti     03/09/2022 00:09

HaHa bizim kaybedecek hiç birşeyimiz yok sizin gibilerden kendimizi soyutladigimiz için kazançlı çıkarız Max Kurdo
Misafir - İzoli

Diyarbakır Hizol     02/09/2022 22:16

Bingöl Hizol köyü. Konuştukları dil Kurmanci https://www.youtube.com/watch?v=ycSQjWMTW_E Internette araştırınca zazaca konuşanlara dair bir video çıkmıyor.
Misafir - Diyarbakır Hizol

     02/09/2022 22:02

Bingöl Hizol köyü. Videolarda Kurmanci konuştukları görünüyor. https://www.youtube.com/watch?v=yVqFt2ZOEpI https://www.youtube.com/watch?v=F6t1MSZ2_as
Misafir - Diarbakır Hizol

Diyarbakır Hizol     02/09/2022 22:20

Selamın aleykum. Biz Diyarbakırlı Hizolların Mazgirt, Karakoçan Hizol (İzol)larıyla tarihsel bağı mevcut. Ben de Siverekli ve Dersimli kardeşlerim gibi düşünüyorum. Kürt olmayan bir İzol, doğal benim kardeşim değildir. Biz de ezelden beri Kurmancız. Hakiki İzol bölgesi Karacadağdır, anavatandır ve İzollar buradan yayılmıştır. Bu şekilde düşünmeyen, olmadığını söyleyen varsa kendisi bilir. Biz Kürt milliyetçisiyiz. Em hemu İzolan welatparezin.
Misafir - Diyarbakır Hizol

İzol aşireti     01/09/2022 21:21

Bir de zazalasmis olma gibi bir durumumuz yok bizim evveliyatten beridir Kırmancki konuşuruz Kendine kürdüm diyen Zazalar Kürtlerdir asimile oluyorlar ama biz buna dur diyoruz cumhuriyet in başında da Kürtlere dağ Türk u diyorlardı ama sonradan ne oldu genetikleri %97 oranında aynı olsa da Türk değillerdi Zazalar da bunun gibidir asimile edilmeye çalışıyor fakat başarısız olacaklar biz Zaza Milliyetcisiyiz Kürt değiliz.
Misafir - İzoli

İzol aşireti     01/09/2022 21:41

Dediğin gibi olabilir fakat biz ezelden beri Kırmancki konuşuyoruz köyün tamamı balaban değil Mazgirt tepkilerin hepsi konuşuyor demedim ki küçük kısmı konuşuyor ve evet Nazımiye ve Pülümür de çoğunluk değiller belki de size Kürtçe konuşanlar denk gelmiştir ama benim tanıdığım tüm Bingöl li olup İzol olanların hepsi zazaki konuşuyor.
Misafir - İzoli

İzol aşireti     01/09/2022 21:41

Dediğin gibi olabilir fakat biz ezelden beri Kırmancki konuşuyoruz köyün tamamı balaban değil Mazgirt tepkilerin hepsi konuşuyor demedim ki küçük kısmı konuşuyor ve evet Nazımiye ve Pülümür de çoğunluk değiller belki de size Kürtçe konuşanlar denk gelmiştir ama benim tanıdığım tüm Bingöl li olup İzol olanların hepsi zazaki konuşuyor.
Misafir - İzoli

İzol aşireti     30/08/2022 02:58

İlerde birkaç aile Araplaşıp, bizim anadilimiz Arapça, İzol Arap aşireti dediğinde öyle olduğunu mu düşüneceğiz. İzol olduğunu düşünüp, Zazaca konuşan birkaç aile varsa kökenini araştırması faydalı olacaktır. Zazaca konuşulan yerlerdeki, köy adlarını ve kaç aile olduklarını söylerlerse daha net bilgi ortaya çıkar. Mesela internette Kabadal köyünü aradığımızda Balaban aşiretinin olduğuna dair bilgi çıkıyor, İzol aşiretiyle ilgili en ufak bir bilgi çıkmıyor. Zazacanın daha eski olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur. Osmanlı devleti Zazaları, Kürt olarak kayıtlara geçmiştir. Ayrıca halen kendini Kürt olara görmekte olan birçok Zaza vardır. Zazalarla ilgili Munzur Çem'in değerli araştırmaları mevcut. Diyarbakır Zazalarından olan Mehmet Malmisanij, Roşan Lezgin'in de birçok yazısı mevcut.Nuri Dersimi, Sait Kırmızıtoprak, Sait Elçi, Faik Bucak (Bucak aşiretinden - Türkiye KDP başkanı) Kürt halkının hakları için siyasi mücadele yapmıştır. Elazığlı Nureddin Zaza'nın, bir Kürt olarak yaşamım isiml kitabı bulunmaktadır.
Misafir - Siverek İzol

