• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/semskiasireti
  • https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fsemskiasireti.com%2F%3FSyf%3D26%26Syz%3D1002%26%2FB%25C3%259CT%25C3%259CN-A%25C5%259E%25C4%25B0RETLER%25C4%25B0N-TAM-L%25C4%25B0STES%25C4%25B0-VE-DETAYLI-A%25C3%2587IKLAMALARI%23.UtFEtYrXtl0.google_plusone_share&t=B%C3%9CT%C3%9CN+A%C5%9E%C4%B0RETLER%C4%B0N+TAM+L%C4%B0STES%C4%B0+VE+DETAYLI+A%C3%87IKLAMALARI
  • https://www.twitter.com/semski_asireti

SONSUZA KADAR BARIŞ VE KARDEŞLİK İÇİN EL ELE

Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi8
Bugün Toplam365
Toplam Ziyaret2536640
ŞEMS KİMDİR
ŞEMSKANLILARIN TARİHİ
ŞEMSKANLILARIN SOY AĞACI
BÜYÜKLERİMİZ
DRAMATİK HAYATLAR
SİTEMİZİ BEĞENİN
Saat

ŞEYHANLI, ŞEYHAN, ŞEYXİ AŞİRETİ

Tamamen dağılmış ve tüm aşiretler arasında birer kabilesi bulunan,  kendileri de başlı başına bir aşiret olan Şeyhan aşireti günümüzde Şanlıurfa, Siverek, Mardin, illeri merkezinde ve İlçelerinde yaşamaktadır. Kabileler ve aileler halinde Doğu ve Güneydoğudaki tüm aşiretlerin arasında bulunurlar. Tarihten beri halk tarafından Hz. Hüseyin’in (Allah ondan razı olsun) soyundan geldiklerine inanılır ve o şekilde hürmet görürler. Gerçi Doğu ve Güneydoğuda Hz. Ali Murtaza’nın soyuna dayanan birçok aşiret mevcuttur. Kitabımızın birçok bölümünde yeri gelmişken bu aşiretlere ve tarihlerine değinmiştik. Ancak bu aşiretlerin hiç biri Şeyhan ismini taşımamaktadır. Tamamı başka isimler almışlardır. Fakat Urfa civarında yaşayan ve Hz Hüseyin soyundan olduğu kabul edilenler Şeyh veya Şeyhli veya Şeyhan-Şeyxi olarak isimlendirilmiştir. Siverek, Bozova, Viranşehir, Birecik ve Suruç ilçelerinde yaygın bir şekilde yaşamaktadırlar. Tamamı kendilerini Sin ve Şeydoş hazretlerinin soyundan olduklarını kabul etmektedirler. Şeyhanlar Şanlıurfa bölgesinde dört kısma ayrılmışlardır. Birinci kısım Viranşehir’de yaşamakta olup Mılan aşiret federasyonuna bağlı olarak hayatını sürdürmüştür. İkinci kısım ise Berazi aşireti federasyonu içinde yer almıştır. Üçüncü kısım Baziki aşireti içinde yaşamaktadır. Dördüncü ve büyük kısmı ise Karakeçili aşireti federasyonuna katılmıştır.

       Sin ve Seydoş hazretleri ile ilgili tarihi bir vesika veya bilgi mevcut değildir. Günümüzde bu iki zatın kabirleri Mardin İli Derik ilçesi Kümtere Köyü’ndedir. Yapılan tahminlere göre 1280’li yıllarda bu bölgeye Bağdat’tan gelmiş bir ailedir. Burada

 

İslam dinini yaymak için mücadele etmişlerdir. Fakat daha sonra şehit edilmişlerdir. Bacıları Ziney Hatun’un da aynı bölgede kabri bulunmaktadır. Bu zatlardan Sin’in çocuklarının kabul ettiği bir şecere bulunmaktadır. Bu şecereye göre Şeyh Sin ve Şeyh Seydoş hazretlerinin soyu şöyledir.