İzol aşireti     30/08/2022 02:33

Yurtdışında karşılaştığım birçok Dersimli, Siverekli ve İzol aşiretinden olduğumu söyleyince İzolların Mazgirtte olduklarını ve Kurmanci konuştuklarını söyledi. Hatta birisi Pertekte de olduklarını ve Kurmanci konuştuklarını söyledi. Konuştuğum Mazgirtli hiçbir İzol Zazaca konuan İzollardan bahsetmedi, Dersimde Kurmanci konuşması ile bilinen bir aşiret olduklarını ve tüm köylerinin Kurmanci konuştuklarını ifade ettiler. Mazgirt'li İzolların da Pülümür, Nazmiye'deki İzollardan bilgisinin olmaması sayılarının çok fazla olmadıklarını gösteriyor. Bingöllü karşılaştıklarım da Kurmanci (Kiğı, Yayladere, Karlıova, (Hergep, Koturlu, Zenan köyleri) konuşuyorlardı. Siverekin çoğu Zazaca konuşmasına rağmen İzollar Zazaca konuşmaz. Ayrıca Çermik ilçesinde çoğunlukla Zazaca konuşulurken İzollar bu bölgede de Kurmanci konuşur.
Misafir - Siverek İzol

İzol aşireti     25/08/2022 19:32

Sonuçta her İzollu Kürt olacak diye bir kaide yok
Misafir - İzoli

İzol aşireti     25/08/2022 19:08

1-Zazalar Kürtlerin kolu değildir ha bir kol meselesi yapılacak ise Kürtler Zazaların koludur sonuçta daha eskiler Zazalar 2-kesinlikle ve kesinlikle Kürtçe bilmiyoruz konuşmuyoruz da kurmanc değiliz kırmancca konuşuruz 3-Bingol Yedisu ve Kiğı da tanıdığım izollar var hepsi kırmançça konuşuyor Kürtçe bilmiyorlar 4-Hayir, Zazalaşmiş değiliz zaten Pülümür de Kürtçe konuşan herhangi bir köy yok tamamı Zaza 5-nazimiye de de İzol Kırmancki köyleri var onlar da Zazaca konuşur 6-Mazgirt teki izollarin çoğunluğu Kürtçe konuşur fakat hatri sayılır Kırmancki de konuşan izollar vardır (Hizol)
Misafir - İzoli

     14/08/2022 20:19

Koçgiri Aşiretinin Oluşumu Hk. https://dersimgazetesi.net/kocgiri-asiretinin-yapisi-ve-kokeni/ linkinde Koçgiri aşiretinin kökeni ve İzol hakkında bilgi mevcut. Koçgiri’yi oluşturan toplulukların bir önceki yurdu Çemişkezek livasındaki (günümüzdeki Tunceli) Mazgirt yöresiydi. Geleneksel bilgiye göre aşiretin çekirdeği, İzol aşiretindendir. İzol aşiretinin en önemli yurdu Mazgirt’tir. Mazgirt’in Kordere ve Riçik köylerinde yaşayan İzolların bir bölümü Hüseyin adlı bir kişinin yönetiminde Koçgiri yöresine giderek Koçgiri aşiretinin çekirdeğini oluşturur. İzol aşiretinin ilk yurdu, Diyarbakır’ın Karacadağ yöresidir. Karacadağ’ın bir adı da İzol’dur. İzala, sıradağ anlamındadır. Halktan derlenen bilgilere göre Karacadağ’dan ayrılan İzol aşireti Malatya yöresinde bir süre kalmış, daha sonra Mazgirt’e giderek köyler kurmuştur.
Misafir - Dersim Kurmanc İzol

Dersim Kurmanc İzol     14/08/2022 20:32

Koçgiri aşireti köken olarak ağırlıklı olara Hizol kökenlidir ve Kurmanci konuşur.Pülümür''ün başka köylerinde veya başka bölgedelerde Zazaca konuşan İzollar var mıdır, sayıları hakkında tahmini bir fikir varsa paylaşabilir misiniz? Mazgirt, Karakoçan ve Bingöldeki Kurmanc Hizollardan haberiniz var mı, herhangi bir iletişiminiz oldu mu? Zaza olduğunu düşünenler, Zazaların Kürtlerin bir kolu olması hakkında ne düşünüyor?
Misafir - Dersim Kurmanc İzol

     14/08/2022 20:05

Biz İzollar Kurmancız ve Kürdüz. Zazalar, Kürtlerin bir koludur. Dr. Afrasiab Shekoftehın The Kurds in Khorasan adlı yazısında aşiretimizden de (Hizolanlu) bahseder. Mehmûd Qurbanpûr isimli Horasan Hizollarından birinin videolarını internette bulabilirsiniz. Suriye İzolları da Kurmanci konuşur. Refahiye''deki (Erzincan) bir köyde de bazı Hizol aileler mevcut ve Kurmanci konuşurlar. Zaman içerisinde Tunceliinin diğer kesimlerinde az sayıda Zazalaşmış olanlar olabilir. Tıpki Milan aşiretinin her yerde Kurmanci konuşup, Tunceli''de Zazaca konuşması gibi. Nuri Dersimi Zazaca konuşan Mil (Milan) aşiretindendir.
Misafir - Dersim Kurmanc İzol

İzol aşireti     13/08/2022 20:28

İzoluyuz zazayiz Vesselam
Misafir - İzol aşireti mensubu

İzol aşireti     12/08/2022 16:16

Pülümür kabadal köyündenim Kırmançça konuşuruz evet kendimize hizol deriz büyüklerimiz hiç göç etmediğimizi söyler bu arada alevi olduğumuzu söylememe gerek yoktur zira İzol un hepsi Kürt değildir.saygilar
Misafir - İzoli

     04/07/2022 20:45

Selamlar. Zaza olduğunu söyleyen İzollu, nereli olduğunu da yazmasını (ilçe, köy) rica ederim. O köye göç ettiniz mi? Kendiniz için İzol, Hizol hangi tabiri kullanıyorsunuz? Kürt olduğunuzun bilincinde misiniz? İzollar, Mazgirt, Karakoçan ve Kovancılar'da Kurmanci konuşur.
Misafir - Kurmanc İzol

İzol aşireti     01/07/2022 13:50

Zaza ve Kürt asiretidir ben zazayim dersimliyim izoluz
Misafir - İzoli

Rışvan Karaçor İzol Hepimiz Kürdüz     14/11/2021 23:50

İzol aşireti Kürt oğlu Kürttür. İzol türk yazarak bizi kandıracağını zanneden embesiller, en kısa zamanda zeka test yaptırın. Türkiyede genetik olarak Türk yok. Çin-Moğol kırması bir tipi olmayan Türk değildir.
Misafir - İzol Kürt

Türkoğluyuk     17/06/2021 17:04

biz izollar rişvanlar karaçorlar hepimiz türkmeniz zira evvela isimlerimiz kültürümüz türk kültürü.
Misafir - İzol Türkmeni

İzol     16/11/2020 17:41

Mehmet kaya sen kendini ne gürmek istersen o sun ama bize laf atma işine bak gel bizim ihtiyarlara deki sen türkmensin la sen hiç türkmen gürmedinmi bir kaç evleri olup soyunu unutmayanlar var koskoca izol 3.5 milyonluk aşiretmi soyunu unutacak türklerin işine gelir tabi ama işin aslı şu izollar dna testi yaptı türkmen deyiller hintli çıkıyorlar belkide çekik güzlülükleride türkmen çekikliği deyil hint çekikliğidir tabi işin şakası gerçektende urfanın en yerli aşireti dnalara göre konuşuyorum devir deyişti artık yok secere yok bilmem kim söyledi deyil yap dnayı sonra konuş
Misafir - Mehmet karadoğan