         Sin ve Seydoş Bin Şad Ebubekir, Bin Ali Taki, Bin Muhammed Hadi, Bin Hasan Askari, Bin Musa Rıza, Bin Ali Taki, Bin Musa Kazım, Bin Cafer Sadık, Bin Muhammed Bakır, Bin Zeynelabidin, Bin İmam Hüseyin, Bin İmam Ali (Allah hepsinden razı olsun)

         Günümüzde Şanlıurfa’daki Şeyhan aşireti kendi aralarında birçok kabileye ayrılmıştır. Bu kabilelerin isimleri şöyledir:

            1- Hacan,

            2- Musukan,

            3- Kubatan,

            4- Devaran,

            5- Şeyhikan,

            6- Binkasım,

            7- Şeyhiman,

            8- Kösan,

            9- Serhoşan,

            10- Şeyhşeddad’an,

            11- Ebulkasım,

            12- Beşaltı,

            13- Şeyh Aliyan.

        Güneydoğuda seyid, şeyh, seyda unvanları sıkça kullanılan unvanlar arasındadır. Tarihten beri bu bölgede din duyguları her zaman tüm duyguların üstünde bir seyir izlemiştir. Fakat Mezopotamya gibi dünya kültürünün şekillendiği bir bölge için pek de yadırganacak bir olay değildir. Bölgede Ehlibeyt olarak tüm İslam âlemi tarafından kabul gören ve saygı duyulan Hz. Fatıma evlatlarının yaygın bir şekilde bulunması dikkat çekicidir. Daha önceki birçok yazımızda ve kitaplarımızda bu konuya değinmiştik. Önemine binaen burada sebepleri üzerinde durmak yerindedir sanırım.

        Arap âleminde ırkçılık ve kendi ırkını beğenip başkalarını aşağı görme bir hobidir. Günümüzün gelişmiş kültüründe bile Kahtani ve Adnani isimli gruplara ayrılan Arapların birbirlerine karşı üstünlük taslamaları hayret vericidir. Peygamber (Allah’ın selamı üzerine olsun) Haşimi kabilesi içinden çıktığı zaman bulunduğu Mekke şehrinin aristokrat ailesi Emeviler, Zühreoğulları ve diğerleri bunu yadırgamış ve kabullenmeyi gururlarına sığdırmamışlardı. Zira Mekke’de Emevi olarak bilinen kabile hem maddi yönden şehrin en zengin kesimi, hem de okuma yazma yönünden halkın en bilgili insanları idi. Kendilerini diğer akraba kabilelere göre gayet medeni ve bilgili kabul eder, başkalarını cahillikle suçlarlardı. Bu ailenin eğitim ve öğretim düzeyi %70 civarında idi. Bu oran belki de tüm bölge halklarının eğitim seviyesinden daha fazla idi. Bekli de sadece bu kibir ve üstünlük sebebi ile uzun süre İslam’ın ve Müslümanların karşısında direndiler. Emevi ailesi mensupları gerçekten yönetme, hükmetme sahasında yüksek bir kabiliyete sahiplerdi. Düşünün ki Emevi asıllı Amr Bin As Medine’ye gelip Müslüman olduğu günün ertesi Hz. Ömer, Osman, Ali Ebubekir gibi sahabelerin de emrine verildiği bir komutan olarak Yemen civarına Resulullah tarafından harbe gönderildi. Bu zatın komutanlıktaki dehası ve feraseti tarihte örnek teşkil eder. Keza Ebu Süfyan kabiliyeti ve dehasıyla yıllarca müşrik Arapları idare etti. Anlayacağınız bu aile bir bürokrasi dehası idi. Mekke Müslümanlar tarafından fethedilince Müslüman olmayı kabul ettiler. Emevilerden ilk Müslüman olan Hz Osman (Allah ondan razı olsun) idi. Yıllarca üstünlük taslayan kendini beğenmiş bu ağa ailesi İslam olunca eski cahili adetleri bıraktılar. Seneler birbirini kovaladı. Hz Osman döneminde Emevi asıllı olan Hz. Osman (Allah ondan Razı olsun) halife olunca yeniden ağalık ve kendini beğenmişlik bu ailede Mervan Bir Hekim vasıtasıyla hortladı. Hz. Osman’dan sonra bu aile İslam memleketlerinde hâkimiyetlerini ilan ettiler. Fakat bu hâkimiyetlerine engel olacak tek bir aile varsa o da Haşimi ailesi idi. Bu düşünce sebebi ile bu aileye karşı savaş ilan ettiler. O dönemki Arap aşiretleri korkudan Haşimileri korumak veya kollamak şöyle dursun konuşmaya bile cesaret edemediler. Haşimi ailesi birçok zülüm ve işkencelere maruz kaldı. Birçoğu İran Horasan ve Doğu güneydoğu gibi uzak bölgelere kaçarak başka kavim ve milletlere sığındılar. Son Emevi halifesi Mervan Bin Muhammed döneminde sadece Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde 1500 kişiye yakın Haşimi veya Hz. Hüseyin torunları zindanlarda yatıyordu. Emevilerin saltanatlarının sona ermesiyle Harran hapishanelerinin kapısı açıldı. Ve bu ehlibeyti resulün tüm evlatları güneydoğu ve Kafkaslara dağılarak izlerini kaybettirdiler.