İzol (Hizol) Aşireti     03/04/2019 14:12

slm.. Elazığ (Karakoçan(Neredeyse nüfusunun üçte biri)-Kovancılar-bir kaç köyü) Dersim(mazgirt-nüfusunun çoğunluğu) buralarda yaşayan İzol(Hizoli/Hizolan) aşireti mensupları kürtçe konuşur ve alevi inancına mensuplardır ama geçmişte de böyle miydi acaba? kimse bilmiyor. Büyük bir aşiret olan İzol aşiretinin çoğunluğunun kürtçe (kısmen zazaca) konuştuğu ve yine çoğunluğunun İslam Şafi mezhebine tabi olduğu su götürmez bir gerçektir. Ama istisnaları saymazsak aşiret bazında eğitim düzeyi düşük ve günün tarihin gereklerine fazla adapte olamadıkları ve hep merkeziyetçi oldukları körü körüne siyasi oyunlara kapıldıkları kanaatimdir.Teşekkür eder başarılar dilerim.
Misafir - düzgün kömür

İzol Hakkında     07/03/2019 21:34

Bu yazı yine saçma Harzem hipotezini tekrarlamış. 1- Farklı bölgelerdeki neredeyse tüm aşiret mensupları kökenini Karacadağ'a dayandırır. 2- Celaleddin Harzemşah'la geldilerse 1186'daki Kudüs Seferi'ne nasıl katılıyorlar? Celaleddin'in Anadolu'ya gelişi 1220'li yıllar. Hem Kureyşan Ocağı'na bağlılığını bildiren adamların isimlerinin bulunduğu şecereden yola çıkarak koca aşiretlerin yol güzergahı nasıl çıkarılıyor? 3- Karacadağ bölgesinin eski adı İzal/İsal/İsala. Bu isim İzoli adına yeterince açıklık getiriyor bence. Besbelli ki İzoli=Karacadağlı.
Misafir - Mehmet

izol aşireti     07/02/2019 15:18

meşhur arap tarihçi MAKRİZİ 15. yüzyılın başlarında yazdığı tarih kitabında 37 KÜRTAşiretinin ismini sayar...bunlardan bir EL İZOLİ ismiyle izol aşiretidir..aşiretin türkmenlikle alakası yoktur..dahası Abbasiler devrinde ebu bekir el izoli isminde bir din adamı tarihe geçmiştir..yani harzemşahlar anadoluda yokken burada izol aşireti var idi..bunlar tarihi belgeler..birilerinin masallarına benzemez....vay harzemşahlar anadoluya gelmişde onların koluymuş da bunlar hikayedir..zaten harzemşahlar irani bir kavimdir..türk değildirler...harzemce irani bir dildir..Buda meselenin ayrı boyutu..
Misafir - fatih

Hizol     18/11/2018 04:57

Merhaba ben de izol aşiretindenim üniversite de tarih araştirmacisiyim tezimi izol aşireti tarihi üzerin de tamamlayacam. Dedemin anlattığına göre dersim mazgirt ten göç etmisiz mardin e . Dersim mazgirt ten arkadaşlar varsa ulaşsin bana lütfen
Misafir - Roniya

Teşekkürler     16/08/2018 22:56

İzol aşireti tipleri gerçekten Türk’e benzer tabiki Kürtlerle karışmışlardır anası tarafından izollaşmış olanlar Kürt görünümlü olabilir bir arkadaş çekik gözlü Kürt olur mu demiş bak bakalım izollu Hamik ağa ya izollu bozan beyine hatta günümüzde Hamit izola yüz tipleri çekil gözleri en saf Türk gibi Adıyaman mazel köyünde çekik göz çoktur sen izolluluğunu anne soydan geldiği için Kürt tipli olabilirsin bu da olası bir durum. Ayrıca tarihte Kürtlerde şii veya Alevilik yoktur ama izol da bu vardır
Mehmet Kaya