         Bu seyid ailelerinin ilk dönem takip edebildiğim bir kısmının isimlerini ve çocuklarının neseplerini aşağıya aldım. 

 

Hz. Ali’nin Evlatları 

A) Peygamberimizin kızı Hz. Fatima’dan doğanlar:

1- Hasan, 2- Hüseyin, 3- Muhsin, 4- Zeynep, 5- Ümmi Gülsüm.

B) Havle Binti Cafer Bin Kays Bin Mesleme El Hanefiye isimli hanımdan doğan:

  Muhammed (Muhammed Hanife olarak tanınır )

C) Sehba Binti Raiba isimli hanımdan doğan:

  Ömer

D) Ümmül Benin isimli hanımdan:

Abbas

Diğer hanımlarından doğan çocukları

1- Ebubekir

2- Osman

3- Cafer

4- Abdullah

5- Ubeydullah

6-Muhammed Al Asğar

7- Yahya  (Esma isimli hanımdan) 

      Muhsin haricindeki tüm çocuklarının soyu devam etmiştir. Ancak Fatima’nın  (Allah Ondan razı olsun) Muhsin isimli çocuğu küçük yaşta vefat etmiştir.

Hazreti Ali’nin Oğlu Hazreti Hasan’ın Sülalesi 

Çocukları

A) Havle isimli hanımdan

            Hasan

B) Ümmü Beşir isimli hanımdan

            1- Zeyd

            2- Ömer

            3-Kasım

            4- Ebubekir

            5- Talha

C) Ümmi İshak isimli hanımdan

            1- Abdurrahman

            2- Abdullah

            3- Muhammed

            4- Hamza

            5- Cafer

Hz. Hasanın Oğlu Zeyd’in Çocukları

             Hasan

Hasan Bin Zeyd Bin Hasan’ın Çocukları 

            1- İbrahim (iki oğlu var

            2- İsmail (Beş oğlu var )

            3- İshak (Üç oğlu var )

            4- Abdullah (beş oğlu var )

            5- Ali (yedi oğlu var )

            6- Hasan (Dört oğlu var )

            7- Zeyd ( Bir oğlu var )

            8- Kasım (Altı oğlu var)

 

            1- İbrahim’in birinci oğlu Yine İbrahim’dir. İbrahim’in oğlu İbrahim’den doğan Muhammed, onun oğlu Hasan, onun oğlu Muhammed’dir. Bu adam Medine’de devrin en fasık insanlarından biri idi. Peygamberimizin mescidinde içki içmeye bile kalkıştı devrin halifesine isyan etti. Medine halkı tarafından öldürüldü. Cenaze namazını kılacak cemaat bulunamadı.

            2- İshak: Bu zatın Harun, Hasan, Hüseyin isimli üç oğlu vardır.