İzollar kürttür     19/07/2018 23:12

Ben adıyamanlı izolu biriyim izollar türk deyil eyer olsaydı bizim yaşlılar mutlaka söylerdi ki kaldıki üç beş kişiden bahsetmiyoruz nufusu milyonu aşan bir aşiret herkesin unutması mümkün deyil eşim tırkan aşiretinden kürtçe konuşurlar ama türkmen olduklarını unutmamışlar ki toplasan kaç nufusları var ve nekadar kürtlerle evlilik yapsalarda muhakak türkmenlik damarları kaybolmuyor her ayleden biri ilaki çekik güzlü çıkıyor peki sen hiç çekik güzlü bir izol gürdünmü yada bir ihtiyarın aslında biz eskiden türkmeniz dediyini duydunmu secerede ismimiz geçebilir kaldıki horasanda hala kürtler yaşıyor horasanda sadece türkmen yok zaten türkmenler horasanlı deyil geldikleri son yer ama kürtler oranın yerlisi horasandan her geleni türk yapsak doğuda çoğunluk türk olur bu gerçeklikten uzak söylemler bide okurken yazıları şöyle aynadan kendime bakıyorum babam ve dedemi aklıma getiriyorum türkmen ne alaka içimden geçirdim hani bize hintli desen amenna😎😎😎
Serhad Karadoğan

İzol Kürttür     18/02/2018 17:16

Bu yazının burada ne işi var? İzol(Hiol) aşireti tüm şehirlerde, İran'da, Suriye'de, Ürdün'de Kurmanc Kürt aşiretidir. Bu yazılar asimilasyona uğrayanlar, soyunu bilmeyen cahiller tarafından yazılmıştır. Siz safkan gerçek K ürtsünüz demesini mi bekliyordunuz? Türkiyedeki türkler bile türk olmayıp, orta asyalılar gibi çekik gözlü değildir. Birisi de zazalıktan bahsetmiş. İzollar Zazaca konuşmaz. Tüm bölgelerde Kurmanci konuşur. Malatya ve Kilis İzolları ağırlıklı olarak asimile olmuştur. Artık onlara kardeş diyemeyiz.
Misafir - Kurmanc İzol

Son 100 yil     15/06/2015 23:47

Benim de kanım o yonde. Tanidigim bikac yaslı dan duydum. Onceden koyu turk ken suan zaza lar.
Misafir - Mehmet alp

Son 100 yil     15/06/2015 23:40

Benim de kanım o yonde. Tanidigim bikac yaslı dan duydum. Onceden koyu turk ken suan zaza lar.
Misafir - Mehmet alp

izol (ejor)     21/12/2014 12:52

Kalkıp Kürtleri kabul et meyen milliyetçi kişiler sorarsanız izollar Kürt tür demezler . Onlara göre kürt diye bir millet yok.izollar çiya tarafindan geldikleri için deştiler onlara ejor i derler. Yani izoli
Misafir - kahta

Izol asireti     03/11/2014 02:05

Size nenemi anlatim aslinda gercek izol asiretinin Tek varisi benim nenem ... Nenemin adi hava. Babasinin adi zülfükar anesinin adi yem izol asiretinin agasinin Tek kizi seh Said katliamindan önce nenemin babasi izol asiretinin agasi ve en zengin Adami 7 köyün sahibi aras ovalarinin sahibi diyarbakirin ovalarinin sahibi ve 1500 Bas Hayvan sahibi nenemin babasymis.... Rahmetli nenem anlatinca Hep aglardi...😭😭 seh Said katliaminda nenemin ailesini yok etmisler bir Tek nenem kalmis hepsini öldürmüsler nenemin amcasinin ismi sükeymanmis ..... Nenem diyarbakirin cermige kacmis cocuk haliyle orda bir aile büyümüs ve demle evlenmis.... Ama Hep anlatirdi okuma ve yazmasi olmasindan dolayi hakini aranamis iste gercek izol asiretinin Tek varisi ve malarinin Tek sahibi benim nenem !!!!
Misafir - Helin Göktepe

Izol adireti     03/11/2014 02:33

Size nenemi ankatim aslinda gercek izol asiretinin Tek varisi benim nenem ... Nenemin adi hava. Babasinin adi zülfükar anesinin adi yem izol asiretinin agasinin Tek kizi seh Said katliamindan önce nenemin babasi izol asiretinin agasi ve en zengin Adami 7 kökünü sahibi aras ovalarinin sahibi diyarbakirin ovalarinin sahibi ve 1500 Bas Hayvan sahibi nenemin babasymis.... Rahmetli nenem anlatinca Hep aglardi...😭😭 seh Said katliaminda nenemin ailesini yok etmisler bir Tek nenem kalmis hepsini öldürmüsler nenemin amcasinin ismi sükeymanmis ..... Nenem diyarbakirin cermige kacmis cocuk haliyle orda bir aile büyümüs ve demle evlenmis.... Ama Hep anlatirdi okuma ve yazmasi olmasindan dolayi hakini aranamis iste gercek izol asiretinin Tek varisi ve malarinin Tek sahibi benim nenem !!!!
Misafir - Helin Göktepe

yanlis bilgi     07/06/2014 02:44

turkiyenin en buyuk asireti goyan(goyi)asiretidir.tum botan halkida bunu biliyo
Misafir - botan

yanlış sıralama      26/11/2013 20:22

MARDİNin en büyük aşireti Omeri aşireti nerde ...
Misafir - İDRİS

yanlış sıralama      26/11/2013 20:21

MARDİNin en büyük aşireti Omeri aşireti nerde ...
Misafir - İDRİS

aşiret     29/09/2013 14:11

yukarıda yazılanların çoğuna katılmiyorum.Ben de tunceli mazgirtliyim kürt kökenlii alevi inançlıyım. izolluyum. kökenimiz kürt neslimiz karacadağ yöresinden değişik nyörelere dağılmiştır.
Misafir - muzaffer kaya

güzel     30/12/2012 00:43

fırat bey güzel bir çalışma yapmışsınız
Misafir - meyran

AŞİRET SIRALAMASI     09/10/2012 22:08

SAYIN,FIRAT ŞEMDİNOĞLU. GÜNEY DOĞUNUN BU BÜYÜK AŞİRETLERİNİ AÇIKLAMALI ŞEKİLDE DERLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER..,SAYGILARIMIZLA
Misafir - ADMİN

en büyük aşiret     09/10/2012 22:05

türkiyede en büyük aşirettir sıralama şöyle 1.İZOL AŞİRETİ (İZOLLAR) ZÜLFİKAR İZOL (AĞA) 2.EKMEN AŞİRETİ (EKMENLER (KERCOZ) AŞİRETİ) MEHMET EMİN EKMEN (AĞA-MİLLETVEKİLİ) 3.ENSARİOĞLU AŞİRETİ- SALİM ENSARİOĞLU 4.BUCAK AŞİRETİ SEDAT EDİP BUCAK 5.ŞEREFHAN AŞİRETİ MUSTAFA BAYRAM 6.ERTUŞİ AŞİRETİ İSKENDER ERTUŞ 7.TATAR AŞİRETİ MEHMET TATAR 8.ZEYDANLAR (PİNYANİŞ) RÜSTEM ZEYDAN 9.DİRİ AŞİRETİ CİHANGİR DİRİ 10.BULDAN (ORAMAR AŞİRETİ) SAVAŞ BULDAN 11.TÜRK AŞİRETİ AHMET TÜRK 12.RAMAN AŞİRETİ FARİS ÖZDEMİR 8-BADILLI AŞİRETİ 9-KARAKEÇİLİ 10-CEVHERİLER 11-PAYDAŞ AŞİRETİ (HALİL PAYDAŞ) 12-SİNİKA AŞİRETİ (NEZİR NASIROĞLU-NECAT NASIROĞLU) 13-HABİZBİN - NİYAZİ DEMİR 14-ALİKAN - ALİ SUÇİN 15-BURİKİ AŞİRETİ REMZİ KARTAL
Misafir - fırat şemdinoğlu

.

H.Abdurrahman KEDALİ
(Bilgi, Sayfası)
DÜŞÜNDÜREN MİZAH KÖŞESİ
ŞAİR VE YAZARLAR KÖŞESİ
Site Haritası
FIKRA KÖŞESİ