            3-Zeyd: Bu zatın Tahir isimli bir oğlu vardır.

            4- Hasan: 1. Hasan, 2. Hasan, Hüseyin, Muhammed isimli çocukları vardır.

            5- Kasım: Bu zatın Muhammed, Muhamed, Bethani, 2. Muhammed, Abdurrahman, Hamza, Hasan isimli çocukları vardır.

    Kasım’ın neslinden Muhammed Bin Hüseyin, Bin Hasan, Bin Muhammed, Bin Kasım Bin Hasan Bin Zeyd Bin Hasan Bin Hz. Ali’nin 11 oğlu vardı.  Hepsinin ismi de Ali idi. Bu nedenle onları tanımak gayet güçtür.

            Kasımın oğullarından Muhammed’in oğlu İsa’nın oğullarından Hasan ve Cafer Sicistan’da otururlardı. Ahmet ve Hamza Teberistan’da otururlardı. Yusuf, Cürcan’da otururdu. Salih Mevr şehrinde, Muhammed Belh şehrinde, Yahya Şaş şehrinde Hüzeyin Rey şehrinde, Davut Deylem şehrinde, Ali Mısır’da otururlardı. Yine Hz. Hasan’ın evlatlarından Nakib Muhammed Bin Hasan ki Biddai Sağir lakabı ile tanınır. Rey şehri civarında otururdu. Biddai Sağir Bin Kasım Bin Ali Bin Abdurrahman, Bin Kasım Bin Muhammed Bethani, Bin Kasım Bin Hasan Bin Zeyd Bin Hasan Bin Ali Bin Ebutalib Hicri 317 (Miladi 930)’da Teberistan’da öldürüldü. Bu zatın soyundan  Muhammed Bin Hüseyin Bin Davut Bin Ali, Bin İsa Bin Muhammed Bin Kasım Bin Hasan Bin Zeyd El Nişaburi büyük bir hadis alimi idi .

            6- Abdullah : Bu zatın çocukları; Muhammed, Yahya, Ali, Zeyd ,Hasan  dır.

            7- İsmail: Ali Hasan,  Ahmet, Muhammed isimli çocukları vardır.

            8- Ali: Abdullah, Abdulazzim, Ahmed, İbrahim, İsmail, Hasan ve Hüseyin isimli çocukları vardı.  Bu zattan Hüseyin Bin Kasım Bin Ahmet Bin Abdullah Bin Ali Bin Hasan Bin Zeyd büyük bir kıraat âlimi idi. Küfe de(Necef) meşhurdu.

 

            Hz. Hüseyin Bin Ali Evlatları

 

        Hz Hüseyin’in birçok evladı Sağlığında vefat etti. Diğer evlatlar Kerbela civarında Hz. Hüseyin’le beraber şehit oldular. Ancak Oğullarından Ali Zeynelabidinin nesli devam etti. Ali Zeynelabidin’in 7 çocuğu bulunmakta idi.

            1- Muhammed,

            2- Zeyd,

            3- Ali,

            4- Hüseyin,

            5- Abdullah,

            6- Ömer.

 

1- Abdullah Bin Zeynelabidin’ın çocukları:

İshak, Muhammed,

2- Ali Bin Zeynelabidin in çocukları:

Hasan, Abdullah, Ömer, Zeyd, Cafer Muhammed, Ahmed

3- Ömer Bin Zeynelabidin evlatları:

Muhammed, İsmail, Musa Abdullah Ali, Hüseyin, Cafer

4- Hüseyin Bin Ali Zeynelabidin’in çocukları: A’rac (Topal )

Ali, Hasan, Muhammed, İbrahim, İsmail, Süleyman, Abdullah, Übeydullah,

5- Zeyd Bin Zeynelabidin çocukları.

Yahya (Horasan’da otururdu) Ali (evladı kalmadı) İsa (12 yıl gizlendi sonra öldü) Muhammed, Hüseyin,

6- Muhammed Bin Zeynelabidin çocukları:

Abdullah, İbrahim, Ali, Cafer 

 

Halifelik Mücadelesi Veren Seyidler

 

Zeyd Bin Zeynelabidin bin Hüseyin: Cariye bir anneden doğdu. Annesinin ismi Cida idi. Muhtar Eşter bu cariyeyi 3000 dirheme satın alarak Zeynelabidin hazretlerine hediye etmişti. Zeyd Hicri 75 Miladi 695 yılında dünyaya geldi.(284)  Bu zat Hicri 125 yılında Küfe’den gece çıkarken Yusuf Bin Ömer Bin Hübeyre’nin adamlarınca öldürülerek başı kesilip Hişam Bin Abdulmelik’e gönderildi. Uzun süre bir tahtaya asılarak teşhir edildikten sonra yakılarak Fırat Nehri’ne atıldı. 

Yahya Bin Zeyd Bin Ali Zeynelabidin Bin Hüseyin: Bu zat Rita isimli hanımdan dünyaya geldi. Rita Bin Abdullah Bin Muhammed Hanife Bin Hz. Ali (Allah ondan razı olsun) soyundandı. Yahya, Emevilerin zulmünden Horasan’a kaçtı. Orada Sanzevar’da bulunan Şazan isimli mescitte ibadetle meşgul oldu. Hicri 126 Miladi 745 yılında Ramazan ayında bir cuma günü Cüzcan’da öldürüldü. Halk cesedini defnetmekten bile korkuyordu. Ta ki Ebu Müsül El Horasani gelip cesedini defnetti. Katilini bularak öldürdü.

  

Nefsü Zekiye Abdullah Muhammed Bin Abdullah Bin Hasan El Müsenna Bin Hz. Hasan Bin Hz. Ali: Hinde Binti Übeydullah isimli hanımdan Hicri 100, Miladi 719 yılında dünyaya geldi. İbni Fandak El Beyhaki bu hanımın Nefsü Zekiye’ye dört yıl gebe kaldığını iddia eder. Hicri 145 Miladi 763 yılında. Hümeyd Bin Kahtabe tarafından vuruldu.

 İbrahim Bin Abdullah Bin Hasan El Müsenna Bin Hz. Hasan Bin Hz. Ali: Ebu Hasan olarak Lakablandırılmıştı. Kardeşi Nefsü Zekkiye ile aynı anneden dünyaya geldi. Basra şehrinde halifeye karşı kıyam etti. Abbası halifesi Mansur adına İsa İbni Musa kendisiyle savaştı. Hicri 145 Miladi 763 yılında öldürüldü.  

 Ali Faki Ebu Abdullah Hüseyin, Bin Ali Bin Abdullah Bin Hasan Bin Hz. Hasan Bin Hz. Ali: Zeyneb Bindi Abdullah Bin Hasan Bin Hasan Bin Ali Bin Ebutalib isimli hanımdan dünyaya geldi. Hicri 167 Miladi 784 yılında Abbasilere karşı mücadeleye başladı. Hammad El Türki tarafından aynı yıl öldürüldü.

Yahya Bin Abdullah bin Hasan Bin Hz. Hasan Bin Hz. Ali: Deylem’de Abbasilere karşı mücadeleye başladı. Halife Harun Reşit tarafından yakalanarak Bağdat zindanına atıldı. Zindanda vefat etti.

Ebulkasım Muhammed Bin İbrahim El Tabataba: Medine de mücadeleye başladı. Sonra Küfeye doğru ilerledi. Sureyya Bin Mansur El Şeybani kendisine yardım etti. Hicri 176 Miladi 793’te öldürüldü.

Seyid Kasım İbni İbrahim (Ebulkasımın babası) ibni İsmail: İbni Fandak bu zatın Ehlibeytin yıldızı olarak kabul edildiğini söyler. Hinde Binti Abdulmelik Bin Sehl Bin Selim isimli hanımdan dünyaya geldi. Mısır’da Mücadeleye başladı. Hicri 146 Miladi 764’te Zül Huleyfe’de vefat etti. Mekke, Medine, Kazvin, Deylem gibi şehirlerde tanınan meşhur bir zat idi.  

Yahya El Hadi Bin Hüseyin Bin Kasım Bin İbrahim Bin İsmail Bin İbrahim Bin Hasan: Yemen’de Hicri 280 Miladi 894 yılında İmamet mücadelesine başladı Uzun bir süre bu mücadelesine devam etti. Hicri 298 Miladi 911 vefat etti.

Nasır El Hak Ebu Muhammed El Hüseyin Bin Ali Bin Hasan Bin Ali Bin Ömer Bin Ali Zeynelabidin Bin Hz. Hüseyin Bin Hz. Ali: Cariye bir anneden dünyaya geldi. Teberistan’da Hicri 304 Miladi 917 yılında İmamet mücadelesine başladı. 74 yaşında idi. Onun da mücadelesi sonuç vermedi.

Ebul Kasım Muhammed Bin Yahya Bin Hüseyin Bin Kasım Bin İbrahim Bin İsmail Bin İbrahim Bin Hasan Bin Hz. Hasan Bin Hz. Ali: Al Murtaza li Dinillah lakabı ile tanınır. Hicri 278 Miladi 892 yılında Fatima Binti Hasan isimli hanımdan dünyaya geldi. İslam hukuku dalında büyük bir hukukçu idi. Yaptığı hilafet mücadelesi başarıya ulaşmadı.  Hicri 320 Miladi 933’te vefat etti .

Ebul Hasan Ahmet İbni Yahya: Ahmet Bin Yahya Bin Hüseyin Bin Kasım Bin İbrahim Bin İsmail Bin İbrahim Bin Hasan Bin Hasan Bin Hz. Ali. İmamet mücadelesinde başarı elde edemedi. Nasır li Dinillah lakabı ile tanınır.

Yakın Tarihte Şeyhlerden Meşhur Olanlar

Hakkari Bölgesi: 

Hazreti Hüseyin’in soyundan Şeyh Abdurrahman El Nehri,  Halit Bağdadi’nin talebesi Seyid Abdullah, Abdulkadir’i Geylani hazretlerinin Torunları 11. babadan Seyid Salih -Seyid Taha, Seyid Hacı

            İsa El Hakkâri: Hz. Hasan’ın 13. batından torunudur. Haçlı seferlerine karşı ilk cihada çıkanlardandır. Selahaddin Eyyubi’nin amcası Şikruh'un emrine girdi 1189 yılında Akka muhasarasında vefat etti. Cenazesi Kudüs’e defnedildi

Şemdinli Bölgesi:   

            Seyid Abdullah ‘i Şemdinli: Hakkârili Seyid Taha’nın amcası Mavlana Halit’in arkadaşı 

            Şeyh Hasan’ı Kasrani: Yüksekova Akçadam Köyü

            Şeyh Ahmet ailesi, Nusaybin

            Şeyh Halil ailesi, Midyat   

            Şeyh Hasan ailesi, Gercüş

            Gavs Seyid Abdulhekim ailesi, Kâhta / Menzil

            Seyit Kadri ailesi, Cizre

            Şeyh Hattap ailesi, Siirt 

Siirt Bölgesi:      

            Şeyh Hazma El Kebir, Halid Bin Velid soyundan

            Şey Abdullah Eruh, Hz. Ömer soyundan

            Şeyh Abdurrahmani Savuri, Hz Ömer soyundan

            Şeyh Hazin

            Şeyh İsmail Fakirullah / Tıllo, Hz Abbas soyundan

            Şeyh Memduh, Hz Abbas soyundan

            Şeyh Süleyman, Halid Bin Velid soyundan

            Şeyh Seyid Abdullah, Kurtalan, Hz Hüseyin soyundan

            Şeyh Seyit Abdulmennan, Hz Hasan soyundan

            Seyid Hasan, Kurtalan, Hz Hüseyin soyundan

Batman Bölgesi:   

            Mevlana Halidi Zilani, Batman/ Beşiri ilçesi

            Şeyh Bedri, Sason ilçesi Erdemli Köyü

Adıyaman Bölgesi:   

            Şeyh Seyid Musa, Adıyaman Kerkişin Köyü

            Şeyh Zeynelabidin, Gavunduk Köyü

            Şeyh Abdurrahman, Zeytindere Köyü

            Seyid Muhammed Raşid Hüseyni, Kâhta Menzil

            Seyid Abdulbaki Hüseyni, Kâhta Menzil

            Seyid Fevzeddin, Kahta, Menzil

Malatya Bölgesi:    

            Şeyh Abdurrahman Erzincani, Darende

            Seyid Hasan Gazi, Hz. Hüseyin Soyundan

Palu Bölgesi:      

            Seyid Ahmet El Kürdi

            Seyid Bedrettini Erzurumi

            Şeyh Mır Efendi

Maden Bölgesi:    

            Seyid Kartal, Tepecik, Hz Hüseyin soyundan

Gaziantep

            Şeyh Fethullah, Hz Ebubekir soyundan

Eğil Bölgesi:   

            Pir Mansur Seyid Hüseyni, A’rac Mırdasi Aşireti reisi  (Hz. Abbas soyundan )

Siverek Bölgesi:    

            Şeyh Seyid Ahmet Baba 

Muş Bölgesi:     

            Şeyh İbrahim Samidi Zerzemi,

            Şeyh Muhammedi Mağribi,

            Seyid Muhammed Haci-i Kal

Bitlis Bölgesi:     

Şemsi Bitlisi Abasoğlu,

Şeyh Mahmut Üryani,

Seyid Sıbgatullah El Arvasi

Mardin Bölgesi:   

            Şeyh Abdullah, Hz Ebubekir soyundan

            Şeyh Abdulaziz, Hz. Abdulkadir El Geylani soyundan

            Şeyh Kasım, Abdulkadir Geylani soyundan

            Sultan Şeyh Mus Al Anzalli, Hz. Ömer soyundan Abdulkadir Geylani’nin teyzesi oğlu Diyarbakır, Urfa, Siirt, Hazro, Lice, Koca Köy gibi yerlerde evlat ve torunları vardır.

            Şeyh Celaleddin ailesi, Feriç köyü

            Seyid Nuh ailesi

            Seyid Abdulkadir Bin Zeyd ailesi

Şanlıurfa Bölgesi:   

            Naimi ailesi

            Karakeçi şeyhleri, Siverek

            Harran Beni Kays şeyhleri,

            Beni Muhammed Beni Yusuf şeyhleri

            Şeyh Cevher ailesi, Bozova

            Şeyh Sinan ailesi, Bozova

            Şeyh Hüseyni Kösan ailesi, Suruç

            Ali Narike ailesi, Birecik

            Başaltı ailesi, Suruç

            Viranşehir Seyidleri ailesi

            İmam Bakır El Harrani torunları

            Şeyh Sadettini Cebbavi, Birecik

            Beni Zeyd ailesi şeyhleri

            Suruç Ziyaret Köyü Şeyhleri

            Şeyh Mislim El Teberdar /Suruç 

            Beni Yusuf şeyhleri

            Çepçepi, İncirli ve Susuk köyleri şeyhleri

 

Kaynak:Ruhavi

 

BU SAYFAYA YAPILAN YORUMLAR

GAZİİ - 22/02/2013 - 13:45
ALLAH BİZLERİ ONLARIN YOLARINDAN AYIRMASIN. 
NE MUTLUKİ BİZLERE ALLAH DOSTLARININ TORUNLARI OLDUĞUMUZ İÇİN ALLAH HEPSİNDEN RAZI OLSUN 
seyyid - 11/02/2013 - 19:17
bende hz HASAN ın soyundan geliyorum ve bu soyumla her zaman gurur duyuyorum şeyh aliyann

 


 

Email : seref.63@hotmail.com
Yorum: bende bir şeyhanlı olarak peygamber soyundan gelmek çok güzel bir duygu Allah bizi onların yolundan gitmeyi hepimize nasip etsin saygılarımla.
Site yönetim panelinizdeki sayfa yorumları bölümünden
onaylayarak yorumu yayınlayabilirsiniz.

yahya - 21/01/2013 - 21:38ben.şeh.seyfullah.yani.pirseyf.torunubingöl.genç.seyfanda.yatıyor.secdere.yazdım.şeh.seyfullah.1500yıllarda.yaşamiş.babası.şeh.hasan.törbede.şeh.hasan.oğlu.şeh.seyfullah.yazıyornecmettin

 


 

yahşi - 13/01/2013 - 14:32bizde ömerin soyundan olup gaziantebin islahiye ilçesi kerküt köyünde ikamet etmekteyiz 
 

 


 

şeyh - 13/01/2013 - 13:56bu yazıda bazı yanlışlıklar bulunmaktadır suruç beşaltı ları şeyhanlı değildir kendileri pijan aşiretlerine mensuptur. ziyaret köyü çoğu şeyh değildir

 


 

Ahmet el asgari - 25/10/2012 - 10:13siteyi hazırlayan emmioğlu yanlış bilgiler var hepimiz muhakkakki resuli ekrem dedemizle iftihar etttiğimiz ğibi tüm islam dünyasıda iki kainatın ğüneşi ile iftihar ediyor bazı aileler seyyid olmadıgı halde sırf şeyhlık yapmış diye seyyid olmaz siteyi hazırlayan ile görüşmek isterim selam ve dua ile büyklerin ellerinden öperim

 


 

şeref - 11/08/2012 - 13:08bende bir şeyhanlı olarak peygamber soyundan gelmek çok güzel bir duygu Allah bizi onların yolundan gitmeyi hepimize nasip etsin saygılarımla.
Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   23692 kez okundu

Yorumlar

bende şehanlıyım     08/06/2016 13:14

ama biz tokat zile köylerinde yaşıyoruz imam hüseyin yolunda 12 imam lara bağlı aleviyiz bizim bölgede şeyhanlı ve canbek aşiretleri var hapiside alevi kürtlerdir.
Misafir - İBRAHİM ÖZDEMİR

yorumlamak     12/09/2014 17:05

rabbimiz huzurunda herkes insandır üstünlük ancak takva iledir şüyle geriye baktığımızda ise birçok şeyh çıkmıştır şeyhalı aşiretinden ancak onlar takvalarıyla üstünlük sağlamışlardır şeyhanlı olan herbir ferd şükredip rablerine ibadetlerinde geri kalmamalıdırlar asaleti vicdanı bilgisi inancı isteyi rabbinin yolu olan herkes bence takva sahibidir saygılar....sabahattin şeyhanlıoğlu sinan ağanın torunu.....
Misafir - sabahattin şeyhanlıoğlu

şeyhanlı aşireti     21/04/2014 10:40

çok uydurma yalanlar birbiriyle uyuşmayan yalanlardır
Misafir - a taşlı köyünden

burda ki tüm bilgiler yanlış anlatılmıştır.      01/08/2013 18:35

şeyhanlı aşiretin secaresi vardır. osmanlı düneminden beri bizdedir bu siteyi yapan sevyesiz kimse yanlış bilgiler aktarmıştır. tarih professörü ali bayındır araştırmasından sonra bu şeyhanlı aşireti hz hüseyinden gelmiştir ve evlatmresuldur. adı çok yaygın olan dedem xemede seydo sinan ağa yakın zamandakiler bunlar 500 yıllara dayalı bilgiler bizde mevcut vı ıpatlıdır.
Misafir - mehmet fatih şeyhanlıoğlu

f     11/03/2013 22:46

asalet ve soyluluk yüksek özellik ve niteliklerden gelir dedelerinin çürümüş kemiklerinden değil...
Misafir - şeyh

.

H.Abdurrahman KEDALİ
(Bilgi, Sayfası)
DÜŞÜNDÜREN MİZAH KÖŞESİ
ŞAİR VE YAZARLAR KÖŞESİ
Site Haritası
FIKRA KÖŞESİ